Etikettarkiv: Handikapps idrott

Idrott för handikappade

Värmlands Handikappidrottsförbund (VHIF) arbetar tre personer, en av dessa är Annelie Svärd. Hon berättar att VHIF startades 1970 och att förbundet idag består av 17 föreningar, med idrottsgrenar alltifrån boccia till fotboll. Inom handikappidrotten finns tre klasser: 1) synskadade, 2) personer med utvecklingsstörning, 3) de med fysisk funktionsnedsättning.

Värmlands mest kände handikappidrottare är Anders Olsson från Hagfors. Han är elitsimmare och har vunnit flera guld i både Paralympics och VM. I en intervju med tidningen Idrott i rörelse säger han:

– Det bästa med idrotten är att man mår bra och det ökar det psykiska välbefinnandet. Man får ett bra utbyte med att träffa folk.

Psykiska problem är dock inte ett kriterium för att man ska få delta inom handikappidrotten. Inom handikappsidrottens föreningar är det endast de fysiska problemen som räknas. Det finns alltså ingen tävlingsgrupp för idrottare med enbart psykiska funktionshinder, då de ska kunna delta i vilken förening som helst.

Man ser det på så sätt att psykiska problem växlar i styrka över tid. Ibland är man starkare, och ibland är man svagare, medan ett fysiskt handikapp är mera stabilt.

– De personer som har psykiska problem kan ingå i en vanlig idrottsförning. Vissa unga kan börja i en vanlig förening och när de blir äldre så kan de fortsätta i en handikappförening, säger Annelie Svärd.

VHIF sysslar bara med idrottsutövning, men personer kan rehabiliteras genom sin idrott, men då är det upp till utövarna själva. För att hitta nya idrottsutövare så har de kontakt med rehabiliteringscentra och Fryk Center i Torsby. Det finns nu ca 200 idrottsutövare i Värmland.

Arbetsuppgifterna på VHIF är av administrativ karaktär, som att ordna idrottsläger, tävlingar och föreläsningar om handikappidrott på exempelvis skolor.

Idrotten har en stor betydelse för gruppen handikappade. Den stärker människorna till kropp och själ, ger många ett större socialt umgänge, vilket leder till att individen får ett ökat självförtroende.

Text: Olle Stagnér