Etikettarkiv: Kathy Blomqvist

Brukar du tala eller samtala?

KathyMånga människor anser att tala och samtala är synonymer. Men enligt diakonissan Kathy Blomqvist är det inte samma sak. Att småprata och kallprata är inte detsamma som att samtala med en annan person. Hon höll sin föreläsning i EBL-skolans lokaler i Karlstad när de hade volontärsutbildning i början av september.

Kathy inledde sin föreläsning med att ge en lexikalisk definition av att samtala respektive att prata. Till att börja med är det två personer som samtalar, är det fler är det en diskussion, ett seminarium eller en pratstund.

Under en gruppdiskussion kom det fram andra saker som behövs för ett gott samtal. En av de viktigaste punkterna är sinnesnärvaro, att verkligen lyssna vad den andra personen säger. Att ge den andra personen tid att tala klart och inte avbryta eller skynda på. Givetvis så gäller detta båda parter, så ömsesidighet är önskvärt. Att visa intresse för samtalspartnern är också väldigt viktigt. Ett vanligt ”fel” många gör är att ge råd, även om det inte efterfrågas.

Det gäller också att ha tålamod med sin samtalspartner och visa tolerans, liksom respekt för den andra personen. Det är även viktigt att ställa öppna frågor, alltså där svaret inte redan finns i frågeställningen. Ett absolut krav är att tala i förtroende, vilket ger en trygghet för båda. En avskild/ostörd och välkomnande miljö inbjuder till goda samtal, så stäng av telefonen. En annan sak många missar är att sitta bra. Att sitta dåligt kan medföra att koncentrationen minskar. Att ha en gemensam sysselsättning, skapar ett band och gör att samtalet ofta flyter lättare.

– En bra start är att vara sig själv och tala förutsättningslöst. Lyssna inåt, för om du inte lyssnar till dig själv, så gör ingen annan det heller, avslutade Kathy sin föreläsning.

Text: Liselotte Frejdig
Foto: Per Rhönnstad

EBL- skolans volontärskurs

Ebl skolanGemenskap, kärlek, energi, hopp, delaktighet, värme, glädje och tro är något av det EBL-skolan vill dela med sig av. EBL står för ”Ett bättre liv.” De jobbar med personer med psykisk ohälsa, långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa.

Skolan består av Eva Lövåker och Helen Hemberg Eriksson, som är anställda i en för övrigt ideell förening. Det har hållits en volontärkurs i två dagar för att ge fler möjlighet att bemanna deras lokaler, även utanför kurstid. Många deltagare i EBL- skolan tycker det är positivt att få träffa andra då de ofta känner sig ensamma.

– Vår vision är att skapa ett bättre liv för personer med psykisk ohälsa, långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa. Vi har sett att det är viktigt att ingå i ett socialt sammanhang, kunna delta aktivt i samhällslivet, ha någonting roligt att gå till och passa tider för att känna sig delaktig i samhället. Vi ser oss även som ett komplement till annan verksamhet, säger Helen.

Om man är intresserad av EBL- skolan kallas man för ett inledande möte. Där diskuterar man var man står och hur man kan göra för att komma närmare sitt mål, till exempel att må bättre, bli bättre på att skriva eller annat beroende på vilken kurs man är intresserad av. Det är okej att ha med sig en person som stöd på samtalet. Tillsammans lägger EBL-skolan upp en plan för undervisningen som följs upp under tiden. Om man vill kan man gå mer än en kurs samtidigt. För att citera Anders Edberg: ”Det är lätt att göra det mätbara viktigt, men svårt att mäta det viktiga”.

MÅNGA KURSER ATT VÄLJA PÅ!
EBL-skolan har en uppsjö kurser att välja bland, av dessa finns: Stresshantering/Stressreducering, Ett sundare liv, Självkänsla, Friskvård, Din egen makt/Återhämtning, Matematik – de fyra räknesätten, Praktisk svenska, Engelska för nybörjare, Kreativa världen, Må bra, Problem-/Konfliktlösning, Umgås med andra i grupp, Vardagsekonomi, samt En liten bok om stora känslor.

SKOLAN TILL ETT BÄTTRE LIV
På hemsidan listas flera citat om skolan av deras elever. Många tycker det är viktigt att komma ut och träffa folk, utvecklas som människa och få bättre självförtroende: ”Det känns bra att ha saker inplanerat i almanackan igen, jag har fått en identitet”, skriver en elev på utvärderingen.
Målet med skolan är att alla ska få kunna delta i en gemenskap utifrån sina förutsättningar och behov. Man vill stötta till ett sundare liv och ett liv där man kan leva så självständigt som möjligt. EBL-skolan önskar alla välkomna till sina lokaler på Kungsgatan i Karlstad där de sprider hopp om positiv förändring och för att förändra attityder mot psykisk ohälsa.

BLI VOLONTÄR!
De två ledarna för skolan, Eva Lövåker och Helen Hemberg Eriksson, säger att de gärna vill ha fler som ställer upp på EBL- skolan. I början kommer de vara närvarande så man kan höra av sig om man undrar om något. Kanske en person kan gå ut på promenad med en grupp, medan någon annan sitter inne och stickar eller virkar. Kanske kan en bokcirkel eller poesikväll startas om intresse finns?

På morgonen den femte september, när ASP Bladet besökte EBL-skolan började vi dagen med fika och en liten presentation av oss själva. Eva och Helen presenterade dagens program. Det bestod i att lyssna till Anna-Lena Arnell från Röda Korset och Carin Wallman från Anhörigstöd. Den sista talaren för dagen var Kathy Blomqvist som är diakon, hon avslutade dagen med att berätta om det goda mötet. Det var många och spännande beröringspunkter att lyssna till.

BLI DELTAGARE!
Från onsdag den 18 september kommer EBL- skolan vara öppen för fika och pyssel, från 13.00 till 15.00. Torsdagen därpå är det promenad från 10.00 och framåt, promenadstavar finns att låna. Om det händer något speciellt läggs detta upp på hemsidan. Enda begränsningen är att försäkringen inte täcker bilresor. Tips på närmre utflyktsmål är Båtbuss, Solacykeln, Kyrktornet eller besök i vattentornet på Kronoparken.
– Vi önskar oss fler volontärer så vi kan ha fler utbildningar med jämna mellanrum, så sprid vidare! blev dagens avslutningsreplik.

Text: Maria Lundby Bohlin och Lotta Tammi
Foto: Per Rhönnstad