Etikettarkiv: Kurs

Hjärt- lungräddning kan rädda liv

1231123ASP Bladets reporter var på första hjälpenkurs i Hjärt- lungräddning. Uppdateringen var nödvändig från föregående kurs, som undertecknad genomförde för femton år sedan. Skillnader i synsätt var också märkbar.

Synen på vad som är god hjärt- och lungräddning har förändrats. I slutet av 90- talet skulle man med handen mäta ut ett avstånd mellan halsgropen, ner mot en liten broskbit kallad svärdsutskottet. Broskbiten finns där bröstkorgen delar sig. Målet var att broskbiten inte skulle bli skadad i räddningsförsöket. I dag tänker man att det är viktigare att spara tid på att slippa mäta över bröstkorgen på den nödställde. Det är bättre att komma igång med hjälpen så fort som möjligt.

Tänk inte, gör bara
När man kommer fram till en olycksplats, gör en snabb överblick. Är någon skadad? I så fall, rikta din fokus på den mest skadade, försök få kontakt med personen. Presentera dig med namn till den nödställde, även om denne inte är vid medvetande. Om det är en allvarlig olycka, ring alltid 112. Du kan vara ensam på olycksplatsen, eller med flera människor. Om ni är fler, påkalla deras hjälp. Låt någon ringa under tiden som du, eller någon annan – hjälper den eller de skadade.

Om du är ensam med en person som är skadad, ring larmnumret själv, använd högtalartelefon och placera telefonen vid sidan av er, då kan man prata med larmcentralen under tiden som eventuellt upplivningsförsök pågår.

Vid en allvarlig olycka, se till att säkerställa så långt det är möjligt, att ni är bortom omedelbar fara. Är den drabbade medvetslös? Börja med att kolla puls och andning, sätt kinden framför personens mun, för att känna om den skadade andas, din kinds känslighet hjälper dig att uppfatta om det finns någon utandningsluft.

SONY DSCBlås luft i lungorna
Om ingen utandningsluft eller puls uppfattas. Böj då bak huvudet för att öppna luftvägarna, lägg en hand på pannan och två fingrar under hakan, strupen öppnas då lättare upp och man kan blåsa in luft i lungorna. Täpp till personens näsborrar, med dina fingrar. Ta ett djupt andetag, slut dina läppar runt den andres mun, och blås sedan in luft med ett bestämt och jämnt tryck.

Nu blåser du in luft, två gånger efter varandra i den andres lungor. Titta på bröstkorgen så den lyfter sig, det är ett kvitto på att personen fått luft. Ge personen trettio kompressioner och blås sedan in ny luft i lungorna. En kompression är ett tryck du gör, med dina händer, mitt på den andres bröstkorg.

När du genomför kompressionen, placera din ena hand på bröstkorgen, ta din andra hand och sätt den över den understa handen, knäpp ihop dem för att få styrka och bra stöd. Tryck sedan med handloven. Försök behålla din händerna på samma plats, även när du släpper på trycket.

Trycket du gör ska vara ganska rejält, minst fem centimeter ner i bröstkorgen, för att blodet ska cirkulera. Kompressionerna ska vara snabba, på en minut ska du göra dem ungefär hundra gånger.

Tryck, så gott du kan – med raka armar utan böjda armbågar. Räkna högt så att du vet hur många du gör. Återigen, trettio kompressioner följs av två inandningar. Upprepa samma procedur så länge du orkar, eller tills dess att ambulanspersonal kan avlösa dig.

SONY DSCFramstupa sidoläge
Kvicknar personen till av kompressionen, eller börjar andas av sig själv, lägg denne i framstupa sidoläge. Ta tag i vänster arm, vinkla den rakt ut från kroppen. Armen ska fungera som stopp, för att förhindra personen att rulla över på mage. Ta den andra armen över bröstet och handen mot kinden, håll kvar detta grepp. Vinkla höger ben, ta tag om knät och använd benet som en hävstång för att dra personen mot dig, mot den utsträckta armens riktning. Finurligheten med det upplyfta benet är att personen nästan helt av egen kraft rullar över till sidoläge, du behöver bara ta i lite och vara med för att styra och dämpa överrullningen.

När personen ligger på sidan, vinklar du det överst liggande benet i 90 grader från kroppen. Positionen låser personen i det läget. Vinkla bak huvudet för fria luftvägar. Se till att inga armar, händer eller ben ligger i kläm. Finns det något varmt som en jacka att lägga över den skadade, så gör gärna det.

Din insats kan rädda liv. Hellre att du försöker, och gör ditt bästa – än att inget göra alls. Tänk att du ökar chanserna dramatiskt för den andre att överleva, om du försöker ge personen hjärt -lungräddning, än om du hade varit passiv.

