Etikettarkiv: hyresrätt

Hitta lägenhet? Lycka till!

1De senaste åren har det blivit otroligt svårt att hitta hyresrätter här i Värmland. Detsamma gäller övriga Sverige, och bostadsbristen bara ökar. Månadens debattör anser att en lösning på detta är av yttersta vikt.

Bostadsbristen har blivit ett väldigt stor problem i Sverige. Det finns ett fåtal kommuner som har överskott på lediga hyresrätter, men de flesta har ett stort underskott. Sammanlagt 2 miljoner personer står i kö och väntar på sin nya lägenhet. Väntetiden varierar från stad till stad. Här är några exempel: Kiruna 5,5-6 år, Halmstad 6-6,5 år och i Gällivare 6,5-7 år.

Väntetiden också har ökat de senaste åren, vilket är illa.
I flera städer, exempelvis i Örebro får man nu vänta 2,5 år längre än för fem år sedan. Vi kan redan här förstå hur svårt det är att hitta lägenhet, utan att ytterligare exempel behöver rabblas upp.

Folk har förstått hur stort detta problemet är, vilket är bra. De ansvariga har letat efter flera olika sätt att lösa detta. Det är enkelt att säga; bygga mer bostäder. Men vad som är inte enkelt, är att få detaljplaner godkända. Ungefär 25% av detaljplanerna under 2013 har blivit överklagade. Överklagandeprocesser fördyrar, försenar och kan stoppa nya byggprojekt.

2Läget i Värmland
Under 2013 byggdes 244 nya lägenheter när kommunerna räknade med 350. Dock skulle 350 st ändå inte ha varit tillräckligt för att närma sig en lösning på problemet. Kommunernas kalkyler räknar med att den årliga produktionen av bostäder måste bli 700 per år de kommande fem åren. Därför är det viktigt att de som är ansvariga gör allt de kan, så att kötiden för lägenheter blir kortare och problemet med bostadsbristen kan försvinna.

Det finns lösningar
Det finns flera saker som kan göras för att förbättra systemet som godkänner nya detaljplaner.

Det måste bli ett förtydligande i Plan- och bygglagen så att flera byggprojekt kan bli godkända direkt utan att de blir överklagade.

Detaljplaner som ändå blir överklagade måste gå direkt till mark- och miljödomstolarna och inte till länsstyrelsen först. Det här kan göra processen 4,5 månader kortare.

Slutligen måste bostadsbyggnaden bli ett riksintresse så att överklagandeprocessen kan bli mer effektiv. Om de här förändringarna kunde utföras, skulle nya bostäder kunna byggas.

Text: Arpad Bihary
Foto: Per Rhönnstad

Källor:
Lång väntan på lägenhet i hela landet
publicerat på sverigeradio.se den 11 mars 2013.

Färre lediga bostäder i Värmland
publicerat på vf.se den 17 juni 2014.