Etikettarkiv: internet

Näthandeln – den nya köprevolutionen

Anita Radon, verksamhetschef på SIIR (Swedish Institute for Innovative Retailing)
Anita Radon, verksamhetschef på SIIR (Swedish Institute for Innovative Retailing)

Visste du att våra köpvanor testas i ett laboratorium? ASP Bladet har varit på seminarium i ämnet köprevolution med fokus på den digitala marknadsplatsens frammarsch.

Anita Radon är verksamhetschef på SIIR (Swedish Institute for Innovative Retailing) vilket är en centrumbildning med inriktning på digital handel vid Högskolan i Borås. I institutets lokaler finns ett unikt labb där verksamheten huvudsakligen är inriktad på forskning och uppdragsforskning. SIIR arbetar även med kunskapsspridning om handel och är ute på mässor deltar  på konferenser samt föreläser.

Handelslabbet i Borås är verksamhetens hjärta. Det är där en stor del av forskningen sker. Labbet ser ut som en helt ”vanlig” butik. Den är fylld med varor och man laborerar med olika tekniker samt tillvägagångssätt, för att undersöka om det finns ett mervärde för konsumenten. Självklart handlar det även om att öka handelns intäkter.

– I labbet har vi en helt kontrollerad handelsmiljö där vi kan göra tester och experiment. Vi gör även tester i offentlig miljö men i labbet har vi full koll på alla parametrar. Det kan vi inte ha i en vanlig butik, menar Anita

Ny teknik
Att handla på nätet är ingen nyhet, men det är däremot den nya VR (Virtual reality) tekniken. Det finns fysiska butiker som erbjuder sina kunder VR-teknik. Man sätter på sig VR-glasögon och kan på så sätt få uppleva varan i en helt annan miljö eller ”prova den på låtsas”. Kunden kanske ska köpa en skateboard och kan med VR-teknik uppleva varan i dess rätta miljö. I labbet testas denna teknik och experiment görs för att se hur den skulle fungera i näthandeln.

– Istället för att bara kunna se varorna på foton eller små korta videos kan VR-tekniken göra att du faktiskt upplever näthandel som om du gick in i en fysisk butik, berättar Anita

Anita Radon fortsätter med att beskriva hur sättet att handla via nätet har utvecklats. Under den första vågen av internets frammarsch skapade privatpersoner mängder av så kallade disskutionscomunitys. I dessa forum utbyts åsikter och kunskaper om specifika ämnen eller märken till exempel ett bilmärke. Det i sin tur ledde till att man började köpa och sälja varor som relaterade till forumet.

Shoppa online eller inte
Idag kan man handla i princip allt via nätet. De flesta stora kedjorna erbjuder fri frakt om köparen hämtar sina varor i en fysisk butik. Det går att handla matvaror som levereras till dörren och det går även utmärkt att handla på utländska kedjor. Frakt- och  tullavgifter kan då tillkomma.

Vissa kedjor har så kallade självservicestationer i sina fysiska butiker där kunden kan välja varor och/eller betala. SIIR har genomfört experiment hos en butikskedja där kunder fick välja mellan personlig service eller välja och betala sina varor via en touchskärm. Resultaten visar tydligt att kunder förväntar sig en högre och mycket god servicenivå när de besöker en fysisk butik, men att förväntningarna motsvarades hos de kunder som valde touchskärmen.

– En kombination är kanske det bästa. Vi såg i experimentet att de personer som valde personlig service hade ett större behov av rådgivning kring varorna. De som valde touchskärm hade många gånger redan gått igenom sortimentet och valt ut det de skulle köpa, redogör Anita.

Shop till you drop
Seminariet avslutades med att Anita berättade att vår konsumtion fortsätter att öka och slår nya rekord varje år. Mycket tack vare att möjligheterna och tillvägagångssätten att kunna jämföra varor, priser, leverantörer har utvecklats enormt. Den nya köprevolutionen på internet gör att affärerna alltid är öppna, dygnet runt, året om, även om det fortfarande finns lika stort behov av fysiska butiker. Betalmöjligheterna är många både på nätet och i fysiska butiker, betalkort, kredit, faktura, Paypal är bara några exempel. Shop till you drop är verkligen nutidens verklighet. Utbudet och tillvägagångssätten har växt enormt. Kunden har alltid rätt är ett väl använt uttryck och ju fler möjligheter samt alternativ desto fler nöjda kunder!

Text: Ylva Alsterlind
Foto: Lotta Tammi

Integritet i den digitala världen

2345235634Barn och unga spenderar en allt större del av sitt vakna liv uppkopplade på nätet. Det är inte enbart i underhållande syfte utan även som hjälp i skolarbete. Nätet är en plats för utveckling, umgänge och samvaro. Men med stora möjligheter följer också problem.

Den senaste undersökningen av ungas medievanor från Statens Medieråd visar att i åldersgruppen 12–16 år ligger internetanvändningen på hela 98 procent. Det är en avsevärd ökning de senaste åren. E-post och chattande har fått stå tillbaka markant till förmån för umgänge via sociala medier. Istället för att mötas fysiskt möts man digitalt.

