Etikettarkiv: Linn Lagerkvist

Ett öppet råd på Brillianten

Representanter för Karlstads olika sociala verksamheter, projekt och föreningar träffas då och då i något som kallas för brukarråd. Rådens syfte är att ta tillvara på brukarnas egna röster och önskningar. ASP-Bladet närvarade på ett möte som innehöll lika delar kaffe, bullar och verksamhetsberättelser.

Vid Brilliantens lokaler träffades den 8 februari kooperatörer, deltagare och föreningsmänniskor i en brokig blandning. Kaffe och bullar står framdukade på bordet. Stämningen är lättsam och avslappnad. Vasti Ekholm som arbetar med brukarinflytande har ordföranderollen för dagen, och kompas av rådets ”ständige sekreterare” Kristina Rundgren.

Bland annat gås verksamheterna igenom. Allt ifrån nya baguetter till att Brillianten Festis kikar på nya lokaler berättas det om.

Kristina är förutom i sin sekreterarroll också en av dem som grundade Solakoop, och berättar hur det går för dem.
– Vi har fullt upp på Solakoop med två nya kooperatörer. Annars är det som vanligt. Det rullar på. Huvudet upp och fötterna ner, säger hon.
Margareta Kindfur är en annan av mötets röster. Hon representerar i detta sammanhang RSMH. Riksförbundet för social och mental hälsa.
– Här är det häcken full. Det händer mycket. Vi har fått en föreningslokal som vi ska skriva på kontraktet för. Men det verkar aldrig bli klart. Men vi har betalat hyra i alla fall, berättar Margareta Kindfur och övriga deltagare småskrattar vänligt.

Humorn finns här. I övrigt är karaktären är lite som ett vanligt föreningsmöte. Det finns en dagordning och ämnena är spikade i förväg. Bara vid något enstaka tillfälle styr Vasti in mötet på rätt spår när det flyter ut i småprat. Just idag har man också besök av de två socionomstudenterna Linn Lagerkvist och Rickard Odin. Två personer vi har fått stifta bekantskap med i förra numret av ASP-Bladet.
Linn och Rickard berättar om vad de har dragit för erfarenhet av sin tid i de olika verksamheter och projekt de har deltagit i. Här finns också rum för att tänka fritt kring problem och utmaningar för framtiden.
– Det man ser är att ekonomin styr mycket. Man ser att det finns ett stort behov, säger Linn Lagerkvist.

Under tiden de olika rösterna gör sig gällande kan man ana en djupare ambition till en lyssnande kommunal verksamhet. Karlstad kommun skriver på sin hemsida att man strävar efter brukarinflytande med stärkt gemenskap och delaktighet. Här är brukarrådet ett verktyg bland flera.

Det ska också fungera som en diskussionskanal och för att brukare ska kunna föra ett samarbete med kommunen, berättar Vasti Ekholm för ASP-Bladet.

Text: Robert Halvarsson Foto: Kajsa Jansson

Att praktisera på ASP/ANA – Studenter skriver C-uppsats om sin praktik på enheten

Linn Lagerkvist och Rickard Odin, studerande på Karlstads Universitets socionomlinje, har under hösten/vintern gjort praktik på ASP-ANA, vi mötte upp med dem för ett samtal kring deras upplevelser.

Vad och vart studerar ni? – Socionomlinjen på Karlstads Universitet, med inriktning på administration och ledarskap.

Hur långt gångna är era studier? – Vi tar examen i juni 2010. Om ett halvår.

Hur lång är utbildningen?­ – Tre och ett halvt år.

Vilka yrkeskategorier är aktuella för en socionom? – Man kan jobba med i stort sett allt inom kommunal verksamhet, som att bli handläggare, socialpedagog eller exempelvis vara enhetschef, med mera.

Sökte ni praktiken själva, eller hur går det till?– I våras kom Bjarne Olsson och Sigge Säll till universitetet och informerade om ett samarbetsprojekt som förvaltningen och universitetet har. Genom att låta studenter gå in i verksamheten på praktikantbasis får de insyn i hur verkligheten på golvet ser ut, dessutom skapas förutsättningar för framtida personalförsörjning i förvaltningens verksamheter. Till detta kommer att praktikanterna skriver en C-uppsats där man fokuserar kring ett specifikt tema. Tanken är att detta ska ge universitetets socionomprogram en bredare kunskapsbas, att man genom samarbetet kopplar utbildningen till den praktiska verkligheten.

Ni väljer själva inriktning på C-uppsatsen? – Vårt huvudämne är brukarinflytande, vilket är ramen för detta projekt. Eftersom vi gjort en ledarskapspraktik från organisationens sida vill vi titta på brukarinflytande ur ett organisationsperspektiv (och kanske mer ett personalperspektiv), hur personalen ser på brukarinflytande, men eftersom vi bara är i planerings stadiet än det är svårt att tala om exakt hur uppsatsen kommer att se ut.

Vad har er praktik inneburit? – Vi läser ju inriktningen administration och ledarskap, så vi gör alltså ledarskapspraktik.

Innebär det att ni utbildas till chefer då, eller? – Vi läser som sagt den inriktningen, men det innebär ju inte att man garanterat kommer att bli chef.

Men inriktningen innebär att ni har den möjligheten? – De kurser vi läser handlar mycket om ledarskap, organisationsteori och personalpolitik, och i vår praktik har vi fått göra det mesta som en enhetschef gör.

Hur mycket tid har ni lagt ner på praktiken? – Trettio timmar i veckan, och vi har en dag ledig för studier, för vi har fortfarande studier att sköta på universitetet: skriva tentor, gå på seminarier och sådant.

Blev praktiken vad ni hoppats på, har ni fått ut det ni önskat? – Det har gått bättre än vi kunnat föreställa oss, det finns egentligen ingenting att klaga på, det har funkat jättebra. Vi har mottagits väldigt väl av alla enhetschefer och deras personal, man har fått lära sig otroligt mycket. Sedan är ju detta, i jämförelse med exempelvis VOF (vård och omsorg), en relativt liten avdelning, (cirka 175 anställda inom ASP-ANA), så vi har fått lära känna många människor.

Och vad har ni fått göra? – Vi har till exempel varit ute på arbetsplatsträff (APT), där personalen träffas och tillsammans med chefen diskuterar frågor som kommit upp. Vi har också deltagit i handläggningsärenden, där kan vi ju inte ta några beslut – man är ju praktikant och inte anställd, så man får ju inte det fulla ansvaret – men vi kan ändå vara med och lära och förbereda oss bättre för framtiden. Och det är ju det detta handlar om egentligen, att lära. Man har varit väldigt bra på att släppa fram oss. Dessutom har det ju varit en omorganisation, då ASP och ANA gått ihop, och det har varit intressant att få vara med och se utvecklingen av sammanslagningen.

Vet ni redan idag vad ni vill göra i framtiden, vilken inriktning ni kommer att välja? – Nej, men vi läser ju administration och ledarskap.

Ni avslutar snart era studier, hur ser arbetsmarknaden ut för socionomer? – Behovet finns. Kanske inte just chefsjobb, dem är det väl inte så lätt att få. Innan man blir chef behöver man dessutom samla på sig erfarenhet. Man hoppas ju att det ska lösa sig fram i sommar, att man kan få ett sommarjobb, och gå vidare därifrån.

Blir ni kvar i Karlstad, eller är ni villiga att flytta på er? – Vi blir nog kvar i Karlstad.

Kan ni tänka er att arbeta inom ASP-ANA när ni tagit er examen? – Ja, det kan vi absolut, svarar både Rickard och Linn.

Text: Christer Adrian Bild: Per Rhönnstad