Etikettarkiv: Mindfullness

På jobbet: Maria Frisk, Friskvårdssamordnare på Haga Motion

Ålder: 57 år gammal.
Bor: Laxdalen på Rud.
Familj: Är gift och har en vuxen son med sambo, samt två barnbarn.
Drömresa: Till Jokkmokk och se marknaden.
Senast lästa bok: Mindfulness – medveten närvaro som levnadsstrategi av Viktoria Konterios.
Favoritmat: Fiskrätter.


”Vi behöver stötta och hjälpa varandra och inse att vi är viktiga och betyder någonting.”

Maria Frisk är personen som lagt grunden för Haga Motion. En verksamhet som hon har arbetat med över 20 års tid. Här finns mer än bara konditionsträning och en hel del olika aktiviteter för kommunens personal.

Berätta om din bakgrund, hur kom det sig att du grundade Haga motion?

– För 21 år sedan startade jag Haga Motion. Innan dess jobbade jag på som badmästare på Sätters vårdhem, som var ett hem för utvecklingsstörda. I min kontakt med personalen där märkte jag att det fanns de som inte tänkte på vikten eller ansvaret kring den egna hälsan. I ansökan för att starta ett friskvårdsprojekt för personalen där betonade jag tre saker i min ansökan: vikten av att ge handledning till personalen för att ta ett eget ansvar för sin hälsa. Att personalen behöver stöttas med hälsofrämjande åtgärder, för de är ju den stora resursen. Att förebyggande insatser har en samhällsekonomisk vinning och att ge handledning till personalen om vikten att ta eget ansvar för sin hälsa.

Var det ett medvetet val för dig att arbeta med motion och träning?

– Jag har alltid rört mig, idrottat och tävlat i gymnastik. Jag kommer ifrån ett mindre brukssamhälle tio mil norr om Karlstad som heter Lesjöfors. Det var mycket idrott där och det fanns inte så mycket annat att göra. Jag var inte heller särskilt intresserad av teori i skolan utan det som var viktigt för mig var rörelse. Det var nog därför jag kom in på den här banan. Sen har jag också intresserat mig för vart vi politiskt lägger resurserna i samhället. Det finns som sagt en samhällsekonomisk vinning i friskvård.

Hur förlorar samhället om man glömmer friskvården anser du?

– Vi skulle få fler sjukskrivningar. Vi har ju sänkt dem i samhället, men hur mår personer på arbetsplatserna och hur mår de som inte får ett arbete? Det blir hårdare och hårdare och det sker också en utslagning av människor. Det mår ingen bra utav. Vi behöver stötta och hjälpa varandra och inse att alla vi är viktiga och betyder någonting.

Vad motiverar dig i ditt arbete?

– När jag möter människor och märker att jag kan vara till stöd. Sedan är det alltid motiverande när det sker en a-ha upplevelse och personen förstår att man får lov och kan göra någonting själv. Jag tycker det är väldigt viktigt att utgå från varje individ när vi gör vår friskvårdssatsning här på Haga Motion. Vi säger att det här är ett friskvårdscenter där vi försöker ha ett bredare tänk. Jag känner också att man faktiskt kan göra en insats i samhället. Det driver mig att känna att jag faktiskt kan påverka, ge stöd till människor och påverka politiskt.

Jag har förstått att du är ute och föreläser också?

– Nu senast har jag föreläst om mindfulness. Förutom den dagen var det dock längesedan jag var ute på det här sättet. De sista två åren har jag haft kurser och utövat det själv under fyra års tid. Det är lite speciellt, för mindfulness är uppmärksamhetsträning och upplevelsebaserat. Det är därför inte helt enkelt att föra ut det genom en föreläsning, men jag tror att det gick bra! Det handlar om ett förhållningssätt till livet med en del grundstenar och verktyg till det som livet för med sig.

Har du märkt ett förändrat intresse för friskvård över åren?

