Etikettarkiv: giftermål

Tema Familjen: I juridikens rum

SONY DSCEtt omväxlande jobb där den ena dagen inte är den andra lik. Det är så Sandra Rosén, familjejurist, spenderar sin yrkesverksamma tid. Det är ett spännande jobb, där alla uppdrag är olika, berättar hon för ASP Bladet.

ASP Bladets reporter har träffat Sandra som jobbar på Familjens jurist, en juristbyrå där de behandlar frågor som rör familjelivet. Dit vänder man sig när man behöver stöd och hjälp, när det gäller juridiska frågor. Det kan exempelvis handla om hur man ska tänka när man blir sambos, gifter sig, vid en skilsmässa eller när man ska dela upp arvet efter ett dödsbo. Sandra Rosén är utbildad inom sitt område och behandlar familjefrågor.

– Vi hjälper till med juridiken, vi upprättar testamenten och vi skriver äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev och bodelningar. Vi jobbar med processer som vårdnadsärenden. Vem ska ha vårdnad om barnet, vilken förälder ska barnet bo hos. Vi hjälper exempelvis till med frågor kring hur stort underhåll som ska betalas till den föräldern som barnet bor hos, säger Sandra.

Ska ni gifta er? Några saker att tänka på
Låt oss först börja med att ta livet av en myt; den att när man gifter sig blir all egendom gemensam. Det stämmer inte, äger du en bil när du gifter dig så är den din egendom även efter giftermålet. Lika så med lånet som du har på bilen. Det är först när du säljer bilen och du och din maka köper en ny bil tillsammans som bilen blir gemensam egendom.

Äktenskapsförord är ett avtal mellan makar, som reglerar vilken egendom som ska vara giftorättsgods eller enskild egendom. Man kan upprätta ett sådant avtal före och under giftermålet. För dessvärre händer det att man upptäcker att man inte trivs ihop och då kan man vara tvungen att separera.

– Det är enkelt att skilja sig i Sverige, när man vill söka skilsmässa fyller man i en blankett som ska skicka in till Tingsrätten. Man betalar in en avgift, sedan är skilsmässan klar efter att par veckor. Har man hemmavarande barn under sexton år, får man automatiskt en betänketid på sex månader. Bodelningen är det som tar tid, den kan dra ut på flera år, säger Sandra.

Skilsmässan kan bestå av två eller tre separata juridiska steg. Första steget är själva skilsmässan, vilket är det som upplöser själva äktenskapet. Därefter ska man göra en bodelning, hur egendomen som man ägt gemensamt skall fördelas mellan makarna. Tredje steget inträffar ifall ni har barn, där ska vårdnaden bestämmas, hur mycket barnen ska vara hos endera förälder, var de ska bo, och så vidare.

Är ni sambor? Toppen, men kolla upp dessa saker!
Är man sambo med någon så gäller andra regler än som gift, dessa skillnader är viktiga att komma ihåg: när två sambor separerar, och den ena parten vill göra en bodelning, då blir det bodelning. Som sambor delar man lika på bostad och bohag, det man har anskaffat gemensamt delas i regel lika. Det spelar ingen roll vem av parterna som har köpt och betalat. Om den ene partnern har köpt en bostadsrätt, och det inte finns skrivna papper på vilken som är ägare, kan bostaden delas på två, det blir en så kallad sambodelning. Det gäller att ha ett samboavtal upprättat, som skyddar ägaren exempelvis till just en bostadsrätt.

Som sambo har man heller ingen arvsrätt, vilket innebär att om det inte finns något testamente, kan man inte ärva sin livspartner. Om man äger en bostad tillsammans och den efterlevande har tänkt sig bo kvar i vid ett eventuellt frånfälle, då måste man lösa ut den avlidnes arvingar, med värdet av halva bostaden.

