Etikettarkiv: Inger Granhagen

Vår nya avdelning socialpsykiatri, alkohol och narkotika börjar ta form!

Tulip

Hej alla läsare av ASP-bladet! Vi genomför nu de lokalmässiga omflyttningar som krävs för att vi ska kunna arbeta tillsammans i nya enheter. Vi har god hjälp av Solajobb som rent fysiskt kånkar och bär, och våra ”flyttgeneraler” Johan och Bengt håller i samordningen. Det är mycket som ska klaffa, med telefoner och datorer, med möbler och städning mm.

Våning tre på Köpmannagatan används nu av chefer och administrativ grupp, och till våning ett flyttar successivt socialsekreterare och behandlingskonsulenter till enheten Utredning, stöd och behandling.

Den första avdelningskonferensen för år 2009 genomfördes under veckan som gick, med teman som Stödcenter för våldsutsatta och Självhjälpsgrupper. Jag gick igenom det omfattande arbete som görs på alla nivåer inom avdelningen och förvaltningen, för att försöka tillgodose våra målgruppers behov av boende och bostäder. Årets ekonomiska reduceringar inom bl.a. utbildning, handledning mm presenterade med krav på månadsvisa uppföljningar inom varje enhet.

Sigge Säll presenterade arbetet inom Fält- och uppsökarteamet, som snart flyttar in med fyra medarbetare på Tingvallagatan. Även Media- och Kulturgruppen kommer att ha sina lokaler på Tingvallagatan framöver. Det kommer att bli ett hus för utåtriktat arbete i friare former, där det finns förutsättningar för ett ännu mer av delaktighet, sysselsättning och arbetsrehabilitering.

Nu ser jag fram emot Inflytandedagen den 11 mars, där brukarrådet och inflytandesamordnarna håller i arrangemanget. Hoppas på ett stort deltagande från både anställda, brukare, föreningar och gärna också politiker från vår nämnd!

I förra numret av ASP-bladet skrev jag om fågelkvitter och tidiga blommor. Efter det har vi haft tre veckors kyla och snö, så just vårtecknen låter vänta på sig. Men ljuset börjar ju återvända i alla fall, och snön ligger kvar till glädje för alla barn och unga som har sportlov. Och vi andra kan också njuta av sol och snö – och kanske av tulpanerna inomhus – kanske av små tidigsådda frön som börjar gro i fönstret – och kanske av att fåglarnas kvitter faktiskt ökar i styrka.inger-granhagen

Inger Granhagen

Avd. Chef

Avdelningen för socialpsykatri, alkohol och narkotika medverkar vid European Social Networks konferens i Prag

I juni kommer vi  att vara representerade vid en konferens i Prag. Konferensen hålls inom ramen för Tjeckiens ordförandeskap i EU.  Tema för konferensen är “Quality and Performance in social services in Europe – better outcomes for people”

prag-annons-web

Vi skickade ett förslag till work-shop som rörde brukarinflytande, egenmakt, kognitiva hjälpmedel och vikten av självständighet, delaktighet och inflytande över sitt eget liv.

I januari kom en bekräftelse att vi var antagna att medverka. Tillsammans med en verksamhet i Danmark som heter ”Specialisterne” ska vi leda en work-shop med temat ”Supporting a normal lifestyle for people with invisible disabilities”.

Vi som medverkar är Inger Granhagen och Inger Olsson.

För den som är intresserad, på http://www.esn-eu.org/prague/eng/index.html finns det mer att läsa om konferensen och under rubriken ”Programme” finns samtliga Workshops 2009 registrerade. Där finns även information om vårt program och diskussionsfrågor för workshopen.

HUR NÅR VI DELAKTIGHET?

banner-aspbladet-web

Avdelningen för sociapsykiatri, alkohol och narkotika välkomnar dig till en halvdag där vi på ett enkelt sätt vill lyfta fram betydelsen av hur vi talar och förhåller oss till varandra i vardagen. Syftet med dagen är att vi tillsammans ska reflektera över våra intryck och få nya infallsvinklar i arbetet med att nå delaktighet/inflytande.

Brukare och personal står tillsammans för planering och innehåll där bland annat två personer med erfarenheter av stöd från ASP och ANA deltar. Inger Granhagen inleder och dagen avslutas med panelsamtal och öppen diskussion där flera från ledningen deltar.

Servering av kaffe och smörgås sker i samband med det dialogcafé som är en del av programmet.

Datum: 11 Mars 2009 Tid: 8.30 – 12.30
Plats: Sessionssalen, Bibliotekshuset
Anmälan görs till Inger Olsson, Verksamhetsutvecklare
Tel: 054 – 29 71 17 E-mail: inger.olsson4@karlstad.se

Sista anmälningsdag 4 mars

ASP och ANA numera SPANA

Sista avdelningskonferensen från ASP & ANA 2008 med bla.  Roger Granat, IFA & Monica Persson, FAM samt Karin Haster, Social Rehab som berättar mer om deras respektive verksamheter. Inger Granhagen informerade om SPANA och Festis Kören stod för musik underhållningen.