Etikettarkiv: god företagshälsa

På jobbet: Lena Jerkeby – Företagssköterska Previa AB

Lena Jerkeby är företagssköterska som ingår i det team som nyligen har börjat jobba mot de tusentals anställda som finns inom Karlstads kommun. ASP Bladet kontaktade Lena för att lära oss mer om henne och det arbete hon utför.

Berätta om din bakgrund, hur kom det sig att du började arbeta inom Previa? – Jag har jobbat inom landstinget i 25 år med Barn och ungdomspsykiatrin, och har gjort lite olika saker där. Bland annat jobbade jag som sektionschef under de sista åren av min anställning.

Efter en tid kände jag att jag ville pröva på något annat och visste inte så mycket om företagshälsovård: så jag tog reda på vad Previa var för någonting. För sju år sedan kom vi så överens om en anställning.

Vilka är det du kommer att träffa i din kontakt med kommunen? – Det är ett nytt arbete så det vet jag inte riktigt än. Men jag tror mig få träffa chefer och anställda; alla olika yrkeskategorier.

Eftersom Karlstad är en välskött kommun där de anställda är ovanligt friska så är målet att bibehålla hälsan – vilket gör att vi kommer att arbeta förebyggande och hälsofrämjande.

Människor ska trivas, känna sig trygga och må bra i organisationen. Alla dessa saker kan vara hälsofrämjande.

På vilket sätt märker du av vikten av god företagshälsa? – I den mån man kan, försöker man mäta nyttan av det vi arbetar med. Eftersom man betalar för våra tjänster så vill man självklart se om de fungerar. Det går exempelvis att använda sig av hälsotal och index över hur nöjda de som arbetar är.

När Previa började jobba med Arvika kommun var det ganska höga sjuktal där, men efter ett par år lyckades vi halvera dem.

Det var förstås flera andra saker som då skedde samtidigt i samhället som underlättade detta – bland annat den nya rehabiliteringskedjan. Men jag tror att samverkan och systematiskt arbete har betydelse.

Hur skiljer det sig att arbeta inom det privata respektive det offentliga? – Vissa skillnader är väldigt påtagliga: bland annat är vår verksamhet inte skattefinansierad utan affärsdrivande – så där skiljer det sig. Vi kommer överens om priser och avtal på det vi gör, så där är det också en stor skillnad. Vi kallar oss inte för företagsvård utan för företagshälsa och vårt mål är inte att som en vårdcentral ge vård utan att bistå i hälso- och arbetsmiljöfrågor. Sedan finns det förstås stora likheter också.

Upplever du att det idag finns en större insikt om vikten av hälsofrämjande miljö? – Jag, jag tror det gör det. Det skiljer sig mellan olika företag och kunder, men jag tror att ledningsgrupper och chefer som har förstått vikten av detta ser en ökad produktivitet och har sina medarbetare på plats. Det är ganska enkelt i teorin men inte alltid så enkelt att få till, men medvetenheten om betydelsen gör stor skillnad.

Vad har du för förhoppningar inför framtiden i ditt arbete med Previa? – Jag känner att jag har bra möjligheter för att utvecklas i min yrkesroll och jag får vara med och påverka våra arbetsmetoder. Jag hoppas på bra fortsatt utveckling, där vi får goda möten och en god samverkan med våra kunder. Samt att vi också ska kunna samarbeta kring frågor som skapar nytta i större sammanhang.

 

VILKA ÄR PREVIA?

Previa erbjuder ett utbud av tjänster inom hälsa, ledarskap, arbetsmiljö och rehabilitering. Verksamheten är rikstäckande med enheter på 70 orter landet över. De samlar företagsläkare, företagssköterskor, psykologer, beteendevetare, företagsgymnaster, arbetsmiljöingenjörer, hälsoutvecklare och organisationskonsulter. I Karlstad finns de belägna på Pumpgatan 5 där de jobbar med bland annat hälso- och arbetsmiljöfrågor.
– Previa som helhet har cirka 1 000 medarbetare.
– Ca 6 000 företag och organisationer med 900 000 medarbetare använder Previas tjänster.

Text: Robert Halvarsson Foto: Per Rhönnstad