Etikettarkiv: kontaktcenter

Välkommen till Karlstads kommun!

Så löd rubriken för en torsdagseftermiddag på Karlstad CCC den 21 november, då kommunen informerade om hur den fungerar och vilka möjligheter det finns att påverka.

Välkommen till kommunen

Eftermiddagen avslutades med information från Handikappföreningarna Karlstad och pensionärsorganisationerna.

Till denna temaeftermiddag hade ett 60-tal personer samlats för att lyssna till information om Karlstads kommun och Handikappföreningarna Karlstad samt de olika pensionärsorganisationerna. Ett urval av det som presenterades under eftermiddagen kommer vi fokusera på i denna artikel.

Motion och medborgarförslag
Det finns två sätt att påverka vår kommun, nämligen genom motioner och medborgarförslag. Motioner läggs av politiker, medan medborgarförslag kan läggas av varje myndig person som är folkbokförd i kommunen. Ett sådant förslag kan dock bara läggas av enskilda privatpersoner och inte av grupper.

Den 1 juli 2002 kom en lag som öppnade upp möjligheten för kommunerna att införa medborgarförslag som ett sätt att påverka. Den 1 januari 2004 infördes detta påverkanssätt i Karlstads kommun. Kostnaden för kommunen att hantera dessa förslag ligger på cirka en miljon kronor. Av de förslag som kommer in, så är det ungefär en tredjedel som får bifall, eller med andra ord blir godkända att genomföras.

Samverkan
Ett sätt för kommunen att få veta vad invånarna vill är genom samverkan med olika grupper. Detta sker exempelvis genom ungdomsfullmäktige, näringslivsråd, pensionärsråd, rådet för personer med funktionsnedsättning, med flera.

Rådet för personer med funktionsnedsättning
I detta råd sitter representanter för kommunen och förtroendevalda företrädare från bland annat Handikappföreningarna Karlstad, som är en paraplyorganisation för ett flertal föreningar i området.

Dialog
Det finns två typer av dialog; brukardialog och medborgardialog. Från kommunens sida känner man att dialogen inför ett beslut behöver bli bättre. Därför tittar man på olika exempel hur man gör i andra kommuner, och ska ta fram vad som ska gälla i vår kommun.

Synpunkter
Till skillnad från medborgarförslag, så kan synpunkter lämnas av alla, även grupper.

Kontaktcenter
Detta är vägen in till Karlstads kommun. Här får du svar på de vanligaste frågorna och kan man inte svara direkt så är löftet att återkomma med ett svar inom två dagar, eller förmedla frågan till en handläggare som kan besvara den. Kontaktcenter ligger i Bibliotekshuset och har öppet måndag-torsdag klockan 8-18 och fredagar klockan 8-17.

Text: Karl-Peter Johansson
Foto: Per Rhönnstad

Kontaktcenter har svar på kommuninvånarnas frågor

Den 31 januari slog portarna upp för kommunens nya kontaktcenter som kommer husera vid entrén på stadsbiblioteket bredvid turistbyrån.

En solig vinterdag i mitten av december träffar ASP bladet Johanna Cedervall, Kicki Mononen,Carina Larsson, Päivi Järvin, Linnea Granö och  Wiliam Maclean för att kolla läget sådär innan start. De är några av personerna som då kommer svara på kommuninvånarnas frågor.

Syftet med Kontaktcenter är att ge alla kommuninvånare bättre service, i stället för att man ska behöva ringa runt till olika personer om man undrar över något så kommer Kontaktcenter ansvara för att ge invånarna svar på sina frågor.

Och man kommer inte bara kunna ringa in för att få svar på sina frågor:
– Redan nu finns en Facebooksida och en e-post dit man också kan skriva om man funderar över något, självklart är det bara att komma in till oss med, säger Johanna.

– Vi har fått olika uppdrag från de olika förvaltningarna som vi ska ta hand om, t.ex. att fastställa faderskap som man i dag gör på Familjeavdelningen . Vi kommer även ha hand om förenklad biståndsbedömning, åt Vård- och omsorgsförvaltningen, berättar Kicki.

Erfarenheter från avdelningarna
Det kommer finnas tre olika svarsgrupper som ansvar för olika frågor inom de olika avdelningarna i kommunen. Alla som jobbar på Kontaktcenter har tidigare jobbat på de olika avdelningarna och har erfarenheter som gör det lättare att svara på de frågor som invånarna kommer ställa.
– Vi har gått runt på de olika avdelningarna och fått information som vi gjort checklistor av. Detta så att vi lättare kan svara på frågor när invånarna ringer, berättar Päivi.

En ny trend
Det är en trend i hela Sverige just nu att ha Kontaktcenter på olika orter och Karlstad hänger på, berättar William.

– Vi hoppas att detta ska leda till att medborgarna ska få kontakt och information snabbbare. Detta så att vi kan hjälpa dem som har ärenden som ska vidare till de olika förvaltningarna, de ska få lättare kontakt med rätt person och slippa ringa runt, säger Kicki.

– Vi längtar efter att få börja jobba ”på riktigt”, vi har ju hållit på med det här ända sedan september, så det ska bli kul att få flytta in i de nya lokalerna och komma i gång, avslutar Kicki.

Text: Joanna Halvardsson

                                                                                       Foto: Robert Halvarsson

Öppettider:

Måndag-Torsdag: 8-18
Fredag: 8-17
Öppet även under lunch varje vardag