Etikettarkiv: Maria Larsson

Skärpta regler?

222IOGT-NTO:s kampanj ”Alkoholstör” har ställt frågan till 5 000 riksdagskandidater, hur man ställer sig till skärpt lagstiftning i alkoholreklam. Tvåtusen kandidater svarade på frågan, varav fyra av dem är ministrar som är eniga i frågan om skärpning av reklamen. Dessa eniga ministrar är Maria Larsson (KD), Anna-Karin Hatt (C), Erik Ullenhag (FP), och Birgitta Ohlsson (FP).

När det gäller regler och tillsyn i alkoholreklam tycker 83 procent av de tillfrågade att det behövs en ändring i frågan. Istället för att skicka ut frågeformulär, fick medlemmarna i IOGT-NTO ställa frågan muntligt till folket. De ville utnyttja kraften i folkrörelsen inför valet.

Även IQ (fristående dotterbolag till systembolaget) har skickat ut en förfrågan till folket hur de ställer sig till frågan om alkoholreklam. Det finns ett starkt stöd från allmänheten att reklamen ska slopas, hela 44% har uttryckt sin åsikt om det.

Alkoholindustrin gör stora vinster. De har ökat reklaminvesteringarna från 8 miljoner kronor till en miljard sedan reklamen startade år 2000.

Text: Lotta Tammi

Guide till chefer som vill väl

Samtal ska vara positiva och stödjande. Det är ett av råden Hjärnkoll riktar till chefer som vill hantera en situation där anställda mår dåligt av annat än fysiska åkommor. De har kommit ut med ett kampanjmaterial som de kallar ”Så gör du som chef”.

”Ur samhällsynpunkt finns mycket att vinna, både humanitärt och ekonomiskt, på att få ner det psykiska ohälsotalet”, skriver barn- och äldreminister Maria Larsson i materialets förord. Socialstyrelsen uppskattar att 20 och 40 procent av svenskar upplever någon form av psykisk ohälsa. I 10 – 15 procent av fallen krävs dessutom behandling. Men ohälsan har varit tabubelagd och framförallt märks kanske detta i arbetslivet. Psykisk ohälsa betraktas inte heller på samma sätt som fysisk, och kan upplevas som skamligare.

Materialet tar bland annat upp hur man som chef bör tänka vid rekryteringsprocesser: att genom en hälsofrämjande arbetsmiljö skapa ”friskfaktorer”, att identifiera varningssignaler vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen och hur man kan stödja en sjukskriven medarbetare. Givetvis gäller detta både chefer som är i privat respektive offentlig tjänst.

”Jag tror jag blir hemma idag”

Hjärnkoll tar också fokus på några av de frågeställningar som chefer kan ha kring detta område. Exempelvis hur man stöttar en anställd som mår dåligt på bästa sätt och hur man motverkar negativ stress i arbetslaget.

– Vi vet att psykisk ohälsa är vanligt även på arbetsplatser, och precis som i samhället i övrigt är det inget man pratar öppet om. Men, vi ser det som mycket positivt att så många chefer är öppna för att anställa personer med tidigare erfarenhet av psykisk ohälsa, säger Hjärnkolls projektledare Rickard Bracken.

Det hela går att beställa som studiematerial från Hjärnkoll men även att ladda ner gratis via deras hemsida. Skriften är 56 sidor lång och vid beställning betalar mottagaren enbart portokostnad.

 Text: Robert Halvarsson

Studiematerialet finns här.

Tips för att främja välbefinnande för personal:

– Förankra en värdegrund där alla behandlas med respekt och värdighet och företeelser som mobbning och trakasserier inte tolereras.

– Var öppen för att flexibla arbetstider kan underlätta för personalen att skapa jämvikt mellan privatliv och arbetsliv.

– Arbeta för ett ledarskap där personalen känner sig delaktig i beslutsprocessen och kan identifiera sig med målet för verksamheten.

– Se till att de anställda har rätt kvalifikationer för sina arbetsuppgifter och att arbetsbördan är hanterbar.

17th European Social Services Conference Prague, 22-24 Juni 2009

inger unt ingerI juni deltog vi, Inger Granhagen och Inger Olsson i en konferens i Prag om kvalitet i socialtjänsten i Europa. Det var European Social Network som var arrangörer. Vårt bidrag var en work-shop ”Human Technology – a new world of possibilities in supportning a normal lifstyele for people with invisible disabilities”.

I den stora kongresshallen hölls större seminarier, plenar-sessioner, där vi som åhörare kunde lyssna på föreläsningar och samtal om olika sätt att mäta kvalitet inom socialtjänsten. Under invigningsseminariet talade vår folkhälsominister Maria Larsson om olika sociala frågor som kommer att lyftas fram i EU under Sveriges ordförandetid. Inom EU rör det sig framförallt om satsningar mot fattigdom och social utslagning.

I Sverige är fokus lagt på nationella riktlinjer, öppna jämförelser och fritt vårdval Allt som presenterades tolkades till engelska, tjeckiska, spanska, franska, italienska och tyska. Den största möjligheten till erfarenhetsutbyte för konferens-deltagarna fanns i de 28 work-shops som genomfördes.

Vi deltog till exempel i en tjeckisk där man presenterade processen med att arbeta fram kvalitetssystem för tjänster till personer med olika funktionsnedsättningar. Vi genomförde vår work-shop på onsdag morgon den 24 juni. Det var en mycket noggrann planering vi hade fått göra innan vi blev ”godkända”. Dels hade vi fått lämna in ett mycket detaljerat tidsschema i förväg, dels skickat alla PowerPoint-bilder i förväg. Allt för att vår tolk skulle ha möjlighet att förbereda sig. Vår Mediagrupp på ASP/ANA har gjort en film åt oss som visade hjälpmedel. Den engelska texten till filmen fick också skickas i förväg för att tolken skulle kunna förbereda sig.

Vi genomförde presentationen på engelska och den tolkades till tjeckiska. Spontana kommentarer efter presentationen av filmen och hjälpmedlen var: ”Det här kunde jag också behöva”, ”Fler grupper skulle kunna använda de här”, ”Mycket intressant”, ”Mycket väl genomfört”

kongressKonferensen hölls i en enormt stor kongress-byggnad i Prag. Totalt deltog 27 länder och vi var ungefär 400 deltagare. I entréhallen, där vi minglade med andra deltagare, bland annat från Sverige och Danmark, fanns även utställningar att titta på.

Totalt deltog ett 30-tal personer. De kom från t ex Slovenien, Slovakien, Tjeckien, Belgien, Storbritannien och Irland. Det fanns också några deltagare från Sverige med. Dessutom deltog ordförande i European Social Network – Lars Göran Jansson.

I de efterföljande diskussionerna blev det mycket tydligt vilka stora skillnader det är i levnadsförhållandena för personer med psykisk funktionsnedsättning, dels mellan medlemsländerna i EU, dels mellan EU och de länder som ännu inte är medlemmar. På många ställen finns det fort-farande mentalsjukhus och vi fick många frågor om hur vi ger stöd så att man kan bo själv i egen lägenhet. I fler länder är man beroende av välgörenhet för att få möjlighet att kunna delta i någon form av daglig aktivitet eftersom det inte finns någon social service. Vi framförde våra synpunkter på vikten av brukarinflytande, att man som brukare ska ha möjlighet att påverka det stöd man får, att det finns möjlighet till ett gott vardagsliv med sysselsättning och meningsfull fritid.

Vi hoppas att vi planterade några bra idéer i Europa från vår verksamhet.

Text & Foto: Inger Granhagen, Inger Olsson