Etikettarkiv: hälsojournal

Ökad arbetslöshet, mer självmord?

35I en studie som nyligen presenterades, i februari i år, jämförs 63 länder till fråga om arbetslöshet och självmord. Detta presenterades som helhet av hälsojournalen Lancet Psychiatry.

Att kunna identifiera sig med sitt yrke har stor betydelse för många, att till exempel kunna berätta för omgivningen att du är en busschaufför eller lärare. Många människor identifierar sig med sin yrkestitel och vid en eventuell arbetslöshet ökar risken för självmord.

Det kan utvecklas en identitetskris för den som förlorar sitt jobb.

Bara år 2007 tog 41 148 sitt liv i världen i relation till arbetslöshet, enligt studien. Ett år efter finanskrisen 2008, var samma antal 46 131 personer. Ett markant överslag som verkar bekräfta studiens analys att det finns en relation mellan självmord och arbetslöshet.

Utan arbete känner sig många oönskade, men det ligger mer till grund bakom suicid; många lider av olika former av psykisk ohälsa.
De noterar också att arbetslöshet kopplas samman med en relativ ökad risk av suicid med 20 – 30 procent i samtliga världsdelar, där studien genomförts. Ökningen skiljer sig inte mellan kön eller ålder.

Kunskapen studieförfattarna har tagit fram tror de kan förvandlas till verktyg för socialarbetare och andra professionella yrkesgrupper som arbetar med individer som riskerar arbetslöshet, i form av träning hur de praktiskt uppfattar risk för suicid samt möjliga interventioner.

Kombinationen av ekonomiska nedskärningar, kriser och svagt socialt stöd för arbetslösa verkar eskalera både hälsokriser och sociala kriser, åtminstone i Europa, menar de även.

Text: Lotta Tammi & Robert Halvarsson
Illustration: Martin Bäckström-Ledin