Det händer något med oss människor när vi kommunicerar på distans med andra. När vi befinner oss på ett så kallat ”behörigt avstånd”. Helt plötsligt gäller andra regler för vårt förhållningssätt till varandra. Vi gör saker som vi aldrig skulle göra annars. Om vi vore helt nära, öga mot öga. När vi befinner oss på distans, själva bakom vår skärm, finns det också en tendens att vi börjar lämna ut personlig information som vi annars aldrig skulle göra.

Datainspektionens senaste undersökning om integritet från 2011 säger följande:
”… det blir vanligare att unga lägger upp bilder, skriver kommentarer under eget namn och inte minst det senaste året även lägger upp videoklipp på sig själva. Teknikutvecklingen och den ökade förekomsten av communities där man kan dela med sig av information om sig själv är till stor glädje för många unga. Samtidigt får den snabba utvecklingen stora konsekvenser för möjligheten av att vara privat. ”

Tänk efter före
Det är också en väsentlig skillnad i att vara privat på nätet och att vara personlig. Att vara väldigt personlig i sin kommunikation online innebär inte att man för den sakens skull måste vara privat. Du kan säga mycket utan att lämna ut dig själv på ett sätt som kanske får en bitter eftersmak. Ju mer du öppnar ditt allra innersta så gör du dig mer sårbar. Detta gäller både rent tekniskt (personuppgifter, lösenord och så vidare) som känslomässigt.

Ju mer man investerar i sin digitala identitet, desto mer sårbar blir man, och anonymiteten ger ett bedrägligt skydd. Det man har sagt och gjort i tron att man är helt anonym eller osårbar kan få tråkiga konsekvenser om ens alias blir röjt. Så, å ena sidan ska man inte agera under sin verkliga identitet, men å andra sidan kan man heller inte känna sig fullständigt trygg ens under ett alias.

Ofta vill vi bara att ett begränsat antal personer ska se en bild eller film. Lägg därför inte bilderna publikt och öppet. Ge bara tillgång till människor du redan känner och litar på. Och glöm inte att den person du litar på idag kan vara din ovän i morgon. En partner som smekt av sig kläderna framför webbkameran kan bittert få ångra detta när relationen är över. Att sprida just detta material kan uppfattas som den perfekta hämnden för ett brustet hjärta och en sårad stolthet. Detta händer hela tiden. Effekterna i den digitala världen kan dock bli absurda. Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att ta kontroll över det man publicerar på nätet. En bild online går inte att ta tillbaka, framför allt inte om det är en bild av stort allmänintresse.

Så återigen. Impulsiva handlingar kan lätt leda till att man i slutändan sitter där och biter i det sura äpplet. Har man väl lagt ut information och bilder på nätet är det försent.

I cyberspace finns ingen delete-knapp.

Har du blivit oschysst behandlad på nätet?
Gå in på Datainspektionens webbplats: www.krankt.se

Text: Kajsa Jansson
Foto: Ellen Berner

Kostnad för Internet täcks av försörjningsstödet

Den politiska majoriteten i Karlstad har bifallit en motion av socialdemokraterna Lena Melesjö Windahl, Christian Norlin och Ingela Wretling. Den föreslog att Karlstads kommun ska erbjuda möjligheten att få kostnaden för Internet täckt i normen för försörjningsstödet.

Riksnormen täcker i dagsläget inte denna utgift, men det anser alltså både oppositionen och majoriteten i Karlstad att man lokalt bör täcka.

Socialstyrelsen har redan gått ut och sagt att man anser att ”dator med internetuppkoppling bör ingå i hemutrustning” dvs. att det ska anses ingå i skälig levnadsnivå.” I praktiken har Arbetsmarknads- och socialförvaltningen redan utgått ifrån att låta kostnader för internetabonnemang täckas av försörjningsstödet, skriver Kommunledningskontoret. Därför kommer man heller ej att tillgöra ytterligare resurser till socialtjänsten.

Socialdemokraterna uppger att möjligheten att tillgodogöra sig av information, söka jobb, samt att delta i samhällslivet möjliggörs av en internetuppkoppling – vilket var orsaken till varför de lade den. I och med att det inte täcks av riksnormen ännu, finns det stora utrymmen för skillnader över riket.

Text: Robert Halvarsson

Internetdroger

ASP-bladet har varit på besök på Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV) och talat med Maria Hill som jobbar som studiekonsulent och bland annat med föreläsningar om Internetdroger. ”Det viktigaste är att störa verksamheten”, påpekar Maria Hill.

Internetdroger kan man köpa över Internet lika enkelt som man kan köpa kläder och det finns både lagliga och olagliga preparat. Ibland kallar man dem designer drugs eller research chemicals. Medlen är ofta framtagna i annat syfte än berusningsmedel, exempelvis som badsalt som ger amfetaminliknande effekt, tillväxtmedel eller komponenter i färg. Andra gånger kan det vara ämnen som tagits fram för medicinskt bruk, men som inte godkänts på grund utav att biverkningarna varit för stora. Är det spice, som röks, så består de ofta av en blandning utav örter som kan få cannabisliknande effekter, men som inte syns på kissprov.

