Etikettarkiv: hemtjänst

Ökad digitalisering i Karlstad för en smartare värlfärd

Monika Bubholz Foto: Pressbild
Monika Bubholz Foto: Pressbild

Digitaliseringsarbete handlar om att använda ny teknik för att höja servicenivån för stadens invånare. ASP Bladet har pratat om digital välfärd med Monika Bubholz, miljöpartistiskt kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsens tillväxtutskott.

Karlstads kommun arbetar med att ta fram en digitaliseringsstrategi för att ännu bättre utnyttja de möjligheter som digitalisering och IT ger oss. Ny teknik förändrar redan nu sättet hur vi arbetar, tar till oss information och löser olika frågor.

– Det är viktigt att vara proaktiva så att Karlstad ligger i framkant med det arbetet, säger Monika Bubholz.

Redan idag används tekniken på flera områden. Ett exempel är en kamera som gör att hemtjänsten kan titta till sina klienter på natten utan att störa deras sömn. Ett annat exempel är digitala verktyg som ger elever med funktionsvariation möjlighet till individanpassad och inkluderande undervisning.

– Invånarantalet i Karlstad Kommun ökar stadigt och för att klara en hög kvalitet inom skola, omsorg och vård är digitalisering en viktig faktor, menar Monika.

För att satsa resurser på de områden invånarna efterfrågar, har kommunen genomfört en enkätundersökning. Kommuninvånare har fått möjlighet att berätta hur de tycker olika tjänster kan förbättras och även ge förslag på digitala lösningar i kommunen.

– Responsen har varit mycket bra, vi har fått in många svar och flera tips. Bland annat efterfrågas en parkeringsguide i appform, att vägarbeten meddelas med push-notiser och appar för att underlätta kommunikationen mellan föräldrar och skola, berättar Monika.

Digitaliseringsstrategin ska vara framtagen och klar vid årsskiftet 2017/2018.

– Min dröm är att digitalisering bidrar till att vi använder resurser på bästa sätt och därmed får ett mer hållbart samhälle, avslutar Monika.

Text: Ylva Alsterlind
Foto: Pressbild

Andra samtalsämnen för manlig personal

1253251325Hur är det att arbeta som man inom hemtjänsten? Det känner Nisse Jonsson till, han arbetar som vårdbiträde inom Karlstad kommuns hemtjänst på Rud i Karlstad.

Nisse har arbetat tre år inom hemtjänsten, mest på Rud. Han är en del av en kvinnodominerad personalstyrka, men känner till ett fåtal män som också jobbar inom hemtjänsten. Tidigare jobbade han på Karlstads Express, och skulle hämta en möbel i en kommunal fastighet, men gick fel – hamnade på Hemtjänsten. På den vägen är det.

– Vi har mycket samarbete inom arbetsgruppen och vi hjälps åt väldigt mycket. Jag känner mig trygg i mitt jobb med mina arbetskamrater, menar Nisse.

– Det uppskattas av de äldre, att personalen har en blandning av män och kvinnor i olika åldrar, fortsätter Nisse.

Trevligt jobb
Han tycker att det är mycket trevligt att jobba inom hemtjänsten, på grund av mötet med olika människor. Åldern har viss betydelse, han är 52 år och de äldre män han träffar i jobbet, tror han pratar annorlunda med honom – och att det blir andra samtalsämnen.

– De flesta uppskattar när det kommer en kille. Det är förstås samma regler som gäller för mig som för kvinnorna, säger Nisse.

Han vill se mer tid för samtal, och tycker att han och hans arbetskamrater har för lite tid att göra sitt jobb på. Han tror att de skulle behöva mer personal för att kunna ge bra omvårdnad. Det är bara de praktiska arbetsuppgifterna man hinner med, den sociala biten med brukarna hinns inte med. Det är något som han saknar.

Vill få in fler män
Sanna Rydberg arbetar som enhetschef inom äldrevården, hon säger att det är bra för arbetsklimatet med män och personer med olika åldrar i arbetsgrupperna. Hon menar att orsakerna till att det är så få män som arbetar inom äldrevården, beror på att det av tradition är ett kvinnodominerat yrke.

– Vi vill få in fler män på arbetsplatserna, men det är kompetensen som avgör vem som tillsätts på tjänsten, säger Sanna Rydberg.

Det är inte så stor skillnad på mäns och kvinnors arbetssätt, men flera män i arbetsgruppen kan påverka samtalsämnena i gruppen.

– För att få in fler män på arbetsplatserna så gäller det att kunna belysa att jobbet är väldigt varierande, menar Sanna Rydberg.

– Att män är fysiskt starkare har ingen betydelse för arbetet, avslutar Sanna Rydberg

Text: Olle Stagnér
Foto: Lotta Tammi