Etikettarkiv: kronofogden

Kronofogden hjälper intagna

Mynt
Mynt

Skulderna växer för åtta av tio intagna visar en tidigare studie gjord av Kriminalvården. Relativt låga belopp som till exempel felparkeringar, CSN-lån och bilskatt riskerar att flerdubblas under tiden i fängelse.

Dagens Juridik rapporterar att åtta av tio intagnas skulder ökar under tiden de avtjänar sitt straff. Samtidigt påvisar Kriminalvården att dålig ekonomi ökar risken för att begå nya brott när man släpps fri.

Kronofogdemyndigheten samarbetar med Kriminalvården för att motverka att skulderna ökar för de intagna. I Skåne och Stockholm har ett gemensamt projekt genomförts för att visa hur man med ganska enkla medel kan uppmärksamma de intagna om skuldsättning och hur de kan bromsa en negativ skuldspiral.

I projektet förseddes både personal och intagna med checklistor som innehöll frågor om ekonomi och tips hur man kan undvika en ökad skuldsättning. Personalen har också genomgått en så kallad budbärarutbildning av Kronofogden. Utbildningen syftar till hur man kan stödja personer i vardagsekonomi.

De intagna som deltog i projektet förstod hur viktigt det var att inte få ökade skulder under fängelsetiden. I en del fall kunde detta enkelt lösas genom att se till att någon tog hand om den intagnes post. I något fall behövdes hjälp och stöd att ta kontakt med fordringsägare med flera och få hjälp med hur man betalar räkningar.

Även om den goda viljan finns hos Kriminalvårdens personal ansåg man att arbetstiden för att stötta interners ekonomi inte riktigt finns och att kunskaperna i ekonomi är för låga.

Text: Ylva Alsterlind
Foto: Robert Halvarsson

Förändring av reglerna för SMS-lån

DSC_0040ASP Bladet har tidigare skrivit om SMS-lån i nummer 3 2013. Nu har Kronofogden beslutat att se över reglerna för att dessa lån ska beviljas. Tidigare har samma översyn av antalet abonnemangsärenden minskat antalet ärenden rejält.

Kronofogden får varje år in cirka 40 000 ärenden från olika operatörer på den mobila marknaden. Det låter mycket, men det sammanlagda antalet fakturaärenden som mobilföretagen skickar ut till företag och privatpersoner uppgår till nästan 27 000 000, så det handlar bara om cirka 0,2 procent av den totala mängden. Målet för Kronofogden ligger på 0,5 procent.

Nu är det dags för samma översyn av SMS-lånen. Antalet ärenden för Kronofogden är högt och trycket på personalen är stort. Sverker Olofsson (känd från SVT:s PLUS) tycker att lånen beviljas alldeles för lätt, ingen kreditupplysning tas, ungdomar under 18 år beviljas lån, räntan (som de kallar avgifter) är rent ocker, med mera.

Som exempel nämner han företaget HTO Finansiering AB. Konsumentverket räknade ut att räntan låg på mellan 42 000 och 75 000 procent (Sic!). Målet är att samtala med den nystartade branschorganisationen och få de oseriösa låneföretagen och på sikt få ner antalet ärenden som hamnar på Kronofogdens bord.

Text: Liselotte Frejdig
Foto: Per Rhönnstad

Källa: DN Ekonomi 2013-10-142
Expressens hemsida 2013-10-14

SMS-låneföretag i blåsväder

Regeringen är missnöjda över hur sms-lånebolag sköter sig på marknaden och planerar krafttag. Oppositionspartierna tycker dock regeringens nya hårda linje är otillräcklig, rapporterar veckotidningen Arbetaren.

Enligt Kronofogdens statistik har det skett en ökning av sms-lån med 62 % sedan år 2011. Denna ökning och även privata ekonomiska problem som kommit i dess kölvatten har föranlett oro från de politiska partierna. Längst i att vilja strypa dessa företags verksamheter går Vänsterpartiet.

– Vi vill förbjuda snabblån överhuvudtaget. De struntar i reglerna för att det ligger pengar i människors nöd. Det bottnar i att det är så många som är arbetslösa och sjuka. Folk lånar många gånger till mat på bordet, säger Marianne Berg, vänsterpartistisk ledamot i civilutskottet, till Arbetaren.