Ett annat problem är att man inte kan veta koncentrationen av ämnena. Om en dos är lagom en gång, så kan nästa dos vara annorlunda och ge effekt som är sju resor värre, påpekar Maria.

ÄMNEN I GRÅZONEN

På Folkhälsoinstitutets hemsida kan man se en lista på vilka ämnen som är under utredning. Ofta skrivs det ”sista utförsäljning av detta ämne” då ämnena snart blir förbjudna. Då skapas kemiska ämnen som är nästan likadana, men inte exakt.

Från att nya droger kommer in på Folkhälsoinstitutets lista, så tar det cirka ett år (!) före ämnet behandlats tillräckligt i olika instanser före det eventuellt förbjuds, berättar Maria Hill.

För att snabba på processen så kom en ny lag som heter förstörandelagen, där polisen och tullen kan beslagta preparat som man tror kan användas i berusande syfte, och som man tror kan vålla allvarlig skada eller dödsfall för individen, även om den inte är klassad än, men det är ingen straffrättslig lag.

UTMANINGEN I ATT FÖRELÄSA

Jag möter en del ilska över varför man inte kan stänga ner sidor som säljer dessa ämnen. Det finns åldersgräns på sidorna, men om det är en tonåring som köper detta med mammas eller pappas bankkort, så är det ju aldrig någon som kollar upp det.

Det folk reagerar på är mest att de är så lättillgängliga, bland annat drogen NRG (uttalas ”energy”). Enligt forumet Flashback så finns det personer mellan 17 och 60 år ungefär. På Flashback kan man läsa trådar om så kallade ”tripprapporter”, alltså att personer skriver sina upplevelser av olika preparat, man vet inte åldrar då personer ju använder alias, det verkar vara spritt i åldrarna.

En person tog en drog som sänkte kroppstemperaturen så pass att han fick förfrysningsskador och behövde amputera tår och fingrar.

OERHÖRT KREATIVA PERSONER

Det svåraste för föräldrar är när deras ungdomar flyttar hemifrån för att gå på universitetet, där har de inte kontroll över sina barn längre. Internetdroger är inte ett lika stort problem just nu jämfört med alkohol eller cannabis, som nu växer, men om droger får fäste på en plats så kan det gå ruskigt snabbt.

De jag har träffat har ofta varit mycket oförstående, de har inte ens förstått att det finns, och det gjorde inte jag heller för ett år sedan när jag började.

Föräldrar har inte så bra koll. Man kan vara observant om det börjar komma bruna kuvert med ”badsalt” eller ”fågelfrön” som kostar 2500 kronor.

Ett annat tecken är personlighetsförändringar. Drogdistributörerna kommer fram till nya knep hela tiden, det är oerhört kreativa personer som håller på med det här måste jag säga! Man måste veta vad man letar efter för att förstå vad man ser.

SLÄPP INTE PÅ VAKSAMHETEN

Maria Hill är en studiekonsulent och jobbar med studiecirklar och kulturverksamhet. Vi är en mötesplats där man kan utvecklas och vi hjälper personer som vill lära sig mer saker om våra ämnen.

Antalet personer som dricker alkohol blir allt färre, men av dem som dricker alkohol dricker varje enskild person allt mera. Vi måste vara varse så att detta inte blossar upp igen.

NBV har fyra stråk i verksamheten: alkohol och droger är ett, folkhälsa ett, integration samt internationella frågor.

Drogkonsumtionen i årskurs nio i Värmland har gått ner, men jag hoppas att man inte tänker oj vad bra och sätter sig ner, för då är vi snart på väg till det andra problemet igen.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) gör undersökningar kring droger varje år. Alkoholkonsumtionen minskar både hos flickor och hos pojkar i årskurs nio, det man kan se är att flickor närmar sig pojkar i alkoholanvändning, jämfört med när undersökningarna startade på 70-talet och de som dricker gör det mer.

CANNABIS INGEN LÄTT DROG

Maria Hill var med i Nykterhetsförbundets scoutförbund (NSF) som barn, hon blev senare ungdomsledare i 15-16 årsåldern och där ingår det grundläggande information om droger. Jag har också en bror som jag tror är en nykter missbrukare, som har varit missbrukare under många år.

Jag läste om cannabis för 20 år sedan och irriterade mig över att den beskrevs som en ”lätt drog” när man i verkligheten blir bland annat seg i huvudet och spice, cannabisliknande droger, har ytterligare biverkningar eftersom man får en förgiftning varje gång.

LÄS PÅ!

Det är viktigt att föräldrar blir mer medvetna vad riskerna är, vad man ska titta efter, inte minst hur Internet fungerar överhuvudtaget, så att de blir varse om droger dyker upp, till exempel att man observerar i lokaltidningen om droger har cirkulerat i närheten. Det är viktigt att störa verksamheten.

Text: Maria Lundby Bohlin