Etikettarkiv: Margareta Stenmark

Att bli sin egen kraftcoach

Margareta var en framgångsrik kvinna med eget företag och en anställd. Hon levde ett lyckligt liv med man, barn och släktingar. Men arbetsbördan och alla måsten tog ut sin rätt och hon sprang in i väggen. Detta trots sin läkare och gode väns varningar.

Under sin långa sjukskrivning började hon fundera över varför just hon sprungit in i väggen och läste böcker i olika ämnen från olika traditioner när hon mådde lite bättre. Hon kom fram till teorin att vi människor har ett eget, inre ”Kraftkonto”. Att Kraften går likna vid ekonomi. Mer Kraft ut än in ger underskott.

Detta konto delas in i Kropp (i detta ingår andning, droger, dryck med flera), Sinnen (här ingår syn, ljud, lukt och de andra tre sinnena) och Intellekt (där några komponenter är tankar och ord; till mig, om mig, till andra; och snarlika ämnen). De saker vi mår bra av ger K+, som är en insättning på kontot och de saker vi mår dåligt av blir K-, vilket representerar ett uttag från kontot – detta sammantaget bildar en Kraftspiral, som växer eller krymper allt efter hur vi mår. Ett tips är att skriva upp K+ och K- i vardagen kring olika aktiviteter.

Hon berättade följande berättelse för mig:
När jag går ner till sjön ger det 10 K-, men om jag går till sjön, tar en paus efter vägen, en paus vid sjön och en paus på tillbakavägen blir det 10 K+. Jag insåg att jag hade så många K- att jag hamnade i en ”Kraftkonkurs”, vilket är ett annat ord för utbränd och att vara helt utan energi.

Målet är att samla ihop så många K+ vi kan, fortsätter hon, så att vi har en resurs om något skulle hända. På samma sätt bör vi undvika att samla på oss för många K-. Ju mer K+ vi har, desto bättre mår vi. På samma sätt mår vi sämre när vi får eller har för många K-. Denna process böljar fram och tillbaka och skiftar från dag till dag och från person till person. Det går snabbare att gå ner än klättra uppåt.

Margareta jämför det med snöbollseffekten. När en vilja till förändring väl satt igång, går det kanske trögt till att börja med, men ju fler K+ som går in på Kraftkontot, desto bättre och snabbare går det. Men orsakerna till vad som uppfattas som K+ och K- är inte detsamma för alla människor. Alla har sin egen blandning. Med tiden bejakar vi K+ aktiviteter och undviker de som ger K-.

Detta menar Margareta Stenmark är några av dragen i hennes teori. Som vägledning säger hon att rädslan och kärleken är människans drivkrafter. När vi utför en handling med rädsla som bas, ökas K- och när vi gör något med kärlek som grund ökar K+.

Vad tycker då ASP Bladets reporter om själva boken? Den är välskriven, Stenmark citerar olika källor som kan anses vara trovärdiga. Hon tar upp olika exempel från alla möjliga områden och berättar olika anekdoter om allt från militärer till nobelpristagare. Hon berättar bakgrunden till hur hon har kommit fram till sin teori om Kraftkontot och dess beståndsdelar och hur detta fungerar i vardagen.

Boken var bra och intressant. Den enda invändningen är att hon skriver ”Vi människor.. ” och när anmälaren inte instämmer i det Stenmark har att säga, känner anmälaren sig utanför, och det är aldrig en trevlig känsla (med många K-). Men, när undertecknad blundar för ”Vi”, och bara läser ”Människor..” blir den riktigt bra. Boken rekommenderas till den som vill styra upp sitt liv eller är nyfiken i största allmänhet på ett nytt sätt att tänka på kropp och själ.

Text: Liselotte Frejdig

Bli din egen Kraftcoach, Margareta Stenmark, Kraftskolans förlag, 2012