Etikettarkiv: lägenheter

I fokus: Stockfallsboendet

img_0222
Invigning av Stockfallet, Per-Inge Liden klipper bandet

Den 17 november var det dags för invigning av det nya gruppboendet på Stockfallet. De nybyggda husen har utsikt mot skogen men är samtidigt beläget nära ett bostadsområde.

– Alla människor hör till det här samhället som vi vill bygga tillsammans, säger Per-Inge Lidén i sitt invigningstal.

Socialpsykiatrin har genom åren alltid fått ta över gamla och befintliga byggnader eller lokaler. Men nu får man tillgång till lokaler som är helt nya, vilket är en ny situation för förvaltningen. Stockfallsboendet är det första som är helt nybyggt och enbart till för socialpsykiatrin, med avsikten att vara ett gruppboende.

Ett antal brukare har dessutom fått bidra med åsikter om hur huset skulle utformas. De har fått möjlighet att ge sina förslag om färgval och material och har även varit med på anställningsintervjuer. Inflyttningen påbörjas den 21 november.

Per-Inge Lidén, ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden, beskriver i sitt inledningsanförande historien om hur de psykiatriska boendena har utvecklats över tid. Han menar att vi har gått ifrån att människor placerats i samhällets utkant till att de nu har hamnat mitt i samhället.

– De hör till samhället som alla andra. Socialpsykiatri är precis som det låter, ett socialt och samhällsperspektiv. Ett mitt i samhället-tänkande, där alla människor ska få plats. En del behöver stöd i form av boende, aktiviteter och struktur. Det här huset är unikt för det berättar om en människosyn om hur vi vill ha vårt samhälle, säger Per-Inge Lidén.

Boendets form och placering
Boendet består av två hus med sammanlagt 16 lägenheter. Byggnaderna är utformade på så sätt att man alltid måste passera ett gemensamt luftigt vardagsrum för att komma in eller ut ur huset. Varje hus har två korridorer med fyra lägenheter i varje. Korridorerna går ihop i den gemensamma delen för att ingen ska känna sig förbisedd eller kunna isolera sig.

Grundtanken med placeringen av boendet är närheten till naturen men samtidigt vara nära annan bebyggelse. Omgivningen är lugn och stilla, utan brus och mycket människor i rörelse men samtidigt nära till exempel kollektivtrafik.

Johan Asp, Stockfallets enhetschef, är mycket nöjd med hur boendet har förverkligats. Han tycker att byggnaderna är jättefina och säger att han har en jättepositiv känsla nu när det är klart.

– Boendet har blivit som jag hade hoppats på och uppfyllt mina förväntningar, menar Johan Asp.

Endast psykisk funktionsnedsättning
Boendet kommer inte att prioritera någon viss form av funktionsnedsättning. Det enda som gäller är att man ska ha en långvarig psykisk funktionsnedsättning. Personer med beroendeproblematik eller missbruk kommer inte att bo på Stockfallsboendet.

Omgivningens reaktioner
Reaktioner gällande läget av boendet var intensivast i början av 2015. Det fanns en oro i de närliggande bostadsområdet huruvida det var lämpligt att placera ett boende för personer med psykisk funktionsnedsättning på Stockfallet. Det anordnades informationsmöten där grannar och de som bor i området kunde delta och få information om projektet. På dessa möten har kommunen förklarat vilka som ska bo där, samt förmedlat budskapet att man inte behöver vara orolig.

Johan berättar att efter mötena har ingen hört av sig. Det har enbart kommit två samtal från familjer som planerat att köpa tomt i närheten och som hade frågor om boendet.

– Det är ofta okunskap som gör att folk tror att det här är farliga människor, förklarar Johan Asp.

Text: Matilda Eriksson och Henrik Sjöberg
Foto: Matilda Eriksson och Henrik Sjöberg

Ett gruppboende som hittar hem

324324Boendet på Fagottgatan för personer med psykiska funktionsnedsättningar har lagts ner och istället har ett nytt boende på Malmtorgsgatan sett dagens ljus. Här får vi här möta Patrik Jansson Tjernberg, som arbetar där som samordnare.

Vad är boendet på malmtorgs­gatan för ett sorts boende?
– Malmtorgsgatan är ett gruppboende eller ett så kallat boende med särskild service.

Vilka vänder det sig till?
– Det vänder sig till personer med någon form av psykisk funktionsned­sättning.

Hur många lägenheter finns?
– Boendet har 14 lägenheter varav tio stycken är ettor och fyra är tvåor.

Vem får erbjudande om att bo där?
– Ett beslut skall ha tagits av våra socialsekreterare om behov av bostad med särskild service. Sedan beror det på hur behovet för den enskilde ser ut om denne skall få ett erbjudande om lägenhet på Malmtorgsgatan eller om ett annat boende är mer aktuellt.

Hur ser en vanlig dag ut?
– Ja, jag vet inte om det finns någon vanlig dag då alla dagar ser olika ut. Grunden är dock stöttning för våra bo­ende på olika sätt. Det kan vara i deras lägenheter eller hjälp med transport till olika möten som de behöver ta sig till. Det kan vara inhandling av mat eller kanske en biltur för att komma ut och göra en social aktivitet.

Hittar ni på några aktiviteter?
– Varje torsdag har vi husmöten där våra boende har möjlighet att komma med idéer och förslag och om det är genomförbart, så försöker vi att på helgerna genomföra de önskade aktivite­terna. Nu i uppstartsfasen har det dock varit svårt att få tiden att räcka till, men jag tror att det snart kommer att fung­era lika bra som det tidigare gjorde på Fagottgatan.

Hur skiljer ni er från andra boenden?
– Gruppboenden kan ju se olika ut. Vissa har vaken bemanning dygnet runt och vissa har bemanning dygnet runt men med sovande nattpersonal, som här på Malmtorgsgatan. Sedan finns även något som kallas för trapphusboende där det finns personal dag, kväll och helg men inte nattetid.

Vad har ni för förhoppningar om framtiden gällande malm­torgsgatan?
– Vi hoppas att vi skall kunna ge våra boende en trygghet och de verktyg som de behöver för att kunna växa och bli så självständiga som möjligt. Vi ser inte det här som ett boende livet ut, utan för­hoppningen är att alla skall kunna ha ett eget boende med, eller helst utan, stöd.

Text: Kajsa Jansson
Foto: Per Rhönnstad