Etikettarkiv: Funktionshinderpolitik

Ny strategi för funktionshinderspolitiken

Regeringen har i en promemoria arbetat fram ett nytt förhållningssätt till funktionshinderspolitiken, som ska sträcka sig fram till 2016.

Regeringskansliet summerar den nya profilen med följande ord: ”En viktig utgångspunkt för regeringen är att det funktionshinderspolitiska arbetet behöver bli mer effektivt. Inriktningen på arbetet ska vara att undanröja hinder för tillgänglighet och delaktighet i vardagen. Insatserna bör bli mer systematiska, konkreta och mätbara. Genom ett uppföljningssystem ska kunskaperna öka kring effekterna av såväl de åtgärder som vidtas i strategin som levnadsförhållandena för personer med funktionsnedsättning.”

Regeringen kopplar samman denna nya strategi med den övergripande visionen kring vad man kallar för ”tillväxt i Europa 2020 – en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla”. Strategin benas även upp i områden som bland annat: arbetsmarknadspolitik, socialpolitik, transportpolitik, IT-politik med mera.

Dokumentet nämner i korta ordalag den av Påskuppropet så kritiserade sjukförsäkringspolitiken, där den parlamentariska oppositionen gav regeringen bakläxa. Regeringen konstaterar att den tillsatt ”Kommittén om hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet”, vilken ska vara färdiga med ett arbete som kan leda till förändringar i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna, något som kommer att redovisas 2013.

Det politiska stoff som regeringen hänvisar till som värdegrund i sitt strategidokument är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och konventionen för barnets rättigheter.

Text: Robert Halvarsson

Läs promemorian här:
http://tinyurl.com/4ytle9t