Etikettarkiv: Individ- och familjeomsorg

Filipstad vänder skutan

IMG_6853Integration är en viktig fråga i Filipstad. Hannes Fellsman, förvaltningschef för Integration- och arbetsmarknadsenheten och Åsa Andersson, verksamhetschef för individ och familjeomsorg, var inbjudna att tala om sina erfarenheter från sin kommun under förbundsgemensam dag.

Filipstad har under ett par år haft ökande kostnader vad gäller försörjningsstöd. 2006 var summan för försörjningsstöd cirka fyra miljoner kronor. Det här kan jämföras med bokslutet 2015 som visade att drygt 25 miljoner kronor använts. För en liten kommun som Filipstad med 10.500 invånare är det en stor summa pengar.

– Någon gång mellan 2010 och 2012, började man i kommunen att fråga sig själv: ska det vara så här? Ska vi ha ett så här stort försörjningsstöd och vad beror det på?, säger Åsa Andersson.

Den här ökningen av försörjningsstöd blir än mer markant om man jämför med Stockholm.

– För att få perspektiv på detta har utvecklingen för försörjningsstöd de senaste två åren, motsvarat en ökning i Stockholm på 1,2 miljarder kronor. Det är en enorm påfrestning och det påverkar hela vårt handlingsutrymme att bedriva kommunal verksamhet, säger Hannes Fellsman.

Kommunen räknar sin kostnad utifrån hushåll och månad vad gäller utgiften för försörjningsstöd. För 2007 var summan 6.500 kronor per hushåll och 2015 var siffran nere på 5.500 kronor.

– Vi har inte blivit dyrare per hushåll, trots att vår totala kostnad är högre idag. Det tycker vi är en spännande siffra, konstaterar Åsa Andersson.

När det gäller de asylsökande stannar människor ofta kvar i den kommun som asylboendena ligger i. Detta innebär att när man fått sitt permanenta uppehållstillstånd stannar man i Filipstad.

– Men arbetsmarknaden finns inte i Filipstad. Detta sätter en stor press på kommunens verksamheter. Det handlade om att vända skutan, eftersom vi var på väg åt fel håll, säger Hannes Fellsman.

2014 genomfördes en stor omorganisation i vilken man flyttade arbetsmarknads- och integrationsfrågor från Socialförvaltningen till kommunstyrelsen.

– Ganska ofta tycker man att det här är Socialförvaltningens problem. Jag har jobbat åtta, nio år som miljö- och byggchef och har aldrig tänkt på hur mycket försörjningsstödet kostar. Hur får vi
samtliga i kommunen att inse att det spelar roll hur mycket vi har i försörjningsstöd, säger Hannes Fellsman.

Filipstads kommun har under de senaste åren förändrat sitt arbetssätt gällande bemötandet av människor. Åsa menar att man tidigare curlade personer, både svenskar och nyanlända. Idag utgår Filipstads kommun från att alla människor kan och vill.

– Vårt fokus är att personen är en resursstark individ och sedan försöker vi bygga vidare från det. Vi stöttar personer på olika sätt. Men vi ska utgå från att alla människor kan utvecklas. Det man inte kan, det går att lära sig, säger Åsa Andersson.

Text: Henrik Sjöberg
Foto: Stefan Ek

Socialsekreterare smutskastas och kränks på nätet

IMG_6853Det blir allt vanligare att socialsekreterare kränks och hotas på bland annat Facebook. Där beskrivs de som barnkidnappare, svin och lögnare, och hängs ut med både namn och bild, berättar Dagens Arena.

– Det finns de som letar upp våra medlemmar på Facebook, identifierar där vad deras barn heter och var de går i skolan. Sedan tar de kontakt med socialsekreteraren och säger: Nu vet jag var dina barn går i skolan. Det är ett fruktansvärt hot för en förälder som jobbar inom socialtjänsten, säger Jonas Lidberg, ombudsman på fackförbundet Akademiförbundet SSR till Dagens Arena.

Dagens Arena beskriver en Facebookgrupp, med tusentals medlemmar, som jobbar mot tvångsomhändertagande av barn. Här hängs socialsekreterare ut med namn och bild och tillskrivs epitet som barnkidnappare, häxor, alkoholister, missbrukare, svin, lögnare, livsfarliga och störda.

– Och sådant här sprider sig oerhört snabbt på nätet, vilket förstås kan få konsekvenser för den som utsätts. Dessutom har sällan arbetsgivarna rutiner för hur och vem som ska ta bort det som skrivs. Ofta faller det på den enskilda utsatta medarbetaren, vilket är olyckligt, säger Jonas Lidberg, till Dagens Arena.

Flera anonyma socialsekreterare vittnar för Dagens Arena om hur de utsatts för hat och hot. I ett av fallen polisanmäldes inte händelsen, och i ett annat fall lades utredningen ned efter att anmälan gjorts.
Lena Säljö, chef för Individ- och familjeomsorg Västra Hisingen i Göteborg, polisanmälde ifjol Facebookgruppens administratör, och oroas av utvecklingen.

– Hur ska man våga arbeta i det här yrket om man blir uthängd som privatperson? Vi har svårt att rekrytera socialsekreterare i dag och jag tror att risken för hot är en av flera orsaker till att människor drar sig från yrket, säger Lena Säljö till Dagens Arena.

Text: Peter Sundström
Bild: Martin Bäckström-Ledin