Etikettarkiv: Inledare

Våren är en intensiv tid, mycket händer och det händer snabbt.

687519_22625153Vi har haft en fantastisk aprilmånad, med sol och värme och just nu en explosion av tillväxt i naturen. Men det motsvaras tyvärr inte av någon motsvarande tillväxt i samhällsekonomin, utan istället står Sverige nu i ett svårt ekonomiskt läge. Bortsett från alla förklaringar (eller bortförklaringar) till varför, så betyder det att Karlstads kommun och vår förvaltning måste reducera det ekonomiska utrymmet.

”I nöden prövas vännen” – undrar vad det betyder idag? För mig betyder det att nu ställs solidariteten med de svaga på prov, nu visar det sig om reduceringarna ska tas ut på människor som redan har det svårt. – På ledningsnivå arbetar vi för högtryck med ekonomiska redovisningar och kommande internbudget, för att kunna ge vår nämnd det underlag som behövs.

Samtidigt är det mycket som händer inom vår verksamhet: Vi fortsätter aktivt arbeta för nya och fler bostäder och boenden, fält- och uppsökargruppen har formerat sitt arbete och är i nya lokaler på Tingvallagatan, vi anordnar en nationell nätverksträff för CRA den 7 maj, chefer och skyddsombud har haft en tvådagarsutbildning om arbetsmiljö mm.

På nationell nivå händer också mycket:
•    Länsstyrelserna genomför nu två nationella tillsyner, både inom missbruksvården och inom socialpsykiatrin, och Karlstad tillsynas inom bägge områden.
•    Riktlinjer för psykosociala insatser för psykiskt funktionshindrade håller på att utarbetas, och ska gälla för både kommun och landsting
•    Lagändringar föreslås med krav på överenskommelser mellan kommun och landsting, dels på generell nivå och dels i form av gemensam individuella planer. Gäller från 1 januari 2010.

•    Gemensam kompetensutveckling för baspersonal innebär att Värmland får statliga pengar för att anordna utbildning för boendestödjare, skötare mf inom både kommun och landsting. Region Värmland ansvarar för satsningen och verksamhetsutvecklare Inger Olsson är projektadministratör.
•    Hjälpmedelsinstitutet har fått 45 miljoner för att fortsätta stödja utvecklingen av hjälpmedel till psykiskt funktionshindrade, och eftersom inger webHumanTeknik i Karlstad gjort pionjärarbetet så kommer erfarenheter och kunskaper från oss att användas aktivt i denna satsning.

Vårhälsningar från Inger Granhagen

NU ÄR ÄNTLIGEN SOMMAREN HÄR IGEN

Det märks inte bara på att åtskilliga samtal under de senaste veckorna kretsat runt vem som går på semeter när och hur många veckor var och en har kvar till det blir just min tur. Nej, framförallt märks det på vädret som i vanlig ordning slagit om och blivit lite svalare och regnigare lagom till att de första semesterfirarna lämnar arbetsplatsen.

Nu finns det faktiskt de som av olika anledningar anser att det är bra med regn men för egen del så fortsätter jag att hoppas på en sommar med sol, värme och en behaglig tempratur i vattnet.

Oavsett om solen skiner eller regnet öser ner så fungerar vår verksamhet även under sommaren om än med flera nya medarbetare i och med våra sommarvikarier. Några av dem har arbetat tidigare somrar och även under året som gått men några av dem är nya i verksamheten. Vilket som skall ni veta att ni är välkomna och väl behövda på ASP i sommar.

Trevlig sommar önskas alla läsare

Jörgen Estenstad

Enhetschef

Nu går vi in i sommaren!

 

Hej alla läsare av ASP-bladet! När man går över stan är det skolavslutningsstämning och Stadsparken är full av folk som njuter av värme och grönska! Luften är full av surr från humlor och bin och av fågelsång. Längs älvens kanter solar lättklädda människor och uterestaurangerna fylls upp.  – Det är en skön årstid!

Under veckan har det har varit en nationell boendestödskonferens i Mölndal, där ASP höll ett mycket välbesökt seminarium om vårt arbete med boendestöd och med hjälpmedel. Ett stort tack till Maria Sundin, Inger Olsson och Sigge Säll som höll i seminariet!

För egen del har jag varit i Stockholm tillsammans med ”socialpsykiatrichefer” från ett antal utvalda kommuner. Där informerade P-O Sjöblom (som har regeringens uppdrag som psykiatrisakkunning) om vad som är på gång från statens sida. I höst, närmare bestämt 22 september, kommer besked om hur mycket regeringen kommer att satsa på psykiatrifrågor framöver utöver det som redan beslutats. Flera chefer framhöll hjälpmedel som ett viktigt utvecklingsområde, där Karlstad och HumanTeknik är föregångar och har expertkunskapen.

Den 1 september träder den nya vårdformen inom LPT och LRV i kraft, vilket innebär att personer som är i fortsatt behov av tvångsåtgärder ska kunna skrivas ut från slutenvården och istället få vård inom psykiatrins öppenvård och från kommunen. För att detta ska kunna ske måste en gemensamt överenskommen vårdplan upprättas mellan lansting och kommun, och vi har därför att hitta riktlinjer för denna nya form för samarbete.

För alla er som är kunskapstörstande omvärldsbevakare! Här är några hemsidor fulla av information och kunskap:

www.cepi.nu
www.socialpsykiatrisktforum.nu
www.socialstyrelsen.se/Amnesord/psykiatri/
www.humanteknik.se
Inger Granhagen

Avdelningschef