Etikettarkiv: Heden

547 graders värme

13Förra året startades ett nytt kraftvärmeverk på Heden i Karlstad. Det kommer att producera lika mycket el som 50 000 hushåll använder samt värme till stora delar av Karlstads innerstad. Peo Ajaxson, kommunikationsansvarig på Karlstads energi, informerar ASP Bladet om verket.

Det finns tre stycken värmepannor vid Hedenverket. Den första invigdes 1986 den andra 1992 och den sista 2014. Det nya kraftvärmeverket drivs cirka åtta månader per år.

Man eldar med flis, och vattenångan som bildas driver sedan en turbin. När ångan passerat genom turbinen värmer den sedan upp fjärrvärmenätet. Under vintern när det är som kallast är temperaturen på vattnet som skickas ut på fjärrvärmenätet ungefär 115 grader, och när det kommer tillbaka är temperaturen 65 grader. Vattenångan är 547 grader varm när den når turbinen.

Det nya kraftvärmeverket anses vara skonsamt mot miljön eftersom det eldas med flis, vilket kan betraktas som ett förnybart bränsle. Under vintern behövs det en lastbil i timmen som levererar flis till det nya kraftvärmeverket. Det kan komma upp till 60 flisbilar per dygn under vintern till Hedenverket. Flisen hämtas upp på en tiomilsradie ifrån Karlstad. Under sommaren däremot, kommer bara sopbilar.

Det finns alltid personal på plats som övervakar kraftvärmeproduktionen. På Karlstads energi arbetar 160 personer. De har inte behövt nyanställa för att kunna driva det nya kraftvärmeverket, men personalen där har utbildats innan verket togs i drift. Karlstads Energi har tre olika arbetsområden: värme, el och renhållning.

Det Karlstads kommun kommer att tjäna på den nya pannan är en bättre miljö, mer förnybar elproduktion och mer leveranssäker fjärrvärme.

Text: Olle Stagnér
Foto: Privat

Verksamhet byggd på gåvor

solareturenSolareturen tar emot allt som folk skänker, säger Ulf Lidström som arbetar som enhetschef på Solareturen. De driver bland annat en butik, som har ungefär 500 besökande kunder varje dag.

Det är Arbetsmarknad och Socialförvaltningen som äger Solareturen och verksamheten runtomkring. Alla varor som skänks av privatpersoner eller organisationer och företag sorteras och kontrolleras när de kommer in. Solareturen har utplacerade containers vid Djupdalen, Våxnäs och Heden för återvinning av varor.

Det är tio personer som är anställda av Karlstads kommun som arbetar på Solareturen. 90 stycken är deltagare och uppbär kommunalt försörjningsstöd, eller befinner sig i det som kallas för Fas 3, via Arbetsförmedlingen.  Med andra ord blandas anställningar och olika typer av praktikplatser.

De som börjar jobba med anställning Solareturen, kommer dit genom Jobbcenter, efter att de har arbetat klart så finns möjligheten för dem att återgå till Jobbcenter.
– Syftet med Solareturen är att deltagarna skall ha en plats att gå till för arbetsträning och att få vara med i ett sammanhang. Ett halvår till ett år arbetar deltagarna på Solareturen, säger Ulf Lidström.

Under ett år är det ungefär 180 personer verksamma på Solareturen. Men den dagliga arbetsstyrkan, som är där samtidigt ligger på ungefär 90 personer.

Kenneth har arbetat på Solareturren i fyra år. Han har hand om prismärkning av alla varor.

– De som kommer hit skall få en grundtrygghet och en start för att komma ut i arbetslivet, säger Kenneth.

Arbetet har varit en form av rehabilitering för honom, för att han skulle komma ut i samhället i gen.

– Det är jätteviktigt för mig att ha detta jobb. Det har hjälpt mig att inte falla tillbaka i missbruk, avslutar Kenneth.

Sten har tidigare i livet arbetat som lastbilschaufför, på Solareturen arbetar han som chaufför. Han har arbetat här i fyra år och hoppas vara kvar till sin pensionering.

– Det har varit en rehabilitering från mina missbruksproblem att vara här, säger Sten.

– Det som är bra på solareturen är arbetstempot. Man får arbeta i sin egen takt. De flesta som arbetar här kommer genom Jobbcenter på kommunen. Man blir upplärd på sina arbetsuppgifter här på arbetet, säger Sten.

Text: Olle Stagnér
Foto: Stefan Ek

Inte rädd för skit under naglarna

Anita Nyström (2)ASP Bladet har träffat ett antal personer på Karlstads Energi, för att ställa frågan hur stort intresset är bland kvinnor att köra sopbil i Karlstad kommun.

– Sopbilen är en mansdominerad arbetsplats, av tjugo anställda är det bara en tjej som jobbar här. Hon är anställd i vikariepoolen, tidigare hade vi ytterligare en tjej som vi skulle anställa, men hon är nu mammaledig. På återvinningscentralerna runt om i Karlstad ser det annorlunda ut, där jobbar det fler kvinnor, säger Anita Nyström.