Testamente, arvsrätt och försäkringar
Upprättar man ett testamente, kan man till viss del skydda sig mot att släkt man inte vill se ärva, ärver dig. Har man barn är de så kallade bröstarvingar, barnen har laglottsskydd. De har alltid rätt att få ut den så kallade laglotten, vilket är hälften av arvslotten som de skulle fått om det inte funnits något testamente, mellan samboparet. Man kan bara skydda sig till hälften med ett testamente, barnen har alltid rätt att kräva ut laglotten.

– När två familjer flyttar ihop, blir en familj och får gemensamma barn, bör man skriva ett testamente och titta över sina livförsäkringar. Det gäller att se över vilka som står skrivna som förmånstagare så det inte är förra exet som har sitt namn på dina dokument. Vid ett dödsfall blir det denne som får ärva om det inte ändras på pappret. Då spelar det ingen roll om ni bor med en ny partner, det är den som står skriven som ärver, berättar Sandra.

När man inte kan komma överens
Kommer inte parterna överens om bohaget, kan man ta hjälp av en bodelningsförrättare, den hjälpen ansöker man om hos Tingsrätten, det är en jurist eller en advokat som blir förordnad, att vara bodelningsförrättare. Denne kan fatta beslut som rör bodelningen, efter att parterna har presenterat sin ståndpunkt, förrättare avgör sedan saken. Det är en kostsam och långsam process.

Kommer parterna inte överens om barnen, får man gå på samarbetssamtal, vid Familjerätten som finns i varje kommun. Kommer man inte överens där, får man ta hjälp av ett ombud och stämma i Tingsrätten. Sedan får Tingsrätten ta beslut om var barnen ska bo. Det kan även det resultera i en tung process.

Text och Foto: Lotta Tammi

FAKTA

Äktenskapsförord
Äktenskapsförord är läsaren kanske bekant med, via det otal amerikanska såpoperor som visas på TV. Men de finns också i Sverige, och kan reglera hur enskild och gemensam egendom ska ordnas. Ett äktenskapsförord måste inkomma till Skatteverket för att det ska vara en giltig handling.

Sambors rätt
Är man sambo, men inte gift, är man självständig i det man äger och köper. Webbsidan juridiskfokus.se rekommenderar att sambopar för dokument om vad som ägs gemensamt eller separat, som båda parter skriver under. Om den ene sambon dör har dennes partner enbart rätt, såtillvida inget testamente finns, att behålla halva bostaden och halva bohaget. Barnen har alltid rätt till sin laglott.

Vill du lära dig mer?
Surfa in på www.juridiskfokus.se, en portal skapad av Bernitz & Widlund AB i samarbete med auktoriteter på området. De har en databas med vidare läsning om familjerättsfrågor.

Text: Robert Halvarsson

Kärlekens royal straight flush

Namnlöst-1När pendlar av olika slag forcerar utvecklingen för att dra över folket och riva upp och ner viktiga ståndpunkter på vägen, är det inte mycket vi kan sätta emot.

Det ironiska i sammanhanget är att det är vi, med eller utan finess som driver pendlarna i rörelse. Sen är det informationssamhället som eldar på. Berör och upprör samtidigt. Det bildas grupper, det bildas märken i historiken och arbetstillfällen för återuppbyggnad.

Kärlekspendeln slår ut med full kraft
Förr fanns ramar, gränser och strikta regler gällande kärlek. Byggda på tio budord. Någon annan kunde ha mer än ett finger med i spelet, vid giftermål, än de älskande, och de kunde då bli föremål för märkliga och oväntade konstellationer. I detta omänskliga system fanns förvisso klara riktlinjer, men kärlekspilarna missade ofta sina mål. Det satt många missade pilar i träden på väg in i samhällena. Kärleken segrar över det mesta, och så också över system som stred mot det som egentligen bubblade under ytan. Efter rådfrågan av hjärtat och känslan ville man själv spänna sin båge mot ett egenhändigt val. Man gick i döden för denna fråga så som alla andra stora frågor, och segrade.

