Etikettarkiv: Gert Ohlsson

En timme med Gert Ohlsson

DSC_0016ASP Bladets reporter var på föredrag med Gert Ohlsson, psykoterapeut och författare. Föredraget handlade om att ”leva livet hela livet”.

Han gästade Anhörigcentrum, en gråmulen dag i februari. Det hade kommit ett femtiotal åhörare, den största delen av publiken var äldre, de hade kommit för att ta del av vad Gert hade att säga.

– Jag var med om en olycka och fick en whiplash-skada, hela min kropp blev sned av värk, jag kunde inte använda min vänsterhand och därmed var jag tvungen att sluta spela nyckelharpa. Till slut hittade jag en bra sjukgymnast som hjälpte mig tillbaka till livet, det tog cirka tio år för mig. I dag kan jag spela på mitt instrument, berättar Gert för den lyssnande skaran.

Efter den inledande presentationen, tog han fram nyckelharpan för att spela en trudelutt, det blev mycket uppskattat av publiken, som for ut i en rungande applåd.

Gert manar till eftertanke
– Var rädd om livet, lev det nu. I stället för att hela tiden känna efter var du har ont, känn efter var du inte har ont, du har alltid någon del av kroppen du kan röra, har du inte den ena armen, så kanske du kan använda den andra armen i stället, säger Gert.

Han pratar vidare hur man kan tänka, han tar ett exempel: när två människor möts på gatan och hälsar på varandra, så blir det en form av tävlan, över vem som har mest och längst ont. Så här kan det låta: ”Hej, hur är det med dig? Svar: det är inte så bra, jag har ont i benet, det är svårt och jobbigt att vara ute och gå. Hur är det själv? Andra personen replikerar: ja, tänk förra månaden” … och så vidare.

Gert uppmanar oss – fokusera på de bra sakerna istället.

Han berättar om en man som blev 107 år gammal. Denne hade bestämt sig för att uppnå en hög ålder, han var aktiv ända fram till sin död. Bland annat var han ledare för unga musiker på Iggesund, ungdomarna ville ha en yngre ledare men han vägrade, han ville vara kvar. Han hade även en livskamrat, hon var hälften så gammal som honom. Att vara aktiv bidrar kanske till ett längre liv, Iallafall hjälper det till att bidra till ett mycket roligare liv.

Släng sorgerna
När man lyssnar på Gerts goda råd, önskar man att det fanns möjligheter till att öppna soptunnelocket och bara skyffla ner all värk, sorger och allt lidande som finns. Men man kan även komma långt med att tänka positivt istället. Att ändra inställning bara lite, kan göra mycket för chansen till ett bättre liv. Tänk på allt som är kul, i stället för att tänka på det som är tråkigt eller det som gör ont.

Gert varvar med historier
Gert är inte bara allvarlig, utan även rätt skojfrisk. Han varvar sin berättelse med roliga historier – bland annat om mannen som ska in på operation. Läkaren säger till Karl, efter operationen går du ett varv runt salen, sedan går du ett varv runt sjukhuset, varav Karl frågar, får jag åtminstone ligga ner under själva operationen. Denna berättelse lockade åhörarna till skratt.

En trudelutt
Som en del av ett avslut på föredraget, tar han upp sin nyckelharpa ännu en gång. De fina tonerna letar sig ut från instrumentet och svävar ute i rummet, fortsätter in i våra öron som len sammet. Han berättade att nyckelharpan har sin uppkomst i Uppland, det är ett mycket gammalt instrument, som förekommer i kyrkomålningar redan på 1460- talet. Gert köpte sin nyckelharpa redan 1968, på grund av kärleken till musiken, han ville lära sig att spela detta instrument.

– Folk visste inte hur det skulle låta, så jag kunde spela lite som jag vill, de tyckte det lät bra ändå, skrattar Gert.

Efter föredraget väntade kaffe med dopp, det verkade vara efterlängtat, de flesta av åhörarna ställde sig i kön som ringlar sig lång fram till köket. Efter kaffet, samlades åhörarna i små öar, för eftersnack – kanske för att begrunda det Gert berättat för publiken.

Text och foto: Lotta Tammi

Tema val: Psykiatrin

I september får alla medborgare i Sverige rösta i tre val. Till kommunen, landstinget och till riksdagen. Två av våra reportrar har undersökt och frågat representanter för de olika partierna vad de vill göra inom missbruksfrågorna respektive psykiatrin. Vi presenterar därför stolt Tema Val.

