Etikettarkiv: Margareta Finnqvist

Ny aktör i Karlstad: Work for you AB

Här står från vänster till höger: Helena Berkes, Mattias Ransfeldt, Margareta Finnqvist och Pernilla Löfkvist.

Sedan 1 september i år finns en ny verksamhet i Karlstad som arbetar för att få långtidsarbetslösa ut i arbete, studier eller starta eget. Det handlar om företaget Work for you och vi har träffat dem för att få reda på mer.

När startade verksamheten i Karlstad?

– Vi öppnade 1 september i år. Vi har även kontor i Hagfors och Karlskoga. I Sverige finns vi på ett tjugotal orter och huvudkontoret ligger i Kista. Företagets grundare har lång erfarenhet inom  rehabilitering och företaget har arbetat mycket med omställning och arbetsmarknad.

Avtal med Arbetsförmedlingen

– I grunden till Work for you’s verksamhet ligger ett avtal som man fått genom en upphandling med Arbetsförmedlingen (AF). Rollen som man har är att vara en kompletterande aktör, en kompletterande förmedling. Man har lång erfarenhet av att arbeta med långtidsarbetslösa i allmänhet, men nu har avtal tecknats att speciellt inrikta sig för funktionsnedsatta som har behov av specialistkunskaper. I dagsläget har kontoret i Karlstad cirka 80 deltagare och 4 anställda.

Vilka är ni som arbetar här?

– I Värmland är vi fem personer för tillfället som arbetar för Work for you. Det gemensamma för oss är att vi tidigare har arbetat med människor och kommit i kontakt med psykisk ohälsa. Vi känner också till arbetsmarknaden för målgruppen och hur myndigheterna fungerar.

Hur konceptet ser ut

– På Work for you arbetar man individanpassat genom så kallat ”empowerment”. Ordet kommer från engelskan och kan översättas till ”egenmakt”. Tanken är att deltagaren ska kunna ta makten över sitt eget liv när det gäller arbete och sysselsättning, och att rustas för arbetsmarknaden.

Målsättningen är att deltagaren antingen kommer ut i ett jobb, eller någon form av egen försörjning som exempelvis studier, och att arbetsförmågan fastställs. Den kan vara 25, 50 eller 100%. Det kan också vara så att det inte finns någon förmåga att arbeta.

I processen att förmedla jobb till deltagarna hör även personalens kompetens att hitta dolda arbeten och även att skapa nya arbeten som är anpassade efter personens förmåga. Många gånger innebär det att vara som detektiver för att få tag i lämpliga lösningar.

Hur går det till?

– En handläggare på Arbetsförmedlingen anvisar en person till Work for you på max 6 månader. Förutsättningen är att arbetssökanden befinner sig i fas 1 eller fas 2. När man skrivs in som arbetssökande på AF börjar man i fas 1 som varar i 150 arbetsdagar. Under denna period ska man aktivt söka jobb. Sedan går man över i fas 2 vars längd är 300 arbetsdagar. I denna period sätts extra stödåtgärder in. Fas 3 finns också, men i det läget kan man inte komma till Work for you.

Vad en deltagare tycker

– Det är ett bra sätt för mig som långtidsarbetslös. Det är värdefullt att träffa ”arbetskamrater” i samma situation, vi är som en familj. Man har en tillåtande atmosfär här också, det finns förståelse när man har sina bra och dåliga dagar. Efter vad vi vill veta mer om, bjuder man in olika aktörer som berättar om sin verksamhet. Jag hoppas och tror att detta kan leda till ett jobb.

Work for you ger resultat

– Efter att ha varit i gång i ungefär tre månader, så har man lyckats förmedla arbete till en handfull personer. Utöver det är flera i praktik, som kommer att leda till jobb efter årsskiftet.


Text: Karl-Peter Johansson