Etikettarkiv: Kronofogdemyndigheten

Kronofogden hjälper intagna

Mynt
Mynt

Skulderna växer för åtta av tio intagna visar en tidigare studie gjord av Kriminalvården. Relativt låga belopp som till exempel felparkeringar, CSN-lån och bilskatt riskerar att flerdubblas under tiden i fängelse.

Dagens Juridik rapporterar att åtta av tio intagnas skulder ökar under tiden de avtjänar sitt straff. Samtidigt påvisar Kriminalvården att dålig ekonomi ökar risken för att begå nya brott när man släpps fri.

Kronofogdemyndigheten samarbetar med Kriminalvården för att motverka att skulderna ökar för de intagna. I Skåne och Stockholm har ett gemensamt projekt genomförts för att visa hur man med ganska enkla medel kan uppmärksamma de intagna om skuldsättning och hur de kan bromsa en negativ skuldspiral.

I projektet förseddes både personal och intagna med checklistor som innehöll frågor om ekonomi och tips hur man kan undvika en ökad skuldsättning. Personalen har också genomgått en så kallad budbärarutbildning av Kronofogden. Utbildningen syftar till hur man kan stödja personer i vardagsekonomi.

De intagna som deltog i projektet förstod hur viktigt det var att inte få ökade skulder under fängelsetiden. I en del fall kunde detta enkelt lösas genom att se till att någon tog hand om den intagnes post. I något fall behövdes hjälp och stöd att ta kontakt med fordringsägare med flera och få hjälp med hur man betalar räkningar.

Även om den goda viljan finns hos Kriminalvårdens personal ansåg man att arbetstiden för att stötta interners ekonomi inte riktigt finns och att kunskaperna i ekonomi är för låga.

Text: Ylva Alsterlind
Foto: Robert Halvarsson

Skuldsanering – en väg till ekonomiskt frihet

IMG_67452015 ansökte 11258 personer i Sverige om skuldsanering. Totalt en ökning med 12 procent jämfört med föregående år. Skuldfällorna är många och även större händelser i livet kan göra att ekonomin havererar totalt.

Kronofogdemyndigheten i korthet
Kronofogden är en opartisk myndighet vars uppdrag är att skapa balans mellan den som ska ha betalt och den som ska betala. Verksamheten är uppdelad i tre områden där skuldsanering, betalningsföreläggande och förebyggande verksamhet är en del. Verkställighet (utmätning), delgivning och juristenheten är andra områden. Läs mer om Kronofogdens olika verksamheter på kronofogden.se.

Vad är skuldsanering?
Skuldsaneringslagen har funnits sedan 1994 och innebär i korthet att den skuldsatte under saneringstiden betalar av sina skulder i så hög grad som Kronofogdemyndigheten bedömer är möjligt. Därefter avskrivs resterande skuld.

– Orsaken till en svår skuldsituation är oftast att det skett någon större händelse i livet såsom sjukdom, psykisk ohälsa, skilsmässa, arbetslöshet eller dödsfall. Det är svårt att ange den allra vanligaste skuldfällan, men vi ser att sms-lån, obetalda TV-avgifter och underhåll är vanliga skulder. Även krediter och avbetalningsköp kan medföra att man tappar kontrollen över sin ekonomi, säger Ulrika Johansson som arbetar som rådgivare på budget- och skuldrådgivningen i Karlstad kommun.

Vem kan få skuldsanering?
För att få ansöka om skuldsanering måste man bo i eller ha en väldigt stark anknytning till Sverige. Enligt Ulrika Johansson ansökte 116 personer i Karlstad om skuldsanering år 2015. Ansökan görs till Kronofogdemyndigheten som sedan gör en omfattande bedömning av den sökandes ekonomiska situation.

Kronofogden granskar hur skulderna har uppkommit, den skuldsattes förmåga att betala tillbaka dem utifrån storlek, livsstil, arbetsförmåga, inkomster och vad personen hittills gjort för att betala sina skulder. Blir personen beviljad skuldsanering sker den oftast under en femårsperiod. Under den tiden får individen leva på så kallat existensminimum. 2016 är normalbeloppet för en ensamstående 4679 kr/mån. Utöver det tillkommer utgifter för bostad, läkar- och medicinkostnader, resor till arbete och barnomsorg. Existensbeloppet får disponeras hur man vill.

– Efter att de löpande utgifterna och betalningsplanen är betalda är det upp till var och en hur man vill prioritera sina utgifter, uppger Ulrika Johansson.

Omprövning
Under skuldsaneringstiden är det viktigt att man följer betalningsplanen. Missköts den kan fordringsägarna (den eller de man har skulder till) ansöka om att skuldsaneringen hävs och skulden återgår till ursprungsstorleken. Normalt kan man bara bli beviljad skuldsanering en gång i livet, fem år är en lång tid och mycket kan förändras såsom familjeförhållanden och inkomster.

– Om man får förändrade ekonomiska förhållanden ska man själv ansöka om omprövning av skuldsaneringsbeslutet, meddelar Ulrika Johansson.

Budget och skuldrådgivning
På budget- och skuldrådgivningen i Karlstads kommun kan man få hjälp av rådgivare för att göra en hushållsbudget och råd om möjliga vägar ur en skuldsättning. Man kan även få hjälp med att ansöka om skuldsanering till Kronofogdemyndigheten.

– Vill man boka en besökstid gör man det genom att ringa till kommunens kontaktcenter på telefonnummer 054-540 00 00 (tryck tonval 1), hälsar Ulrika Johansson.

Text: Ylva Alsterlind
Foto: Stefan Ek

Skuldsanera mera

6666Per Bolund (MP) och Rasmus Ling från samma parti skriver i en debattartikel för Svenska Dagbladet att fler ska få chansen till skuldsanering. En åtgärd som är en hård regim, men med chansen att bli skuldfri efter fem års tid, så tycker många att det ändå är värt mödan.

Över 400 000 svenskar är skuldsatta i Kronofogdemyndighetens register, med en sammanlagd skuld på drygt 70 miljarder kronor. För att ge personerna en chans att bli av med sina skulder, som många annars skulle få dra på resten av sina liv, så vill Per och Rasmus försöka dra i alla trådar, för att få det att funka hos de skuldsatta.

Att använda sig av krediter kan vara bra för många, så att de kan planera sin ekonomi bättre. Men om personen plötsligt blir drabbad av sjukdom, skilsmässa eller arbetslöshet, i kombination med höga räntor och avgifter, kan de små summorna snabbt hoppa upp till en oövervinnerlig skuld.

Fler ska kunna få skuldsanering. Den skuldsatte ska då betala till Kronofogdemyndigheten, som i sin tur ska betala till de företag som personen har skulder till. Den som har blivit beviljat till skuldsanering, ska få 2 betalningsfria månader per år, och dessutom ska saneringstiden vara under fem år. Kommunerna skall informera invånarna om skulder, bättre än vad de gör i dag.

REGLERNA SKA SKÄRPAS
Många företag driver illegal marknadsföring, och nu ska reglerna skärpas till ytterligare, så att folk inte går på vilseledande reklam. Det ska eventuellt också införas ränte- och kostnadstak. Regeringen vill även öka bidragen till Konsumentverket.

Text: Maria Lundby Bohlin
Foto: Lotta Tammi