Etikettarkiv: Kommunalråd

Ökad digitalisering i Karlstad för en smartare värlfärd

Monika Bubholz Foto: Pressbild
Monika Bubholz Foto: Pressbild

Digitaliseringsarbete handlar om att använda ny teknik för att höja servicenivån för stadens invånare. ASP Bladet har pratat om digital välfärd med Monika Bubholz, miljöpartistiskt kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsens tillväxtutskott.

Karlstads kommun arbetar med att ta fram en digitaliseringsstrategi för att ännu bättre utnyttja de möjligheter som digitalisering och IT ger oss. Ny teknik förändrar redan nu sättet hur vi arbetar, tar till oss information och löser olika frågor.

– Det är viktigt att vara proaktiva så att Karlstad ligger i framkant med det arbetet, säger Monika Bubholz.

Redan idag används tekniken på flera områden. Ett exempel är en kamera som gör att hemtjänsten kan titta till sina klienter på natten utan att störa deras sömn. Ett annat exempel är digitala verktyg som ger elever med funktionsvariation möjlighet till individanpassad och inkluderande undervisning.

– Invånarantalet i Karlstad Kommun ökar stadigt och för att klara en hög kvalitet inom skola, omsorg och vård är digitalisering en viktig faktor, menar Monika.

För att satsa resurser på de områden invånarna efterfrågar, har kommunen genomfört en enkätundersökning. Kommuninvånare har fått möjlighet att berätta hur de tycker olika tjänster kan förbättras och även ge förslag på digitala lösningar i kommunen.

– Responsen har varit mycket bra, vi har fått in många svar och flera tips. Bland annat efterfrågas en parkeringsguide i appform, att vägarbeten meddelas med push-notiser och appar för att underlätta kommunikationen mellan föräldrar och skola, berättar Monika.

Digitaliseringsstrategin ska vara framtagen och klar vid årsskiftet 2017/2018.

– Min dröm är att digitalisering bidrar till att vi använder resurser på bästa sätt och därmed får ett mer hållbart samhälle, avslutar Monika.

Text: Ylva Alsterlind
Foto: Pressbild

Karlstad nära prispall i miljörankning

Gamla stenbronTidningen Miljöaktuellt har en årlig miljöranking, där Karlstads kommun har fått en topposition i Sverige. Det räckte nästan till prispallen i år, då Karlstad hamnade på femte plats.

Trots topplacering pekar Miljöaktuellt på fler områden där kommunen kan vässa sitt arbete, bland annat genom att öka andelen ekologisk mat samt ekologiskt odlad åkermark. Ändå tillhör Karlstad ett av landets bästa kommuner, enligt tidningen.

–  Vi har ett långsiktigt och ambitiöst miljöarbete i kommunen, men det finns alltid områden att jobba mer med, klimatmålet är ett sådant, säger Andreas Pettersson, kommunalråd (C).
Andreas Pettersson identifierar fossila bränslen i trafiken som ett område där förändringsarbetet kan öka i hastighet. Kommunalrådet Maria Frisk (MP) är stolt, men vill bidra till att kommunen kniper guldmedaljen i framtida tävlingar.

– Vi hade som mål att bli en av Sveriges fem bästa kommuner i Miljöaktuellts ranking innan 2017, att vi nått dit redan nu är verkligen positivt! Det visar att vi jobbar med rätt saker och att vårt miljöarbete ger resultat. Nu får vi sikta in oss på en första plats, säger Maria Frisk.

Kommunen har bestämt ett antal prioriterade insatsområden. Dessa är: klimat och luft, vatten, natur och biologisk mångfald, mark, byggande och boenden samt internt miljöarbete. Dessa samsas i en rad övergripande miljömål som kommunen hoppas nå år 2020.

Text: Robert Halvarsson
Foto: Stefan Ek


 

Karlstad.se summerar vad Miljöaktuellt gillade mest med Karlstad:
• har tydliga styrdokument och mål inom miljöområdet
• arbetet för god vattenkvalitet för miljön och människor
• underlättar invånarnas delaktighet och ökar
medvetandegraden
• arbetar för att minska transporternas miljöpåverkan
• hög andel förnybar energi och restvärme i kommunens byggnader
• internationell och nationell samarbete med miljönätverk
• tillgängligt friluftsliv och en naturvård som främjar biologisk mångfald

Enligt undersökningen kan kommunen bli bättre på följande områden:
• öka andel ekologisk mat samt införa köttfri dag i kommunens matserveringar
• certifiera fler skolor enligt Grön flagg
• öka andelen ekologisk odlad åkermark
• bygga ut vindkraft


 

Tillägg till artikel: I papperstidningen så råkade tryckfelsnisse vara framme och det blev lite fel i stavningen på några ord. Vi ber våra läsare så mycket om ursäkt!

 

Vem har kvartalets bästa idé?

Ett nytt pris har instiftats av Karlstads kommun, som heter Kvartalets idé. Den första segraren heter Jenny Lundborg Danielsson som arbetar på nattpatrullen i Karlstad. Prisutdelare var kommunalrådet Peter Kullgren och personalchefen Peter Bäckstrand.

– Prisets syfte är att personalen inom Karlstads kommun skall komma med kreativa idéer som skall förbättra tillvaron för de boende i Karlstad, säger kommunalrådet Peter Kullgren.

De första förslagen lämnades in hösten 2012 och det var tio förslag som kom in, två stycken av dem har belönats med priser nu i juni 2013. Varje pris är på 10 000 kronor och det delas ut fyra stycken priser per år. Priset skall användas till utveckling eller utbildning i arbetslaget som vann, så att verksamheten skall flyta smidigare och bli bättre.

– Det var vid ett möte som kommunalråden hade som man kom på idén till detta pris, menar Peter Kullgren.

De berättar att de inte känner till att någon annan kommun i Sverige har ett liknande pris. Priset kommer att delas ut varje kvartal och något slutdatum är inte satt.

– Detta är ett sätt att uppmuntra och få in idéer. På arbetsplatsträffar kan bra idéer komma fram, fortsätter Peter Bäckstrand.

De hoppas att ännu fler tänker till och lämnar in idéer i framtiden. Pristagarna får diplom, blommor, en tårta och 10 000 kronor. Juryn består av Peter Bäckstrand och tjänstemän på kommunledningskontoret.

Den första segraren hette Jenny Lundborg Danielsson som arbetar på nattpatrullen. Hon hade problem med att höra vad vårdtagarna vill när de larmar på nätterna. Därför föreslog hon att man skall sätta in en högtalare och en mikrofon i larmklockan som vårdtagarna har runt handleden. Idén dök upp på hennes arbete för ett halvår sedan.

Hon lämnade in idén för att få en förändring, men i dagsläget vet hon inte om den kommer att genomföras. Hon blev överraskad av vinsten. I skrivande stund återstår det att se vad prispengarna kommer att användas till.

Text: Olle Stagnér
Foto: Kid Overgaard