Text: Lotta Tammi
och Robert Halvarsson
Foto: Lotta Tammi

Offentlig Upphandling

En artikel om sociala företag och inbjudan till anbud från arbetsförmedlingen, ”Rehabilitering och sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning”

brillianten web
Lena Merayo, handledare Brillianten, och jag, var på en kurs om offentlig upphandling i Stockholm. Det var en mycket intensiv dag, som började tidigt med en tågresa i morgonsolen. Vår planering, och SJ:s tågtider, gjorde att vi hade bråttom både till och från kursen. Den anordnades av KFO, alldeles intill slottet. Vi fick springa för att hinna med tåget hem för att vi gick till fel spår. Men, vi lärde oss mycket– föreläsningarna var mycket innehållsrika.
Offentlig upphandling går till så att en myndighet eller kommun skriver ett dokument som beskriver vad de vill köpa. Detta kallas förfrågningsunderlag. Där beskrivs alla krav som ställs. Sedan ska de som vill sälja till myndigheten skriva ner sina förslag, det kallas att lämna anbud. Sedan väljs det anbud som passar bäst enligt förfrågningsunderlaget. Förfrågningsunderlaget från arbetsförmedlingen börjar med att beskriva hur det är för psykiskt funktionsnedsatta på arbetsmarknaden, för att sedan komma in på sociala företag. Sedan hänvisas till en studie som Nationell Psykiatrisamordning genomfört. Regeringen ska satsa 50 miljoner på rehabilitering av psykiskt funktionsnedsatta. Arbetsförmedlingen ska använda pengarna till 750 rehabiliteringsplatser på sociala företag.
I Pressmeddelandet ”Psykiatri-satsning 2009” från den 12:e mars 2009 står det under rubriken ”Uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning (december 2008)” att ”Regeringen vill särskilt stödja att sociala företag, såsom sociala kooperativ, får möjlighet att erbjuda sysselsättningstjänster. Regeringen tog beslutet den 18 december 2008.”
Sociala företag och kooperativ är en speciell sorts företag. Att tjäna pengar är inte den enda, och viktigaste, uppgiften. En mänsklig vinst kan inte räknas i kronor och ören. Det kan vara som för mig: Jag skulle annars sitta hemma och ändå få sjukpenning. Men jag tror att jag skulle ha blivit psykiskt sämre då. Att arbeta på Brillianten har gett mig en bättre syn på livet och mig själv. Och så är jag i ett socialt sammanhang, där jag har kamrater och känner engagemang och samhörighet. I Karlstad är de mer kända kooperativen Solakoop, med sitt Bed & Breakfast, och Solatassen med hund dagis verksamhet. Brillianten är ett av de äldsta sociala kooperativen i Sverige, beläget vid busstationen sedan 1990, och med en bred verksamhet: Cykelverkstad, secondhand, mattväveri, företagstjänster och café.

-Att ha en uppgift, att fylla en funktion och att vara behövd är viktigt för alla människor. Erfarenhet visar att arbetslöshet ofta allvarligt förvärrar prognosen för personer som har en psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. Därför är det viktigt att vi hjälper dem som av olika anledningar står långt från arbetsmarknaden att hitta arbeten som är anpassade efter deras förutsättningar, säger socialminister Göran Hägglund i ett pressmeddelande från Socialdepartementet den 18 december 2008.

Text: Michael Brenner, Kooperatör på Brillianten

A-Kursen

akursen

Ökad självständighet.

Niclas Modig är kursföreståndare för en ny kurs vid Molkoms folkhögskola som heter A- kursen den vänder sig till personer som har Aspergers syndrom eller Autism utan utvecklingsstörning. Kursens inriktning innebär att man får lära sig att ta hand om sitt eget liv, vilket resulterar i en ökad självständighet.

Kursen startade 2007 och det finns nio platser. Eleverna behöver träna sin sociala kompetens och en del vardags göromål som t ex. att betala räkningar och handla. Alla ämnen går ut på att lära sig hur omvärlden fungerar. Kursen leder till att eleverna får lättare att ta kontakt med andra människor.

Eleverna har ett eget internat där dom bor och där det finns fritidsledare dygnet runt. All personal på skolan har fått utbildning om funktionshindret. Innan kursen startade så var personalen på studieresa till andra folkhögskolor för att se hur det fungerade där med kursen. En del av personalen har även läst specialpedagogik på universitetet.
Kursen är ingen yrkesutbildning utan en språngbräda ut i livet säger Niclas. Eleverna kan söka en yrkesutbildning eller komplettera gymnasiestudierna efter kursen. Det man läser är bland annat Livskunskap som ger kunskap om det egna funktionshindret. Ett annat ämne är Vardagsmatematik som handlar om elevernas privata ekonomi. Ämnesvalet är grundat på studieresorna och kursen i specialpedagogik, säger Nickas. Får vi bara ut information om kursen så tror jag att det inte skall vara några problem med att få nya deltagare.

Kursen innehåller följande ämnen:

Livskunskap (ger kunskap om det egna funktionshindret)
Samhällsorientering (att förstå sin omvärld)
Friskvård
Hemkunskap
Vardagsmatematik
Färg & Form
Drama
Svenska