Etikettarkiv: Kemikalieinspektionen

För Jesper är kemikaliefritt livsviktigt

89079876För Miljöpartiet Värmland är frågor som rör miljön viktiga. Men för dem handlar det inte bara om naturen utan även att olika produkter och material inte ska påverka vår hälsa negativt. ASP Bladet har pratat med Jesper Johansson, språkrör för Miljöpartiet i Värmland och gruppledare i landstinget.

En fråga som Miljöpartiet (MP) driver hårt handlar om hälsofarliga kemikalier som sprids runt oss, i byggnadsmateriel och andra produkter, sådant vi använder oss av dagligen i hem eller kläder. Partiet har arbetat mycket med frågan i landstinget, där Jesper Johansson varit gruppledare den senaste mandatperioden. De har verkat för en inventering, där man hittat kemikalier som bör fasas ut eller användas i mycket mindre utsträckning.

Samtidigt har Kemikalieinspektionen sett att det förekommer kemikalier i stor utsträckning i alla föremål vi använder som väskor, pennskrin och plastprodukter. MP har påbörjat ett arbete med att få bort de farliga ur materialen i produkterna.

Engångsartiklar
– Vi jobbar på flera sätt, framför allt på landstinget med att se till att de upphandlar riskfria material och produkter. Vårt mål är att minska landstingets avfallsmängd, till exempel användandet av mindre engångsartiklar. Vi vill också sprida kunskap så att alla får lära sig bättre avfallshantering, säger han.

Landstinget i Värmland är ledande i Sverige när det gäller att sanera miljögifter. I en avdelning för nyfödda och för tidigt födda används byggnadsmateriel och medicinsk utrustning som är fria från farliga kemikalier.

Man vet att gravida kvinnor och nyfödda är känsliga för miljögifter, och det finns många ämnen där det särskilt ingår ett gift som är hormonstörande. Ämnen påverkar många funktioner på fostret under graviditeten när man utvecklas som människa.

Effektivare lagstiftning
Kemikalier är ett stort problem som bara ökar, man använder mer och mer kemikalier i olika produkter som tillverkas. Lagstiftningen som finns i dag är inte effektiv anser MP, den bör skärpas både i Sverige och EU. Samtidigt bör man göra vad man kan i kommuner och landsting.

MP vill starta ett samarbete mellan olika kommuner för att verka för att efterfrågan på kemikaliefria produkter blir större. Mer kontakt med Universitet på Folkhälsoavdelningen och Kemikalieinspektionen bör ske. MP vill att allt som byggs och säljs i Värmland ska vara riskfritt för invånarna.

Syns inte utanpå
Kemikalier har ökat i och med att plastprodukter används i större omfattning. Det syns inte på utsidan av produkten hur mycket kemikalier det finns i den. Därför gäller det att konsumenterna blir mer medvetna och kräsna när de ska använda de produkter som finns på marknaden.

Text: Lotta Tammi
Foto: Per Rhönnstad

Det finns arbete kvar att göra887897

Det finns fortfarande farliga kemikalier i Landstingets miljöer i dag, men organisationen är medvetna om detta. Genom en inventering har de tagit reda på vilka de är.

Bland annat nämns: Alkyl silicates, som kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Benzylbensoat, som kan ge allergi vid hudkontakt. Maleinsyra, som kan ge allergier vid hudkontakt.

De är bara ett axplock på giftiga ämnen som finns i produkter som används inom sjukvården. Listan är lång på farliga ämnen som påverkar människan och miljön negativt.