Etikettarkiv: Maria Lundby Bohlin

Våga testa dig

345678Könssjukdomar är sjukdomar man kan få när man har sex, så det är viktigt att skydda sig vid samlag, inte bara för att undvika graviditet. Könssjukdomar kallas ibland STI/STD, vilket är den engelska förkortningen för Sexually Transmitted Infections/Diseases, alltså sexuellt överförbara infektioner/sjukdomar.

Antalet sexuellt överförbara sjukdomar i Västeuropa ökar varje år. Man räknar med att 17 miljoner nya fall kommer rapporteras – bara i år. Sjukdomarna överförs främst genom slemhinnor på könsorganet, ändtarmen eller munnen, men man kan även få dem via fingrar, munsex eller sexleksaker. Vissa drabbade smittas med kroppsvätskor såsom bröstmjölk eller blod, till exempel om man delar sprutor.

Några sjukdomar är: flatlöss (bagg), gonorré, hepatit B, herpes i underlivet, hiv/aids, HPV, klamydia, kondylom, skabb och syfilis. Det är viktigt att veta att dessa inte bara smittar under vaginalsex, utan vid alla typer av oskyddat sex! Ett äldre begrepp för sexuellt överförbara sjukdomar är veneris, efter kärleksguden Venus.

VAD ÄR EN KÖNSSJUKDOM?
Könssjukdomar är infektioner orsakade av smittämnen, vilka sprids via sex. Både de sjukdomar som drabbar könsorganen, och de som smittar via könsorganen men drabbar andra delar av kroppen räknas hit. Begreppet ”sexuellt överförbar infektion” används ibland för att markera att en person inte behöver visa symtom eller känna sig sjuk.

Det finns tre typer av könssjukdomar; virala, bakteriella och parasitiska. Bakteriella, som till exempel klamydia och gonorré, är lätta att behandla. Virala, som könsherpes, könsvårtor eller hiv/aids kan man inte bota.

SÅ VET DU
Det är inte alltid så lätt att veta om man drabbats av en könssjukdom. Ibland får man varningssignaler i form av symtom såsom annorlunda flytningar, eller att det svider när man kissar. Men har du haft oskyddat sex är det bra att gå på en undersökning oavsett om du fått symtom eller inte, eftersom en del sjukdomar inte ger några symtom alls; de varken syns eller känns. Helt säker kan du därför inte vara om du inte testar dig, så det är bättre att testa en gång extra än en gång för lite.

Får du reda på att någon du haft sex med har en sjukdom, genom ett så kallat partnerbrev, är du skyldig att söka läkare. Ett annat tillfälle då det är oerhört viktigt att söka vård, är om du misstänker att du fått en av de många könssjukdomar som ingår i smittskyddslagen.

De flesta tester och behandlingar är kostnadsfria oavsett ålder, och du kan exempelvis testa dig på din vårdcentral.

SÅ SKYDDAR DU DIG
Risken att drabbas av könssjukdomar minskar om du har färre partners, givetvis, och om du minskar alkoholintaget och använder kondom, femidom eller slicklapp vid sex.

465789STI-mottagningen i Karlstad
På Centralsjukhuset i Karlstad finns STI-mottagningen. Hit kan man vända sig om man har blivit smittad av en könssjukdom/sexuellt överförbar infektion, eller om man bara vill kontrollera om man har blivit det eller inte. Undersökningen är kostnadsfri och man behöver ingen remiss. Mottagningen är hbt-certifierad.

kontakt:
054-61 57 75

OLIKA SJUKDOMAR

Kondylom
finns i många typer, både ”ofarliga” och farliga. Kondylom orsakar vanligen vårtor, och i farliga fall livmoderhalscancer. Kan behandlas med receptbelagd medicin.

Gonorré

ger infektioner på kroppens slemhinnor, gulaktig illaluktande flytning, och det svider rejält när man kissar. Behandlas kostnadsfritt med antibiotika.

Klamydia
är bakterier, som orsakar sveda när man kissar. Kan botas med antibiotika.

Syfilis
som också är bakterier, ger sår på könsorganen. Drabbade riskerar också feber, halsont och rödaktiga utslag. Sök hjälp omedelbart, bara det tidiga stadiet kan botas!
Genital herpes är virus som smittar via sex. Det ger rodnad, klåda och sveda kring könsorganen. Vid kraftig smärta kan man behöva smärtstillande läkemedel.

