Etikettarkiv: Karlstads Stift

Rädda familjerna!

Tidigare skiljde sig inte folk även om de kanske borde ha gjort det. Idag skiljer sig folk kanske för lätt? Här kan familjerådgivningen göra god nytta, där får man möjlighet att samtala kring sina problem och förhoppningsvis få hjälp att vardagen skall bli mer friktionsfri.

Familjerådgivningen i Karlstad ligger på Västra Kyrkogatan 3 nära Domkyrkan. Lättaste sättet att få kontakt med dem är att ringa eller mejla och boka en tid för ett första möte, där man avgör hur man ska gå vidare. Man kan gå till familjerådgivning som familj, par eller enskild om man har samlevnadsproblem, är i en kris eller har mycket konflikter.

Vem söker hjälp?
Det finns flera anledningar att söka hjälp hos en familjerådgivare. Det kan vara exempelvis; svårigheter att samtala, gräl, otrohet, svartsjuka, funderingar om skilsmässa, problem i det sexuella samlivet. Det kan även finnas svårigheter i rollen som förälder eller styvförälder, kriser, att finna känslor för varandra, avsaknad av goda överenskommelser angående praktiska och ekonomiska frågor eller konflikter inom familjen. Vid kyrkans familjerådgivning råder sträng sekretess, inga journaler förs och man får vara anonym.

Vad innebär familjerådgivning?
På träffarna får man samtala i lugn och ro med varandra om de svårigheter man har. Av rådgivaren kan man få hjälp att knyta upp låsta positioner och se nya möjligheter. Man får även möjligheten till en ökad förståelse för sin egen och partnerns värderingar och livsåskådning. I familjerådgivningen jobbar Katarina Hultkranz och Åse Berling. De har olika bakgrund men är båda psykoterapiutbildade med specialisering på relationer, de har även utbildning och beredskap att tala om livsåskådningsfrågor då de arbetar med kyrkan. Ett samtal kostar 120 kronor.

Föreläsningar
Förutom direkt hjälp hålls också föreläsningar för såväl allmänhet som professionella, handledning och konsultation till personer som arbetar inom Svenska kyrkan, kommuner, Landsting och annat där man jobbar med människovårdande yrken. Både Katarina och Åsa har lång yrkeserfarenhet och Katarina är dessutom handledarutbildad.

Text: Maria Lundby Bohlin
Foto: Per Rhönnstad

Man kan få kontakt med familjerådgivningen genom telefon eller mejl:
054-141421
familjeradgivningen@svenskakyrkan.se
Besök: V Kyrkogatan 3
Familjerådgivning i Svenska Kyrkan
054-141421
familjeradgivningen@svenskakyrkan.se
Besök V Kyrkogatan 3

Mitt ibland oss

Rädda Barnen var med som arrangör i en konferens om våldtäkter mot kvinnor tillsammans med Alla Kvinnors Hus, Karlstads Stift och Sensus studieförbund. Det var ungefär 250 deltagare på konferensen. Inledningen hölls av Angela Beausang som är ordförande i riksorganisationen för kvinno och tjejjourer i Sverige. Hon  talade om att dom går ut med ett upprop till regeringen om att få en bättre handläggning av våldtäktsmål.

I övrigt så var det Katarina Wennstam som föreläste på förmiddagen. Hon har jobbat som kriminalreporter på SVT och har skrivit ett par böcker. Hon berättade om hur rättsväsendet  ifrågasätter kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp och hur våldtagna kvinnor frågas ut om sina sexuella vanor.

Efter lunch så talade Maude Johansson som arbetar som länssamordnare i alkohol och narkotikafrågor. Hon sade att 41 % av pojkarna i åk. nio aldrig dricker alkohol. Hon menade att det var en kulturfråga bakom drickandet. Det har skett en minskning av alkohol konsumtionen bland unga män, men åldern 18 – 34 år har dom högsta värdena på konsumtion. En ökning av drickandet har skett i åldersgruppen för kvinnor 50 +.

Som avslutning på dagen så föreläste Elisabeth Kwarnmark om sitt arbete inom kriminalvården. Där hon arbetar som nationell samordnare för sexualbrott. Sju till åtta procent av flickorna har varit utsatta för sexövergrepp i sin barndom och en till tre procent av pojkarna. Den psykologi som hon tillämpar är att hon skall kunna få en ingång till att påverka personerna, där gärningsmännen skall ta ansvar för sin handling.

Att inte vara herre över sig själv är ett porträtt av en våldtäktsman menar Elisabeth. Det är mycket aggressioner inom en våldtäktsman. Går det att behandla en sådan person?  Nu har man ett behandlingsprogram som kallas ”Relations och Samlevnadsprogrammet”. Där har behandlade personer tio procents återfall.