Etikettarkiv: ideell förening

NÖJESFÖRENINGEN FESTIS

ASP bladet fick ett samtal med Karl-Peter Johansson, som är aktiv i nöjesföreningen Festis. Han berättade om föreningens syfte och om de olika aktiviteter man  organiserar åt sina medlemmar.

Festis är en ideell nöjesförening som startade 2003 och vänder sig till alla som någon gång upplevt psykisk ohälsa. Festis är och ska vara ett resultat av medlemmarnas arbete och ta tillvara deras positiva krafter och ge dem nya mötesplatser. Det som är viktigt är att man ska träffas och ha trevligt och kul ihop, och att man får vara sig själv för en stund. Nu har föreningen ungefär 150 medlemmar.

Sedan två år är ASP bladets reporter Karl-Peter Johansson vice ordförande. Att vara vice ordförande innebär att han är ordförandens back-up, vilket innebär att han leder mötena när ordföranden har förhinder. Styrelsen består av sju personer och två ersättare. Det tycker han är bra, för då finns back-up. Karl-Peter säger att föreningen drivs på ett demokratiskt sätt, då de tar tillvara medlemmarnas önskemål.

Föreningen arrangerar fester, studiecirklar, körsång och har en målargrupp. Karl-Peter säger att en viktig frågeställning är hur man stimulerar engagemanget i en förening, att det kanske behövs nya sätt att driva föreningar, där man till exempel kan utnyttja internets möjligheter.

Inför en fest har man ett planeringsmöte för styrelsen och medlemmarna där man fördelar de olika sysslorna mellan personerna som deltar. Det första som görs är att finna ett tema för festen, till exempel film och musik. De arbetsuppgifter som fördelas är att utse vilka som ska ansvara för mat, kassa och lotteri. Ibland används en cateringfirma för matleveranserna. De levererar festmaten färdiglagad, vilket är ett väldigt praktiskt sätt att ordna det på.

Festis Hemsida

Text: Olle Stagnér Foto: Per Rhönnstsd

Bryggan skapar en meningsfull fritid för barnen

bryggan webBryggan är en ideell förening som startade 2003 här i Karlstad och den vänder sig till barn i åldrarna 0-20 år vars föräldrar varit frihetsberövade. Föreningen i Karlstad servar hela Värmland.

Det var två st. kvinnliga vårdare på Färingsö anstalten i Stockholm som startade Bryggan 2001. Nu finns den på 12 st. orter i Sverige. Efter att familjen har blivit medlemmar i föreningen så är ett grundläggande krav att barnen känner till att föräldern har varit frihetsberövad för att de skall kunna delta i verksamheten på Bryggan. Om föräldern tycker att det är svårt att berätta det för barnet så hjälper personalen till med detta.

För Bryggan så är barnen deras primära insats dom utgår alltid ifrån barnen först. Föreningen arbetar utifrån ett barnperspektiv d.v.s att alltid sätta barnens främsta först.
Framför allt så får barnen träffa andra barn med lika erfarenhet i deras verksamhet. Föräldrarna kan få stöd i sin föräldraroll.  När ett barn kommer till Bryggan så hälsar personalen alltid först på dom så att de känner att personalen är här för deras skull.

Bengt och Nicklas är två st. av dom sex som arbetar där. De säger att när familjen har betalat sin medlemsavgift så är allt gratis för dom inom Bryggans verksamhet.
Lägerverksamhet och Familjeaktiviteter är några av dom sysselsättningar som man har. På aktiviteterna så har man varit till Liseberg man har gjort en skidresa till Sälenfjällen. Under sommarlovet har Bryggan minst en aktivitet i veckan arrangerad.

