Etikettarkiv: hormonstörande

Skadliga kemikalier rensas ut

78876Sedan förra året har det pågått en inventering på kommunens förskolor gällande hormonstörande kemikalier, som framförallt återfinns i mjuka plaster. Hittills har det slängts 40 kubikmeter leksaker, skriver NWT på sin hemsida.

En inventering har utförts på samtliga kommunala förskoleavdelningar. Det är miljöhandläggaren och projektledaren Malin Hedlund som har åkt runt för att utbilda pedagogerna om farliga kemikalier och vart de återfinns.

Fokus har legat på att lära sig känna igen saker som innehåller skadliga plaster. Mjuka plaster är de värsta, eftersom de innehåller högst halter av PVC, som i sin tur innehåller hormonstörande ftalater, rapporterar NWT.

PVC återfinns bland annat i dockor, pärlor, plastgolv och barnens sovmadrasser. Sammanlagt har det slängts 40 kubik leksaker, på pedagogernas egna initiativ. Kostnaden för de föreslagna utfasningsåtgärderna landar på cirka 20 miljoner kronor.

Flera tusen plasttallrikar har också bytts ut, och under 2016 hoppas man kunna ersätta tusentals sovmadrasser med andra, mer hälsosamma och miljövänliga alternativ, skriver NWT.

– Man kommer aldrig kunna göra något helt giftfritt. Det handlar mycket om att väcka medvetenhet, så att man kan göra något åt det, säger Malin Hedlund i VF.

Karlstad ligger i framkant
Kemikalieplanen som upprättades för två år sedan syftar till att fasa ut farliga ämnen i verksamheter för framförallt barn. Detta eftersom barn är känsligare än vuxna och också kommer i kontakt med skadliga ämnen på ett annat sätt. Barn leker ofta på golvet och kanske stoppar de leksaker i munnen, något som gör kontakten med kemikalier ännu mer intensiv, skriver NWT.
Karlstad kommun är pionjärer när det gäller att reducera skadliga och hormonstörande ämnen i sina verksamheter riktade mot barn.

– Det är ett väldigt omfattande arbete som gjorts, vi ligger i framkant i hela Sverige, säger Niklas Wikström (FP), kommunalråd i Karlstad, till NWT.

Det finns förstås mer att göra för att minska kemikalierna i barn och ungas vardag. Karlstads kommun ska exempelvis besluta om en handlingsplan med andra åtgärder för att minska skadliga kemikalier. Bland annat ska det material som används vid nybyggnationer registreras, skriver NWT.

Text: Therese Nilsson
Foto: Stefan Ek

För Jesper är kemikaliefritt livsviktigt

89079876För Miljöpartiet Värmland är frågor som rör miljön viktiga. Men för dem handlar det inte bara om naturen utan även att olika produkter och material inte ska påverka vår hälsa negativt. ASP Bladet har pratat med Jesper Johansson, språkrör för Miljöpartiet i Värmland och gruppledare i landstinget.

En fråga som Miljöpartiet (MP) driver hårt handlar om hälsofarliga kemikalier som sprids runt oss, i byggnadsmateriel och andra produkter, sådant vi använder oss av dagligen i hem eller kläder. Partiet har arbetat mycket med frågan i landstinget, där Jesper Johansson varit gruppledare den senaste mandatperioden. De har verkat för en inventering, där man hittat kemikalier som bör fasas ut eller användas i mycket mindre utsträckning.

Samtidigt har Kemikalieinspektionen sett att det förekommer kemikalier i stor utsträckning i alla föremål vi använder som väskor, pennskrin och plastprodukter. MP har påbörjat ett arbete med att få bort de farliga ur materialen i produkterna.

Engångsartiklar
– Vi jobbar på flera sätt, framför allt på landstinget med att se till att de upphandlar riskfria material och produkter. Vårt mål är att minska landstingets avfallsmängd, till exempel användandet av mindre engångsartiklar. Vi vill också sprida kunskap så att alla får lära sig bättre avfallshantering, säger han.

Landstinget i Värmland är ledande i Sverige när det gäller att sanera miljögifter. I en avdelning för nyfödda och för tidigt födda används byggnadsmateriel och medicinsk utrustning som är fria från farliga kemikalier.

Man vet att gravida kvinnor och nyfödda är känsliga för miljögifter, och det finns många ämnen där det särskilt ingår ett gift som är hormonstörande. Ämnen påverkar många funktioner på fostret under graviditeten när man utvecklas som människa.

Effektivare lagstiftning
Kemikalier är ett stort problem som bara ökar, man använder mer och mer kemikalier i olika produkter som tillverkas. Lagstiftningen som finns i dag är inte effektiv anser MP, den bör skärpas både i Sverige och EU. Samtidigt bör man göra vad man kan i kommuner och landsting.

MP vill starta ett samarbete mellan olika kommuner för att verka för att efterfrågan på kemikaliefria produkter blir större. Mer kontakt med Universitet på Folkhälsoavdelningen och Kemikalieinspektionen bör ske. MP vill att allt som byggs och säljs i Värmland ska vara riskfritt för invånarna.

Syns inte utanpå
Kemikalier har ökat i och med att plastprodukter används i större omfattning. Det syns inte på utsidan av produkten hur mycket kemikalier det finns i den. Därför gäller det att konsumenterna blir mer medvetna och kräsna när de ska använda de produkter som finns på marknaden.

Text: Lotta Tammi
Foto: Per Rhönnstad

Det finns arbete kvar att göra887897

Det finns fortfarande farliga kemikalier i Landstingets miljöer i dag, men organisationen är medvetna om detta. Genom en inventering har de tagit reda på vilka de är.

Bland annat nämns: Alkyl silicates, som kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Benzylbensoat, som kan ge allergi vid hudkontakt. Maleinsyra, som kan ge allergier vid hudkontakt.

De är bara ett axplock på giftiga ämnen som finns i produkter som används inom sjukvården. Listan är lång på farliga ämnen som påverkar människan och miljön negativt.