Dock tror hon att möjligheten till att få med en majoritet i riksdagen på ett sådant förslag är försvinnande litet. Men även alliansregeringen vill göra det svårare för snabblåneföretagen att skapa sig en plats inom branschen, bland annat vill de ha hårdare regler för etablering. Ett godkännande ska krävas från Finansinspektionen.

Dock vill finansmarknadsministern inte gå så långt som att säga att denna bransch skor sig på människors olycka.

– Det finns lägen i livet där det behövs snabba pengar av olika skäl. Målet är därför att också utbilda folk samtidigt som vi gör företagen mer tydliga, säger Peter Norman, M, finansmarknadsminister, till Arbetaren.

Socialdemokraternas Hillevi Larsson påpekar att detta är en verksamhet där låntagarna saknar rättigheter. Något som hon och hennes parti också vill se förändras.

Dåligt skött bransch
Utifrån ett granskning genomförd av Konsumentverket fann man slarv i samtliga fjorton företag man undersökte. Dock har man i dagsläget inga muskler att utdöma böter, vilket även detta är något som regeringen vill ändra på. Den politiska majoriteten på nationell nivå vill att Konsumentverket ska kunna utdöma vite till ett belopp av 5 miljoner kronor om inte lagar och regler följs.

SMS-låneföretag är också kända för extrema räntor. Socialdemokraterna vill se ett tak på 50 procent i ränteläge, detta skulle premiera seriösa företag tror man. I extrema fall kan alla de avgifter sms-lånebolag innehar räknas upp till 17,000 procent.

Bankverksamhet lyder under en så kallad ocker-lagstiftning, vilket syftar till att reglera oskälig bankverksamhet, men i dagsläget räcker inte lagstiftningen till för att förhindra det som i princip hela det politiska fältet betraktar som dålig affärsverksamhet.

Text: Mikael Karlsson och Robert Halvarsson
Foto: Robert Halvarsson

EN LÅNG VÄG TILLBAKA

Vägen från drogmissbruk tillbaka till ett ”vanligt” stabilt liv är lång och mycket, mycket tuff.

Speciellt om man bor i Sverige,för enligt den förlegade svenska drogpolitiken (vilken ligger 10 – 15 år efter våra grannländers) bör man ha bränt alla broar och försuttit sina chanser till ett normalt liv innan man får möjlighet till vettig medicinsk behandling.

Man är tvungen att kämpa i både uppförsbacke och motvind, men inte ens då är det säkert att man får hjälp! Vore det inte bättre att fånga upp missbrukarna innan grund/gymnasieskolebetygen är helt obefintliga, innan kreditvärdigheten är körd i botten och skulderna hos kronofogden blivit så höga att de omöjligen kan betalas av under ens livstid?

För vad händer i dagens Sverige när du väl står skriven hos kronofogden..? Jo, du får inte hyra en lägenhet, inte stå för ett mobil- eller internet- abonnemang, inte ta lån eller köpa på avbetalning. Med andra ord blir miss- brukarna utestängda från stora delar av det moderna samhället.

Blir man av någon drog- relaterad orsak av med körkortet är man körd, för man straffas inte bara en gång. Först döms man och får en påföljd som fängelse eller samhällstjänst, med detta följer också bötesbelopp och spärrtid. När det här avklarats borde ju brottet vara sonat, men icke! När väl spärrtiden gått ut och man vill ta körkort igen straffas man ytterligare, och det kostar dig dyrt. För då är det dags för närmast ändlösa urin-, blod- och CDT-provtagningar (leverprov som visar vad du gjort under tre veckor bakåt i tiden) som kan pågå i åratal och som sammanlagt kostar dig tiotusentals kronor, exklusive  kostnaden för att ta själva körkortet.

Och vart ska man då få alla dessa pengar ifrån? Det är ju inte det lättaste att få ett jobb nu för tiden om man inte har körkort. På sätt och vis blir det lite av ett moment 22, hur motiverande är det att hålla sig drogfri när man står utan jobb, utan hem, med skulder upp över öronen och utan en synlig väg ut..?

Nej, upp till kamp kära missbrukare, säger jag! Det är hög tid att våra folkvalda politiker ser problemet i vitögat och agerar därefter.

/ Micael