Valet till landstinget är något som berör alla brukare och de som någon gång behöver stöd för sin psykiska hälsa. ASP bladet varit i kontakt med ett antal representanter för de olika politiska partierna för att fråga dem hur de vill utveckla psykiatrin i länet. Vi träffade miljöpartisten Asso Zand på Stora Torget. Öriga representanter svarade via mejl.

Ulric Andersson, Socialdemokraterna:

Psykiatrin har under de senaste åren utvecklats från att ständigt ha varit ifrågasatt till att fungera allt bättre: Det finns en tydlig inriktning och det har skapat framtidstro hos såväl personal som patienter. De stora satsningarna som nu görs på ett nytt psykiatrihus i Karlstad har naturligtvis bidragit till detta. Vi är idag inte beroende av hyrläkare i samma omfattning som tidigare utan har nu lättare att rekrytera fast personal. Jag är väl medveten om att inte allt är till belåtenhet hos alla men inför framtiden står vi väl rustade att klara behoven inom psykiatrin på ett bra sätt. Inflyttning i det nya psykiatrihuset kommer att ske under våren 2010.

Monica Ekström, Vänsterpartiet:

Det händer ganska mycket inom psykiatrin de närmaste åren eftersom ett nytt psykiatrihus kommer att stå klart i början av 2011. Detta kommer självklart att bli ett stort lyft för psykiatrin då all slutenvård samlas ”under ett tak”. Vänsterpartiet anser vidare att öppenvårdspsykiatrin måste vidareutvecklas, dvs. att man tar hand om människor med psykisk sjukdom ute i sina hemmiljöer på ett sådant sätt att de slipper inläggning så långt det är möjligt. Vi vill också se till att personer med ätstörningar får ett bättre omhändertagande.

Förutom detta är det också viktigt att psykisk ohälsa förebyggs på ett bra sätt. Här pågår ett arbete tillsammans mellan landstinget och länets kommuner. Det är också viktigt att samverkan med RSMH utvecklas på ett bra sätt. Här tror jag att det finns mycket att göra.

Asso Zand, Miljöpartiet:

ASP bladet träffade miljöpartisten Asso Zand på torget. Inom psykiatrin vill Asso satsa på utvecklingsinsatser, uppdatera sig på nya metoder, satsa på medicinsk forskning och utveckla stödet till anhöriga. Asso anser vidare att det är bra att psykiatrin koncentreras till det nya psykiatrihuset i Karlstad, men att alla småkommuner ska fortsätta få ha sina kliniker tillgängliga. Tidiga diagnoser är viktiga för det minskar samhällets kostnader, han anser även att en större statlig finansiering behövs. Han vill även se mer personal inom psykiatrin.

Följande representanter ur den borgerliga Värmlandsalliansen gav oss ett gemensamt svar:

Fredrik Larsson (M), Eskil Johansson (C), Erik Jansson (SIV), Gert Ohlsson (FP), Elisabeth Kihlström (KD)

Under många år har den psykiatriska vården varit eftersatt. Alltför många har inte fått den vård och det stöd som de har behövt. Ansvaret för att komma till rätta med bristerna måste tas gemensamt av stat, kommuner och landsting. För patienter med psykisk ohälsa är det nödvändigt att snarast få möta personal med rätt kompetens. Det kan vara en psykoterapeut, psykolog, psykiatrisjuksköterska, kurator eller sjukgymnast som vidareutbildats inom psykiatrin.

Vi vill öka den psykiatriska kompetensen på vårdcentralerna, samtidigt som dessa får ett utvidgat uppdrag att behandla psykisk ohälsa med särkskilt fokus på ungdomar och unga vuxna. Detta torde avlasta de öppenpsykiatriska mottagningarna och troligtvis även den psykiatriska slutenvården. Framför allt skulle det psykiska lidandet minska och vården effektiviseras.

Det bor idag människor i kommunala boenden eller för sig själva som skulle behöva ytterligare stöd på grund av att de mår psykiskt dåligt. Det är viktigt att även närstående får det stöd de behöver. Människor ska inte heller bli kvar inom den slutna psykiatriska vården längre än nödvändigt men för att de ska klara sig utanför slutenvården behöver öppenvården stärkas och få större befogenheter för behandling.

Ett boende där landsting och kommun delar ansvaret kan ge människor med psykisk sjukdom eller psykisk ohälsa möjlighet att klara av sin livssituation på ett bättre sätt. Vi vill därför, i samarbete med kommunerna i Värmland, skapa mellanvårdsplatser för personer med psykisk sjukdom eller psykisk ohälsa.

Text: Olle Stagnér