Varje torsdag har man öppet hus mellan kl. 15.00 – 19.00 då kan man t.ex. måla, plantera blommor eller spela spel. För några veckor sedan så gjorde barnen en egen utstyrsel som dom hade på sig på påskparaden här i stan. Det brukar komma mellan 10 – 40 personer på träffarna dom har på torsdagarna och totalt så har bryggan kontakt med 80 st. barn per år. Bryggans flaggskepp är en sluten barngrupp som kallas Delfinen. Det startar en ny grupp varje termin

Förutom öppet hus och familjeaktiviteter arbetar Bryggan med anstalts och häktes besök, stöd och rådgivning för barn och föräldrar. För er som vill ha mera information kan ni kontakta dem via bengt.sund@bryggankarlstad.se

Text: Olle Stagnér

Bryggan är en ideell förening som startade 2003 här i Karlstad och den vänder sig till barn i åldrarna 0-20 år vars föräldrar varit frihetsberövade. Föreningen i Karlstad servar hela Värmland.

Det var två st. kvinnliga vårdare på Färingsö anstalten i Stockholm som startade Bryggan 2001. Nu finns den på 12 st. orter i Sverige.
Efter att familjen har blivit medlemmar i föreningen så är ett grundläggande krav att barnen känner till att föräldern har varit frihetsberövad för att de skall kunna delta i verksamheten på Bryggan. Om föräldern tycker att det är svårt att berätta det för barnet så hjälper personalen till med detta.

För Bryggan så är barnen deras primära isats dom utgår alltid ifrån barnen först. Föreningen arbetar utifrån ett barnperspektiv d.v.s att alltid sätta barnens främsta först.
Framför allt så får barnen träffa andra barn med lika erfarenhet i deras verksamhet. Föräldrarna kan få stöd i sin föräldraroll.

När ett barn kommer till Bryggan så hälsar personalen alltid först på dom så att de känner att personalen är här för deras skull.
Bengt och Nicklas är två st. av dom sex som arbetar där. Dom säger att när familjen har betalat sin medlemsavgift så är allt gratis för dom inom Bryggans verksamhet.
Lägerverksamhet och Familjeaktiviteter är några av dom sysselsättningar som man har.

På aktiviteterna så har man varit till Liseberg man har gjort en skidresa till Sälenfjällen. Under sommarlovet har Bryggan minst en aktivitet i veckan arrangerad.

Varje torsdag har man öppet hus mellan kl. 15.00 – 19.00 då kan man t.ex. måla, plantera blommor eller spela spel. För några veckor sedan så gjorde barnen en egen utstyrsel som dom hade på sig på påskparaden här i stan. Det brukar komma mellan 10 – 40 personer på träffarna dom har på torsdagarna och totalt så har bryggan kontakt med 80 st. barn per år. Bryggans flaggskepp är en sluten barngrupp som kallas Delfinen. Det startar en ny grupp varje termin

Förutom öppet hus och familjeaktiviteter arbetar Bryggan med anstalts och häktes besök, stöd och rådgivning för barn och föräldrar. För er som vill ha mera information kan ni kontackta
bengt.sund@bryggankarlstad.se

Attention Värmland

bjorn-hoffmanAttention har en viktig roll i samhället gentemot människor som har ett neropsykiatriskt funktionshinder. Som stöd åt den som har funktionshindret samt deras familjer. Sen är det en jätteviktig uppgift att sprida information i samhället så kunskapen och förståelsen ökar.

Attentions styrelseordförande Björn Hoffman svarade på frågor runt området NPF och Attention

När bildades föreningen i Karlstad? Det bildades 2003 och i början förde den en ganska tynande tillvaro. När ja kom till föreningen 2005 tro2 jag det var 34 medlemmar bara. I dag är vi betydligt flera 317 medlemmar. Så medlemsantalet har ökat stort och det utan att vi marknadsfört oss på något större vis säger Björn.

Hur har medlemmarna fått tag på er/ eller fått medvetande om er existens? Dels från mun till mun, men det är inte så många. Vi är ju på BUP (Barn och ungdomspsykiatrin) och informerar familjer som fått ett barn diagnostiserat med en NPF diagnos. Det ingår i en utbildning som BUP har och då kommer vi dit och informerar om oss och våran verksamhet.

Det vi märkte när vi kom till dessa träffar var att föräldrarna inte visste någonting om diagnosen som deras barn fått, så efter hand ändrade vi vårat sätt att bemöta dom på. Är ju viktigt att familjer får information utifrån deras egna kunskaper. Det finns ju mycket okunskap om ämnet. Men det var en hel del som blivit medlemmar därifrån.

