Etikettarkiv: Handi Socket

Kognitiva Hjälpmedel – Handi Socket

ASP Bladet fortsätter sin artikelserie om kognitiva hjälpmedel och nu har turen kommit till ”Handi Socket”. Handi är ett tids- och planeringshjälpmedel med en handdator som plattform. För att öka självständighet och delaktighet kan personer med kognitiva funktionshinder behöva stöd för att hantera abstrakta begrepp, skapa struktur och sammanhang.

Handdatorn som ökar självständigheten

Det gäller särskilt områden som tid och pengar. Handi kan användas i skolan, hemma, på arbetet, i affären etc. Den riktar sig till personer med kognitiva funktionshinder, även innefattande psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder.
Handi är också enkel att använda att ställa in efter individuella behov och förutsättningar.

Handikalendern Mycket flexibel kalender där informationen är tydlig och väl strukturerad. Kvarvarande tid till en händelse visas enligt Kvartursprincipen. Det gäller även den integrerade timerfunktionen (äggklockan) som kan användas för att hålla koll på hur länge något pågår, t ex koka potatis. Det finns möjlighet att ställa in ljudlarm som en påminnelse och det finns en möjlighet att kontrollera att t ex medicinen är tagen.

Prisräknaren och miniräknaren
Gör det möjligt att i affären räkna ihop priser på det man vill handla och få svar på frågor som “Har jag tillräckligt med pengar med mig?” och “Vad får jag tillbaka?”.
Anteckningar och Röstanteckningar Anteckningar kan göras med text som läses upp med hjälp av talsyntesen. Röstanteckningar spelas snabbt och enkelt in med rösten.

Krisplan För att snabbt hitta åtgärder vid akut sjukdom. Telefonnummer till t ex anhöriga och akutmottagning.

Bildsamtal För närkommunikation. Används som komplement i situationer när
den egna kommunikationen inte räcker till. Det är möjligt att få bilderna upplästa med talsyntes eller inspelat ljud

HandiTools är ett PC-program som används för att lägga in egna bilder, ljud och musik i Handi.

Funktionen Musik kan användas i lugnande, avslappnande och koncentrationshöjande syfte. Med programmet kan man skapa bildspel med ljud.

Dessa används i funktionen Album i Handi. HandiTools ingår vid leverans

En brukares röst om Handi Socket

Jag använder handdatorn främst som ett stöd för mitt minne.  Att komma ihåg olika möten och sammankomster. Den hjälper mig att få en struktur på dagen. De funktioner jag främst använder är kalendern, anteckningar och att göra-listor. Det som är bra med den är att alla de olika funktionerna finns samlade på ett och samma ställe vilket gör det lätt att överblicka.  Det som är bra är dessvärre också det som är dåligt med den – det blir ytterligare en apparat att släpa med sig. Det ultimata hade varit om den även hade en telefonfunktion.

Text: Kajsa Jansson