– Ja, många är mer medvetna idag när det gäller hälsa. Förr stod friskvård mer för fysisk aktivitet och kost. Nu är det mer en helhetssyn. Men visst svänger det, nu behöver många lugnare alternativ, som mindfulness, uppmärksamhetsträning, yoga med mera. På senare år handlar det mycket mer om vad vi har i sinnet. Att man glömmer bort kroppen. Man kan säga att vi har blivit huvudfotingar, tankeströmmen är stor och vi blir bombarderade av intryck. Vi är mycket i dåtiden och ältar det som har skett eller befinner oss i framtiden. Att vi befinner oss här och nu tappar vi därför ibland lite grepp om. För 20 år sen var det mer tyngd på rehabilitering. Nu handlar det mer om förebyggande och hälsofrämjande insatser.

Vad är du mest stolt över att kunna erbjuda här på Haga Motion?

Att vi har en helhetssyn på människan är mest stolt över. Vi jobbar mycket för att folk ska känna sig välkomna. Du ska kunna komma hit precis som du är och behöver inte ha de senaste kläderna. Jag tycker vi har ett ödmjukt förhållningssätt och våra kunder känner sig bekväma här hos oss. Naturligtvis är jag också stolt över att Karlstads kommun har ett eget friskvårdscenter.

 

Text: Robert Halvarsson

Foto: Henrik Sjöberg


MBKT – framgångsrik metod mot depressioner

Mindfullnessbaserad kognitiv terapi (MBKT) är den nya stjärnan på den kognitiva behandlingshimlen. Metoden riktar främst in sig på att hjälpa människor som blivit diagnostiserade med Egentlig depression, för att förhindra återfall. Enkelt beskrivet är det hela en korsning mellan traditionell kognitiv beteendeterapi (KBT) och buddhistisk meditationsteknik.

MBKT-behandlingen sker i form av gruppterapi där deltagarna mellan sina gruppsessioner får hemuppgifter att öva på (likt traditionell KBT-metodik).

Mindfullnesstekniken (sinnesfullhet) innebär att man övar upp sin förmåga att vara på vakt mot de negativa tankar som genomsyrar deprimerade människors tänkande. Behandlingen vill lära patienten att, när de blir medvetna om en negativ tanke, att fokusera om, att göra sig medveten om det man gör i nuet och att acceptera saker och ting som de är. Man ska lära sig inse skillnaden mellan tanke och verklighet.

Lite meditation var da´ gör själen gla´

Behandlingen går inte ut på att hjälpa deprimerade att ta sig ur en depression, utan att lära människor tekniker hur man undviker att åter hamna i en. Och för detta krävs att man lägger manken till. Metoden kräver ett visst mått av självdisciplin, för arbetet tar egentligen aldrig slut. Även efter avslutad behandlingskurs ska man fortsätta att tillämpa meditationsövningarna, helst dagligen. Eftersom tekniken går ut på att hålla det destruktiva ältandet av negativa tankar och bilder borta ur medvetandet bör man aldrig sluta träna, eftersom god kondition alltid är färskvara.

Den nya metoden har utarbetats genom ett samarbete mellan universiteten i Toronto, Cambridge och Bangor (Wales). Man har inspirerats mycket av den meditationsteknik som Jon Kabat-Zinn, professor på University of Massachusetts Medical School, utvecklade under sent 1970-tal.

Kabat-Zinns idé var att kombinera zenbuddhistiska meditationstekniker med moderna västerländska vetenskapsmetoder för att finna ett effektivt sätt att hjälpa människor med kroniska smärtproblem och stressrelaterade sjukdomar. Hans teknik, kallad Mindfullness-Based Stress Reduction (MBSR), har nu alltså modifierats för att även kunna tillämpas vid depressionsbehandling.

Låg återfallsfrekvens efter behandling

Både amerikanska och svenska studier av behandlingen har visat på goda resultat. I den amerikanska undersökningen deltog 145 patienter som följdes upp under 14 månader. I referensgruppen, som undergick traditionell depressionsbehandling, var återfallsfrekvensen för depression 66 procent, men hos dem som genomgått MBKT-behandling var siffran endast 37 procent. Med tanke på att fyra av fem som genomgått en depression vanligen drabbas igen verkar denna nya metod vara ett välkommet tillskott för hjälpsökande.

Text: Christer Jansson