HIV/AIDS
smittar via kroppsvätskor och blod och vanligast är att smittan överförs via samlag. I början får man vanligen feber, ont i halsen, svullna lymfkörtlar, hudutslag och svampinfektion i munnen. Det finns inget botemedel mot hiv/aids, men det finns bromsmediciner som kan minska mängden virus i kroppen. Läkemedlen har blivit allt bättre med tiden, och många kan därför leva ett relativt bra liv, även om hiv/aids är en i grunden dödlig sjukdom.

 

Text & illustration:
Maria Lundby Bohlin
Illustration 2:
Martin Bäckström-Ledin

Projektet med valfrihet

77777”Olika Avtryck” är ett treårigt projekt för att öka utbud och valmöjligheter för vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning. Karin Bohlin Hogen berättar om Olika Avtryck i projektets informationsfilm med samma namn.

– Vi såg att efter gymnasiesärskolan fanns inte mycket att välja på. Man kanske får en praktikplats eller en daglig verksamhetsplats. Detta säger Karin Bohlin Hogen, som är projektledare på Olika Avtryck. De bestämde sig för att starta ett projekt som erbjuder aktiviteter för den aktuella målgruppen. Aktiviteter såsom konstnärligt kreativt skapande, vilket innebär musik, hantverk, scenkonst samt bild och form erbjuds.

På Ingesunds folkhögskola i Arvika tillhandahåller Olika Avtryck en ettårig kurs i konstnärligt skapande. 2015 var de nio deltagare. Man har även studiecirklar genom studiefrämjandet som bygger på det som deltagarna vill göra, men dessa utgår ändå från samma segment som den ettåriga kursen, berättar Karin Bohlin Hogen vidare.

I projektet ingår folkhögskolorna Ingesund och Kyrkerud, Studiefrämjandet, Rackstadsmuseet, Arvika, Eda och Årjängs kommuner samt föreningen FUB (Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna).

– Till workshopen på Rackstadmuseet bjuder vi in människor som vanligtvis går på daglig verksamhet, och de får lära sig olika konstnärliga tekniker, exemplifierar Karin.
Projektledningen såg ganska tidigt att om de skulle nå den primära målgruppen, som är människor med intellektuell funktionsnedsättning, så krävdes det att de började jobba med dem som arbetar runt omkring. För denna ”sekundära målgrupp” såg man att det behövdes fortbildning, kompetensutveckling, inspiration och nya metoder. Olika Avtryck jobbar även opinionsbildande, och anser att det behövs mycket mer kunskap.

– Det vi hoppas och tror i det här projektet är att vi har gjort det vi heter, det vill säga olika avtryck. Och att det finns en möjlighet för människor i primär målgrupp att få en chans att välja, i stället för att någon annan väljer. Men för att välja så krävs det att det finns alternativ, minst två saker, om man skall kunna välja överhuvudtaget.

Text: Maria Lundby Bohlin
Källa: Projektets film
”Olika Avtryck” som hittas på Youtube,
samt www.olikaavtryck.se

Samsjuklighet är regeln!

23Christopher Gillberg var en av pionjärerna inom forskningen på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. ”Sällan har så många haft så få att tacka för så mycket”, har Churchill en gång sagt, så introducerades Gillberg på föreläsningsdagen, som Attention är arrangörer för vid ABF-huset i Stockholm.

– Det ansågs länge vara ”nedsättande” att ha funktionsnedsättningar, fortsätter Gillberg. Han har arbetat med psykiatri i 43 år, i stort sett hela sitt liv. Huvudsakligen har han arbetat med ADHD, OCD och autism, samt med några andra funktionsnedsättningar.

Dagens tema är ESSENCE-begreppet, vilket kom till genom hans förkärlek för förkortningar, säger han. Gillberg är upphovsmannen till det skandinaviska diagnosbegreppet DAMP, vilket med tiden även kommit att ersättas av de amerikanska begreppen ADHD och DCD.