Nu när vi skördat denna seger länge och väl, och religionen tryckts tillbaka tråkas vi ut, och börjar snegla över axeln. Där upptäcker vi än mer grundläggande behov. Att dessutom själva få bestämma vår sexualitet. Detta rörde ju förstås till det på flera sätt. Både attitydmässigt och konkurrensmässigt. Politiskt blev en del stolar tomma när man avslöjade sin hemlighet. Stolarna ersattes med fler som också valde att med stolthet berätta hemligheter av samma karaktär. Sexualiteten fick nu bestämmas av rätt personer. Attityderna klingade av om än med motstånd, och kvinnliga präster kryddade utvecklingen med att öppna även den dörren.

Pendeln sätts på piedestal
Vi kopierar en detalj från västerländsk industrialism. Fri konkurrens. Med siktet inställt på våra identiska kön finner människan nu en dubbelt så stor marknad för kärleken. Folket är uppdelat i två grupper. Sexualiteten i tre. Det tar tid innan vi viger två män eller två kvinnor, och vi funderar en runda till innan de ska få skaffa barn. Vi konkurrerar nu över en del gränser. Men bli inte förvånade. Det finns fler.

En pendels rörelse stoppas inte så lätt
Begreppet kärlek går hand i hand med att vara en ren känsla och att vara strategisk och åtråvärt i försäljningssyfte. Ramen för vad kärlek är suddas ut och vi känner frihet. Kan visa vår kärlek högt och lågt. För de som förut hade en klar bild och en stark känsla inför denna rikedom som väntade i vuxenvärlden, behöver nu kompass och karta för att ens hålla sig kvar i skogen. För de som kände sig instängda i konceptet – tills döden skiljer oss åt, väntar en värld full av överraskningar. Vi har öppnat gränserna helt i kärlekens namn och har nu ett öppet förhållande med hela världen.

Stark oro när pendeln snart slår i botten
Antalet inblandade i var och ens kärleksliv har ökat dramatiskt. Med viss stolthet håller vissa räkningen. Andra har många samtidigt. Vi är inte säkra någonstans och tilliten är extremt missgynnad. Partners kallar varandra nuvarande. Kärleken är tills vidare. Vi är fria att vara vilka vi vill och med vem vi vill, mitt i ett brinnande inferno av svartsjuka. Förhoppningen har dragits ner till tilltron att pendeln slår tillbaka.

Och det gör den
Vi ska nu i en snabb baklänges repris färdas tillbaka till mer ordnade förhållande, och tar farväl av våra älskade i ormgropen. Skyddet mot människans idioti ligger så klart hos oss själva. Pendeln kör i samma spår tillbaka, men det gör inte vi. Vi plockar med bra delar, känner kärleken växa i rätt form. Omfamnar bilden av att allting är föränderligt till en viss gräns. Kanske måste vi ända tillbaka till att någonstans annan tycker till om vad som är bäst för oss.

I tvåsamheten vilar en oslagbar trygghet, ett driv som sannolikt härstammar från övergivenhetsproblematiken, rädslan att bli ensam. Att skönja faror och konkurrens är en oerhört stark kraft. Att älska den som ämnar stanna, om än bara för ett tag, är grundläggande för oss. I denna snurr vi skapat, står vi oss ganska slätt utan förankring i värmen av kärleken när den är som bäst. När man bara vet, att nu sitter jag här med Royal Straight Flush.

Att sätta ut kärleken på en annons för högstbjudande är ett farligt vågspel, och det kan om vi har otur, dra runt pendeln 360 grader.

Fri konkurrens i kärlek kan i första anblicken verka toppen, men förfaller runt hörnet som en självutlösande bomb. Många dör ”lyckliga”, fyllda av kortsiktiga behov, men ingen dör älskad eller unik.

Text: Barbro Bruun
Illustration: Martin Bäckström-Ledin