Etikettarkiv: HumanTeknik

Ny bok om Hjälpmedel

hjalpmedelsboken1Den 10 december 2008 hade Hjälpmedelsinstitutet bokrelease på Universitetet utav boken ”Hjälpmedel och annat stöd för personer med psykiska funktions-nedsättningar”. Vi var där och bevakade det hela.

Upplägget av dagen

Efter en gemensam lunch begav vi oss till ett rum på Karlstads Universitet för att få höra mer om den nya boken. Vi som blivit inbjudna till denna bokrelease var tidigare projektdeltagare inom HumanTeknik. Under den kommande eftermiddagen presenterade bokens författare innehållet för oss.

Om bokens författare

Det är tre personer som har skrivit boken; Catarina Brun som är FoU-handläggare vid Hjälpmedelsinstitutet och initiativtagare samt projektledare för projektet HumanTeknik, vidare Marit Grönberg Eskel, doktorand vid Karlstads Universitet inom området sociologi och social omsorgsvetenskap, som har utvärderat projektet HumanTeknik, och den tredje författaren heter Magnus Fritzon, journalist och ingenjör inom telekomområdet.

Om bokens innehåll

I bokens förord kan man läsa: ”Stödet som beskrivs i boken är av olika slag: bemötande, relationer, förhållningssätt, hjälpmedel, metoder och strategier. Ett hjälpmedel kan vara en klocka som visar tiden med en rad lampor i stället för med visare. Att handla en gång i veckan baserat på en färdig matsedel är ett exempel på en strategi för att organisera måltiderna.

Boken är tänkt att användas som lärobok på exempelvis vårdutbildningar och kurser inom området.

INGER NILSSON – kvinna med järn i elden

inger-webInger Nilsson har för inte så länge sedan kommit med i Hjälpmedel -institutets brukarråd. Vi har träffat Inger för att få reda på mer när det gäller hennes engagemang.

Kort om Inger Nilsson Inger är gift med Lennart sedan 45 år. Hon har två döttrar, tre barnbarn och ett barnbarns barn, så Inger är med andra ord gammelmormor. Numera är Inger Nilsson förtidspensionär, efter att ha stått till arbetsmarknadens förfogande. Men hon tog ut pension för att kunna resa och arbeta utomlands, vilket man inte får som arbetssökande. Inger är nämligen ideellt engagerad i en europeisk organisation som heter EUFAMI (European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness).

Förutom EUFAMI är Inger Nilsson engagerad som ledamot i Socialpsykiatriskt Forum, i Schizofreniförbundet och nu också i Hjälpmedelsinstitutets Brukarråd.

Att sitta med i Hjälpmedelsinstitutets Brukarråd I rådet finns olika organisationer representerade. Inger sitter på ett så kallat HSO-mandat (HSO = Handikappförbundens Samarbets Organ) och representerar psykiatriområdet. Hon känner att lärdomarna och erfarenheterna utifrån HumanTeknik är något som hon kan tillföra till brukarrådet. Detta råd samlas 4-5 gånger per år. På dessa möten diskuterar man bra och dåligt som har med hjälpmedel att göra. Brukarrådet får också information och presentationer om nya projekt från tjänstemän på institutet.

Hennes vision om hjälpmedel Att det ska vara lika över hela landet, både när det gäller förskrivning och sortiment för nu är det alltför mycket hit och dit. Att kunskapen höjs hos kommuner och landsting och allmänhet att hjälpmedel och smarta ting finns som kan underlätta och förbättra vardagen.

EUFAMI

Grundades 1990 vid en kongress i De Haan i Belgien, där anhörigvårdare från hela Europa gav uttryck för sin hjälplöshet och vanmakt över att leva med allvarlig psykisk sjukdom. De beslutade sig för att samarbeta för att hjälpa både sig själv och de personer som de vårdade. EUFAMI är en demokratisk organisation som är registrerad som en ideell, internationell organisation i Belgien. Eufami har som ständigt åtagande att förbättra vården och välbefinnandet för psykiskt sjuka människor. De gör det även möjligt för deras medlemsorganisationer att agera gemensamt på europeisk nivå, förena sina insatser och dela sina erfarenheter.  EUFAMI driver ett antal  program över hela Europa till stöd för psykiskt sjuka människor och deras intresseorganisationer.