LIKNANDE MEN INTE SAMMA
ESSENCE (Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations) är en term som Gillberg har tagit fram. Det krångliga begreppet är en samlingsbeteckning för alla tillstånd, som debuterar tidigt, i form av beteendeproblem och/eller kognitiva svårigheter. Dessa kräver kontakt med olika specialister, som ofta inte har något samarbete normalt sett.

– ESSENCE drabbar var tionde familj på något sätt, berättar han. Men autism är inte bara en enda sak. Man bör tala om ”autismerna”, att det finns, utöver NPF, även Fragil X, h2qx, Möbius syndrom och andra gen-diagnoser med liknande symtom som autism. Man kan också få liknande symtom av alkoholintoxikation eller mediciner.

Gillbergcentrum på Göteborgs universitet, har fått en gåva av en välgörare, som delvis har finansierat en intensivutbildning och utredning. ESSENCE handlar inte ”bara” om ADHD och autismrelaterade problem, utan täcker även in personer med svåra uppmärksamhetsproblem som ej får hjälp; som drabbats av genetiska defekter och prematurer, som till ytan liknar neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

VÄRMLANDSSTUDIER
I Värmland har man gjort studier på ettåriga barn, där man kontrollerat motorik och interaktion. Man börjar leta efter risker i den åldern, och när barnen är 2,5-år kan man se eventuella språkförseningar och autism. Hos äldre barn missar man ibland funktionsnedsättningar. I synnerhet sker detta hos flickor med mildare symtom. På Vuxenpsykiatrin har många någon form av problematik som baseras på ESSENCE.
Gillberg pratar om att det är viktigt att utbilda psykologer, för ofta är det de som utreder, inte psykiater, neurologer, dietist, logopeder, distriktssköterska eller öron-näsa-halsläkare.

Ett barn som ”inte hör” kan mycket väl ha ADHD, som gör att de verkar sakna hörsel.

– En del barn uppfyller nästan alla symtom på många olika diagnoser, men inte helt och hållet, så de faller mellan stolarna, säger Christopher.

ANDRA DIAGNOSER
– Före 5 års ålder är ADHD i särklass vanligast, där finns diagnosen hos ett barn per tjugo; ett barn i varje klass. Det finns över 40 000 uppsatser som avhandlar ADHD, så diagnosen finns. Det är inget påhitt! Och det är sällan en ensam diagnos, påpekar han.

Gillberg kommer också in på att minst vart tjugonde barn är klumpigt och har svårt att lära sig simma och cykla. Dock uppmärksammas oftast depression, ångest och isolering. Men att lära sig simma stärker ju självförtroendet och kan därför förhindra framtida ångest och depression. Vidare kan motorikproblem göra att man kan skolkar från idrotten i skolan, vilket kan leda till fetma, som i sin tur kan ge ännu sämre motorik – En ond cirkel.

Intellektuella funktionsnedsättningar finns hos ungefär två procent av befolkningen. Dessa personer har ofta svårt att klara av livet, och kan exempelvis få sina barn omhändertagna, få samhällsvård och de har även ofta föräldrar med liknande problem.

Autism anses bland gemene man vara finare i jämförelse, intellektuella funktionsnedsättningar anses inte fint. Det är dock enkelt att inte se helheten, en människa är trots allt sammansatt.

– Man ser ofta ett problem/diagnos och inte hela bilden; du ser till exempel CP-skada, autism och synfel. Men det är 4-6 gånger högre risk för ADHD om barnet har haft feberkramp, och tio gånger högre risk för autism om barnet haft ett epilepsianfall.

ESSENCE
ESSENCE är ingen diagnos i sig, utan ett samlingsbegrepp, där patienten kan ha symtom på flera diagnoser, till exempel; svår oro, försenad utveckling, överrörlighet, oförutsägbara på hörselstimuli, över eller underreaktion. Gillberg anser att alla 2,5-åringar bör kollas för ESSENCE.

– Om barnet har en diagnos, blir det oftast fler diagnoser om man kollar upp det noga. Rädslan att få en för tidig diagnos är överdriven. Men man får inte glömma bort barnuppfostran. Barn ska inte få gallskrika eller springa runt på köpcentrum.

– 10 % har ESSENCE-besvär. ”Är det så vanligt så är det väl inget problem?” menar vissa. Med maligna sjukdomar resonerar man tvärtom!

Text: Maria Lundby Bohlin
Foto: Henrik D. Ragnevi