Etikettarkiv: Internationellt utbyte

Studiebesök från Japan i Karlstad

Fyra män från Japan har varit i karlstad för ett forskningsprojekt och ASP Bladet tog sig en pratstund med dem.

Kan ni berätta lite om er och vad ni jobbar med? tre av oss jobbar på samma universitet. En av oss arbetar med främst handikappfrågor, en annan är socialarbetare med inriktning mot människor med psykiska funktionshinder samt doktorand på universitetet.

Vad gör ni här och varför är ni i Karlstad? Vi gör en undersökning om personer med psykiska funktionshinder i Sverige och hur ert system fungerar. Vi försöker jämföra systemen mellan Sverige och Japan.

Kan ni berätta om hur det fungerar i Japan? Om vi delar upp det hela i arbete, boende, ekonomi, och fritid så fungerar det som så att personer med psykiska funktionshinder har väldigt svårt att få arbete eller sysselsättning och många ligger på sjukhus. När det gäller boende så är som sagt många på sjukhus eller bor i gruppboenden.

Ekonomiskt ligger sjukersättningen väldigt lågt och många måste söka extra bidrag för att kunna klara sig. Fritidssysselsättning är inget man prioriterar i Japan. Den offentliga sektorn i Japan med dess medföljande skyddsnät finns knappt utan det mesta är privat.

Har ni upptäckt några bra saker här som ni tänker ta med er tillbaka till Japan? Ja, i princip allt! Ni har ett mycket bättre system för personer med psykiska funktionshinder och där har vi mycket  att lära.

Är det något ni funnit som är mindre bra här jämfört med Japan? Ja, i Japan träffar man sin psykiatriker varannan vecka till skillnad från här där man kanske högst träffar sin läkare fyra gånger per år.

Text: Kajsa Jansson Foto: Per Rhönnstad

17th European Social Services Conference Prague, 22-24 Juni 2009

inger unt ingerI juni deltog vi, Inger Granhagen och Inger Olsson i en konferens i Prag om kvalitet i socialtjänsten i Europa. Det var European Social Network som var arrangörer. Vårt bidrag var en work-shop ”Human Technology – a new world of possibilities in supportning a normal lifstyele for people with invisible disabilities”.

I den stora kongresshallen hölls större seminarier, plenar-sessioner, där vi som åhörare kunde lyssna på föreläsningar och samtal om olika sätt att mäta kvalitet inom socialtjänsten. Under invigningsseminariet talade vår folkhälsominister Maria Larsson om olika sociala frågor som kommer att lyftas fram i EU under Sveriges ordförandetid. Inom EU rör det sig framförallt om satsningar mot fattigdom och social utslagning.

I Sverige är fokus lagt på nationella riktlinjer, öppna jämförelser och fritt vårdval Allt som presenterades tolkades till engelska, tjeckiska, spanska, franska, italienska och tyska. Den största möjligheten till erfarenhetsutbyte för konferens-deltagarna fanns i de 28 work-shops som genomfördes.

Vi deltog till exempel i en tjeckisk där man presenterade processen med att arbeta fram kvalitetssystem för tjänster till personer med olika funktionsnedsättningar. Vi genomförde vår work-shop på onsdag morgon den 24 juni. Det var en mycket noggrann planering vi hade fått göra innan vi blev ”godkända”. Dels hade vi fått lämna in ett mycket detaljerat tidsschema i förväg, dels skickat alla PowerPoint-bilder i förväg. Allt för att vår tolk skulle ha möjlighet att förbereda sig. Vår Mediagrupp på ASP/ANA har gjort en film åt oss som visade hjälpmedel. Den engelska texten till filmen fick också skickas i förväg för att tolken skulle kunna förbereda sig.

Vi genomförde presentationen på engelska och den tolkades till tjeckiska. Spontana kommentarer efter presentationen av filmen och hjälpmedlen var: ”Det här kunde jag också behöva”, ”Fler grupper skulle kunna använda de här”, ”Mycket intressant”, ”Mycket väl genomfört”

kongressKonferensen hölls i en enormt stor kongress-byggnad i Prag. Totalt deltog 27 länder och vi var ungefär 400 deltagare. I entréhallen, där vi minglade med andra deltagare, bland annat från Sverige och Danmark, fanns även utställningar att titta på.

Totalt deltog ett 30-tal personer. De kom från t ex Slovenien, Slovakien, Tjeckien, Belgien, Storbritannien och Irland. Det fanns också några deltagare från Sverige med. Dessutom deltog ordförande i European Social Network – Lars Göran Jansson.

I de efterföljande diskussionerna blev det mycket tydligt vilka stora skillnader det är i levnadsförhållandena för personer med psykisk funktionsnedsättning, dels mellan medlemsländerna i EU, dels mellan EU och de länder som ännu inte är medlemmar. På många ställen finns det fort-farande mentalsjukhus och vi fick många frågor om hur vi ger stöd så att man kan bo själv i egen lägenhet. I fler länder är man beroende av välgörenhet för att få möjlighet att kunna delta i någon form av daglig aktivitet eftersom det inte finns någon social service. Vi framförde våra synpunkter på vikten av brukarinflytande, att man som brukare ska ha möjlighet att påverka det stöd man får, att det finns möjlighet till ett gott vardagsliv med sysselsättning och meningsfull fritid.

Vi hoppas att vi planterade några bra idéer i Europa från vår verksamhet.

Text & Foto: Inger Granhagen, Inger Olsson