Vilken målgrupp av människor vänder ni er till?
Om vi tittar i våran verksamhets berättelse så står det att vi skall hjälpa dom funktionshindrade och deras anhöriga. Det är portalen, de viktigaste. Sen kommer det näst lika viktigaste och det är att se till att samhället får information och kunskap om människor med funktionshinder.

Viktigt att lärare, kuratorer och liknande får kunskapen om dessa människor så dom vet om hur man har det med sitt funktionshinder. Allt för att underlätta för den som har funktionshindret.

Hur jobbar ni aktivt med att förändra situationen för era medlemmar? Det är att upplysa dom som har med våra medlemmar att göra, viktigt att skapa förståelse om hur människor med funktionshinder. Dom som jobbar med dessa människor behöver få information så dom vet hur människorna dom har att göra med har det.

Har ni stött på några problem med att informera berörda människor inom dom olika yrkena? Nej vi har inte stött på några bekymmer än så länge alls. Problemet är hur vi som ideell förening ska orka, många i vår styrelse har själva personliga erfarenheter från området och dom har jobb och allt tar sin tid för alla inblandade, så vi kan bara ge med oss så mycket vi förmår.

Finns det i dag någon informationsträff gentemot skolorna om NPF? Nej det finns inget och det finns ingenting som säger att det ska vara det heller. Sen finns det någon skola som har begärt att få någon information. Tyvärr så efterfrågas det inte av skolorna och dom har så mycket annat att jobba med så denna biten blir lidande. Det tycker jag som skriver är helt bedrövlig då det är i skolan som många av oss med problematiken börjar på att spåra ur.

Det resulterar ofta i en känsla av utanförskap och genererar dåligt mående, eller i slut ändan till kriminallitet och beroendeproblem. Så hoppas skolorna inför denna information som en normalitet. Barn i skolan som kräver lite mer uppmärksamhet oavsett diagnos eller inte kommer oftast i kläm på grund av ekonomi. Bedrövligt att man redan som barn ses som siffror i en budget. Måste ju gå att tänka om för dom som sitter med beslutsmakten.

Attention har tillsammans med IFA kört en föreläsnings serie under hösten och vinter. Har den varit givande? Har ni märkt av om den har fått mycket uppmärksamhet? Ja det är klart, tidningarna har ju varit där och skrivit om det. Sen hör man folk prata om det. Jag tro det har varit väldigt givande och har uppskattats.

Hur kom den här föreläsningen till? Helst fantastiskt säger Björn. Det var Cecilia Cekestrand på jobbcenter som märkte att hennes klienter hade lite särskilda behov, så hon förstod att det fanns en problematik inblandad i en del av dessa människor. Så hon ville veta mera om området. Så hon började lära sig men insåg ganska snabbt att hennes medarbetare borde veta om mera än dom gjorde med. Så hon tog kontakt med oss och frågade om vi kunde hjälpa till med en föreläsnings serie och då föreslog vi en serie där dom olika funktionshinder togs upp. Så det slutade med en nota på 100 000 som hon tog med sig upp till sin chef och fick det hela godkänt.

Detta är enda gången i Sverige som en kommun har stått för initiativet och ekonomin. Det är helt unikt och många av föreläsarna som vart här har medvetet sänkt sina arvoden för att dom ville så gärna kunna vara med att ta tillfället i akt och sprida sina erfarenheter. Så detta skall Cecilia och kommunen ha mycket kredit för att dom vart med och anordnat denna serie.

Hur ser Attentions framtidsvision / målsättning ut? Målsättningen är att fortsätta utbilda ute i samhället, föreläsningsserien är ett bra exempel på hur vi kan arbeta och hur vi vill arbeta. Nu kan man ju hoppas att skolorna tar efter och anordnar en liknande dag för sina anställda som IFA gjorde.

Det känns jätteviktigt att lyckas nå ut med information till alla berörda parter i samhället som genom sina jobb träffar på dessa människor. Samt givetvis informera och stötta familjer och dom som själva har problematiken. Målet är ja att underlätta för människor med problematiken i samhället vi lever i och då är det viktigt med att informera alla berörde parter i samhället.

Text: Thomas Andersson