Anita jobbar på Karlstads energi som supportchef. Energibolaget ägs av Karlstads kommun och hon har sin arbetsplats på Heden.

För att köra sopbil behöver man ha ett C-kort, Yrkeskompetensbevis (YKB) och vara serviceinriktad. Det är ett fysiskt arbete men man behöver inte längre vara så stark, eftersom de har arbetat mycket med arbetsmiljön och minskat på de tunga lyften.

För de som blir anställda ges det en internutbildning hur arbetet går till – den sker direkt på arbetsplatsen.

– Nästa vecka ska vi ha en anställningsintervju med en tjej, hon söker ett semestervikariat som sopåkare. I dagsläget är det inte många kvinnor som söker till vår arbetsplats som sophämtare, men vi hoppas få in fler sökande, eftersom kommunikationen fungerar bättre i de grupper där det är blandat manligt och kvinnligt, berättar Anita.

På kontoret
Anita berättar om sina arbetsuppgifter som supportchef.
– Vi har ett stort ansvarsområde, tar hand om all internservice och underlättar för de andra avdelningarna. Jag fokuserar på personalfrågor, såsom rekrytering, anställningsvillkor och lönesättningar. Jag tittar även på arbetsmiljöfrågor och samverkan, jämställdhet och mångfald.

– Sedan supportavdelningen startade 2008 har det blivit mycket enklare att ha övergripande kontroll och samsyn, till exempel kring personalfrågor och arbetsmiljö. Tidigare låg allt arbete på respektive chef. Nu har allt ansvar hamnar på ett och samma ställe och arbetet löper mycket smidigare, tycker Anita.

Fler kvinnor
Karlstads Energi har vidtagit olika åtgärder för att locka kvinnor att vilja jobba som sophämtare. Flera besök på förskolor har gjorts, där barnen har fått provsitta sopbilarna, allt för att locka intresse från tidig ålder. Barnen får även lära sig att sortera avfall rätt.

Man arbetar även strategiskt för att
rekrytera fler kvinnor. Bland annat genom information till olika yrkesskolor för att försöka uppmärksamma tjejer på att söka jobb eller praktikplatser inom typiskt mansdominerade arbete, exempelvis som drift och underhållstekniker. I dagsläget finns endast en kvinna av totalt 47 drift- och underhållstekniker. Även bland cheferna är kvinnor underrepresenterade. De kvinnor som söker till de olika jobben, får förtur där männen dominerar, om de uppfyller kriterierna och har likvärdig kompetens. Likaså får männen förtur om de söker jobb på receptionen, där kvinnor dominerar.

SONY DSCInsamling
Jörgen Zetterlund jobbar som driftchef vid insamlingen hos Karlstad Energi på Kronoparken. Han berättar att det är ett mansdominerat yrke att köra sopbil. Karlstads energi jobbar därför på att få in fler kvinnor i branschen. Under de två år som Jörgen har jobbat som driftchef är det bara tre tjejer som sökt tjänsten som sophämtare. I dagsläget är det en tjej anställd i vikariepoolen, henne ringer de in vid sjukdom och semestertider.

Jörgen berättar att det är ett fysiskt arbete, men det är inte tyngre än att tjejer klarar av jobbet. Det är samtidigt fritt och de som jobbar slutar inte i första taget. Killarna vill att tjejerna ska göra samma jobb som de gör, att tjejer ska jobba på samma villkor. Det ska inte vara olika villkor för kvinnor och män, tycker männen som ASP Bladet pratat med.

– När det kommer in tjejer på en mansdominerad arbetsplats, blir det ett lyft, det är bra att få in kvinnor, för att mjuka upp den råa jargongen. Det kan vara ganska högljutt mellan killarna, när kvinnor kommer in på arbetsplatsen tonas stilen ner. Men även kvinnor har en jargong och kan svara för sig, spekulerar Jörgen.

SONY DSCPå sopbilen
Elin Överström jobbar på Karlstads energi, hon kör containerbilen och trivs bra med det jobbet.

– Fastän det är ett mansdominerat yrke känner jag mig välkommen hos grabbarna, jag är en i gänget, säger Elin.
Elin fortsätter:

– Jobbet är ganska tungt, men det går bra tycker jag. Det skulle vara kul med fler tjejer, men jag tror det kommer fler kvinnor med tiden som vill köra lastbil. När jag är ute på jobb ser jag fler tjejer som kör tyngre fordon.

Elins dag börjar med att hon åker runt på olika ställen i stan för att tömma containrarna. Hon kopplar den stora skräpfyllda containern till sin bil, lyfter upp den för att tömma innehållet ner i sopbilen. När Elins bil är full åker hon för att tömma avfallet i en tippficka vid avfallspannan på Heden. Hon disponerar och planerar dagarna som hon vill, bara hennes containrar är tömda innan hon går hem för dagen. Arbetsdagen är slut vid tretiden.

Text och Foto: Lotta Tammi