Etikettarkiv: Jenny Telander

Samarbete över gränsen mot Suicid

3232Varje dag skadar människor sig själva eller tar sitt liv. En dödsorsak vanligare än cancersjukdomar. Ett gemensamt arbete har startat över länsgränserna för att förhindra människor från att begå självmord.

Karlstad och Sunne är först ut i ett projekt som kallas suicidpreventionen. Det är ett projekt som startade i Örebro. I Värmland har ett så kallat samhällsråd bildats. De båda kommunerna Karlstad och Sunne ska samarbeta med Landstinget, Länsstyrelsen, polisen och Region Värmland. Med gemensamma krafter ska de ta fram en plattform för en länsövergripande självmords-
prevention.

Suicid
Enligt en studie som gjorts i Sverige, är självmord den vanligaste dödsorsaken bland män mellan 15-44 år. För kvinnor är det den näst vanligaste orsaken efter cancertumörer. Var sjätte timme varje dag, tar en människa livet av sig, enligt en Svensk studie. Det forskas i att hitta orsaken till varför en människa frivilligt avslutar sitt liv. Antalet dödsfall i suicid är fem gånger mer än vad folk dör i trafikolyckor.

Förr i tiden
På 1800- talet var det både skamligt och förbjudet att avsluta sitt liv frivilligt, personer som gjort det fick inte begravas inom kyrkomurarna. Först på 1900-talet blev det en ändring av lagen och människor som tagit självmord fick en gravplats. Men fortfarande i dag på 2000-talet är suicid omgivet av skamkänslor och tabun.

Sprida kunskap
Folkhälsomyndigheten har ett regeringsuppdrag om kunskapsstyrning. De ska analysera förutsättningarna för arbetet att minska självmord och sprida kunskap och information till olika grupper som möter suicidala människor.

– Vi har diskuterat begreppet kunskapsstyrning mycket, vad innebär det, hur ska kunskap användas för att analysera förutsättningar för att minska självmord, berättade Jenny Telander projektledare på folkhälsomyndigheten under en föreläsning på Karlstad universitet den 5 februari.

Text: Lotta Tammi
Foto: Stefan Ek