Etikettarkiv: KFO

KFO coachar kooperativen

Hans Erik Stierna från KFO föreläste om arbetsgivaransvar för ett gäng glada kooperatörer en solig aprildag. På plats fanns bland annat Solakoop, GrönFramtid och andra sociala arbetskooperativ.

Detta skedde via en av föreningen Värmlandskooperativens utbildningsdagar. För det tjugotal som fanns på plats informerade Stierna bland annat kring hur lagarna ser ut. Hur arbetsgivaransvar fungerar i praktiken samt hur myndigheter, fackföreningar och arbetsgivarorganisationen samspelar med varandra.

– Jag har hållit mig till att beskriva arbetsgivaransvaret, både ett rent arbetsmässigt perspektiv samt ett kollektivavtalsmässigt perspektiv, berättar Stierna.

Sociala arbetskooperativ och närbesläktade företagsformer är ett område som i delar av Sverige växer så det knakar. Upplever Stierna att detta kan innebära svårigheter, med så många nyknoppade företag, som ibland inte vet in eller ut kring hur alla regelverk fungerar?

– Jag upplever snarare att det än mer entusiasmerande, det innebär också att avtalsområdet som sådant ökar i betydelse. Detta betyder att vi från vår sida måste fundera kring hur vi kommer att organisera detta i framtiden, säger Stierna.

Industrin styr avtalslängden
Och snart är det dags för nytt avtal för arbetskooperativen, vilket träffas mellan huvudparterna Kommunal och KFO; vilka äger rollerna som fackförening respektive arbetsgivarorganisation. Detta avtal kommer att gälla för alla sociala arbetskooperativ som är medlemmar i KFO, och reglerar bland annat lönenivåer och semesterregler.

– Avtalsperiodens längd kan vi nog utgå från kommer att bli treårigt, eftersom industrins avtal ligger på tre år. Sedan ska vi nog se vad som finns för eventuella förbättringar i nuvarande kollektivavtal och förändringsutrymme, det nuvarande avtalet är ett ganska ungt avtal, berättar Stierna.

Avslutningsvis då? Vad tycker han att det ger att föreläsa så här, kring lagar och regler för medlemmar i sociala arbetskooperativ. För detta är varken första eller sista gången KFO arbetar för att bilda företagare på detta sätt.

– Framförallt handlar det om att få en blick för hur de sociala arbetskooperativen ser på sin verksamhet och ser på kollektivavtalet, så att jag får nödvändig input från verkligheten, vilket sedan är min uppgift att förvalta under avtalsförhandlingen, avslutar Stierna.

Text: Robert Halvarsson
Foto: Per Rhönnstad

Offentlig Upphandling

En artikel om sociala företag och inbjudan till anbud från arbetsförmedlingen, ”Rehabilitering och sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning”

brillianten web
Lena Merayo, handledare Brillianten, och jag, var på en kurs om offentlig upphandling i Stockholm. Det var en mycket intensiv dag, som började tidigt med en tågresa i morgonsolen. Vår planering, och SJ:s tågtider, gjorde att vi hade bråttom både till och från kursen. Den anordnades av KFO, alldeles intill slottet. Vi fick springa för att hinna med tåget hem för att vi gick till fel spår. Men, vi lärde oss mycket– föreläsningarna var mycket innehållsrika.
Offentlig upphandling går till så att en myndighet eller kommun skriver ett dokument som beskriver vad de vill köpa. Detta kallas förfrågningsunderlag. Där beskrivs alla krav som ställs. Sedan ska de som vill sälja till myndigheten skriva ner sina förslag, det kallas att lämna anbud. Sedan väljs det anbud som passar bäst enligt förfrågningsunderlaget. Förfrågningsunderlaget från arbetsförmedlingen börjar med att beskriva hur det är för psykiskt funktionsnedsatta på arbetsmarknaden, för att sedan komma in på sociala företag. Sedan hänvisas till en studie som Nationell Psykiatrisamordning genomfört. Regeringen ska satsa 50 miljoner på rehabilitering av psykiskt funktionsnedsatta. Arbetsförmedlingen ska använda pengarna till 750 rehabiliteringsplatser på sociala företag.
I Pressmeddelandet ”Psykiatri-satsning 2009” från den 12:e mars 2009 står det under rubriken ”Uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning (december 2008)” att ”Regeringen vill särskilt stödja att sociala företag, såsom sociala kooperativ, får möjlighet att erbjuda sysselsättningstjänster. Regeringen tog beslutet den 18 december 2008.”
Sociala företag och kooperativ är en speciell sorts företag. Att tjäna pengar är inte den enda, och viktigaste, uppgiften. En mänsklig vinst kan inte räknas i kronor och ören. Det kan vara som för mig: Jag skulle annars sitta hemma och ändå få sjukpenning. Men jag tror att jag skulle ha blivit psykiskt sämre då. Att arbeta på Brillianten har gett mig en bättre syn på livet och mig själv. Och så är jag i ett socialt sammanhang, där jag har kamrater och känner engagemang och samhörighet. I Karlstad är de mer kända kooperativen Solakoop, med sitt Bed & Breakfast, och Solatassen med hund dagis verksamhet. Brillianten är ett av de äldsta sociala kooperativen i Sverige, beläget vid busstationen sedan 1990, och med en bred verksamhet: Cykelverkstad, secondhand, mattväveri, företagstjänster och café.

-Att ha en uppgift, att fylla en funktion och att vara behövd är viktigt för alla människor. Erfarenhet visar att arbetslöshet ofta allvarligt förvärrar prognosen för personer som har en psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. Därför är det viktigt att vi hjälper dem som av olika anledningar står långt från arbetsmarknaden att hitta arbeten som är anpassade efter deras förutsättningar, säger socialminister Göran Hägglund i ett pressmeddelande från Socialdepartementet den 18 december 2008.

Text: Michael Brenner, Kooperatör på Brillianten