Etikettarkiv: hjälpmedel vid psykiska funktionshinder

Kognitiva Hjälpmedel – Handi Socket

ASP Bladet fortsätter sin artikelserie om kognitiva hjälpmedel och nu har turen kommit till ”Handi Socket”. Handi är ett tids- och planeringshjälpmedel med en handdator som plattform. För att öka självständighet och delaktighet kan personer med kognitiva funktionshinder behöva stöd för att hantera abstrakta begrepp, skapa struktur och sammanhang.

Handdatorn som ökar självständigheten

Det gäller särskilt områden som tid och pengar. Handi kan användas i skolan, hemma, på arbetet, i affären etc. Den riktar sig till personer med kognitiva funktionshinder, även innefattande psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder.
Handi är också enkel att använda att ställa in efter individuella behov och förutsättningar.

Handikalendern Mycket flexibel kalender där informationen är tydlig och väl strukturerad. Kvarvarande tid till en händelse visas enligt Kvartursprincipen. Det gäller även den integrerade timerfunktionen (äggklockan) som kan användas för att hålla koll på hur länge något pågår, t ex koka potatis. Det finns möjlighet att ställa in ljudlarm som en påminnelse och det finns en möjlighet att kontrollera att t ex medicinen är tagen.

Prisräknaren och miniräknaren
Gör det möjligt att i affären räkna ihop priser på det man vill handla och få svar på frågor som “Har jag tillräckligt med pengar med mig?” och “Vad får jag tillbaka?”.
Anteckningar och Röstanteckningar Anteckningar kan göras med text som läses upp med hjälp av talsyntesen. Röstanteckningar spelas snabbt och enkelt in med rösten.

Krisplan För att snabbt hitta åtgärder vid akut sjukdom. Telefonnummer till t ex anhöriga och akutmottagning.

Bildsamtal För närkommunikation. Används som komplement i situationer när
den egna kommunikationen inte räcker till. Det är möjligt att få bilderna upplästa med talsyntes eller inspelat ljud

HandiTools är ett PC-program som används för att lägga in egna bilder, ljud och musik i Handi.

Funktionen Musik kan användas i lugnande, avslappnande och koncentrationshöjande syfte. Med programmet kan man skapa bildspel med ljud.

Dessa används i funktionen Album i Handi. HandiTools ingår vid leverans

En brukares röst om Handi Socket

Jag använder handdatorn främst som ett stöd för mitt minne.  Att komma ihåg olika möten och sammankomster. Den hjälper mig att få en struktur på dagen. De funktioner jag främst använder är kalendern, anteckningar och att göra-listor. Det som är bra med den är att alla de olika funktionerna finns samlade på ett och samma ställe vilket gör det lätt att överblicka.  Det som är bra är dessvärre också det som är dåligt med den – det blir ytterligare en apparat att släpa med sig. Det ultimata hade varit om den även hade en telefonfunktion.

Text: Kajsa Jansson

Kognitiva Hjälpmedel – Timstocken

ASP Bladet fortsätter sin artikelserie om kognitiva hjälpmedel och nu har turen kommit till ”Timstocken”

En Timstock är ett hjälpmedel för människor som har svårt med tidsuppfattning, eller som har lätt för att glömma saker. Den hjälper brukaren hålla reda på vad klockan är eller talar om hur lång tid något tar.
Den stora användargruppen är människor med kognitiva funktionshinder, dock kan vem som helst ha nytta av produkten. Namnet är en kombination av orden tumstock och måttstock.
Genom att ställa in Timstocken på ett antal minuter när du utför en aktivitet, får du hjälp med tidsuppfattningen. När du till exempel sitter vid datorn, duschar eller utför diverse arbetsuppgifter ger den dig god överblick hur lång tid som återstår av aktiviteten. Den stora vinsten för brukaren är att kunna fokusera på en sak i taget, samt att den ökar självständigheten, genom att man slipper höra omgivningens ständiga påminnelser.
Det tekniska utförandet kan se olika ut. Det kan vara en handdator eller mobiltelefon med en kalenderfunktion eller bara en alarmfunktion, eller något annat slags apparat med ljud- eller ljussignaler som påminner om tiden.
Vanligast är den lilla avlånga lådan med lysdioder som slocknar varefter tiden går, och ger signal när tiden gått ut.
Vill man ha en Timstock på sin dator, kan en sådan laddas ner gratis från Särnät. Timstocken Time (kräver att Microsoft. NET Framework version 2 eller högre är installerat) är ett enkelt program som grafiskt visar hur tiden går. Den ligger överst på skärmen medan man jobbar med andra saker.

En användares kommentar: – ”Mycket användning av den, mestadels till TV-program, missar ofta starten annars. Underlättar att komma igång när jag ska göra någonting. Lättare att stiga upp på morgonen. Bra med lysdioderna – har tränat på tid i och med detta – bra vid vila på dagen så jag vilar begränsad tid, underlättar till datortid, diskning, plocka papper, städning, duschning, Trygghet och stöd, hjälper till att begränsa mig, så att jag inte ska bli utmattad, väldigt enkel, lätt, liten och smidig, bra kompis.”

Text: Kajsa Jansson

KOGNITIVA HJÄLPMEDEL – Medicincareouselen

I ASP bladets serie om kognitiva hjälpmedel  för personer med psykiska funktionshinder presenterar vi i detta nummer medicincareouselen.

Så fungerar Careousel
Careousel är en datorstyrd, programmerbar medicindoserare som innehåller 28 doseringsfack. Vid inställda tidpunkter, 1 till 28 gånger per dag, vrids medicinkassetten och nästa fack blir tillgängligt under en öppning i medicindoserarens lock och en påminnelsesignal ljuder. Medicinen i de övriga facken är inte tillgänglig. Tas inte medicinen påminner Careousel under inställd tid. Doserad medicin räcker en vecka vid medicinering fyra gånger per dag, och fyra veckor vid medicinering en gång per dag

Så här kan den användas

  • Minne – ger stöd att komma ihåg att ta medicinen. Exempel: att klara att själv ta sin medicin genom att bli påmind om när det är dags för detta.
  • Självständighet – ger stöd att klara ta medicinen själv. Exempel: att klara att själv ta sin medicin, personal eller närstående behöver inte påminna eller behöver inte ”åka ut” enbart med medicin.
  • Trygghet – ger stöd att få förutsättningar att klara sköta sin medicinering. Exempel: att veta att endast rätt medicin är tillgänglig vid aktuellt larm, det vill säga förhindra feldosering.
  • Att den är låsbar minskar risk för överdosering, vilket innebär att medicinen inte kan tas i förväg utan räcker hela den planerade/doserade perioden.


En brukares röst om Careousel.

Jag fick en Careousel för att jag skötte mina medicinrutiner dåligt, tog ej medicinerna på regelbundna tider eller rent av glömde bort att ta dem.
Det som är bra med den är att jag nu fått bra medicinrutiner, jag tar dem på samma tider och det blir en jämn dosering. Jag missar inte att ta mina mediciner.

Nackdelen med den kan vara om jag ej är på plats då den piper, eller om jag av någon anledning skulle behöva ta medicinerna tidigare vid något tillfälle.

Överlag är jag dock mycket nöjd med den.

Text: Kajsa Jansson