Etikettarkiv: missbruk hemlöshet

Tak över huvudet i praktiken

ASP Bladet har träffat Brita Andersson och Elisabet Nicklason på den kommunala enheten USB (Utredning, stöd och behandling) för att prata om hemlöshet och vilka stöd som kommunen erbjuder dem som saknar hem, när det kopplas till missbruk och hemlöshet.

Brita Anderson och Elisabet Nicklason är ärendehandledare på USB och t.f. enhetschefer. De berättar att USB:s största uppgift är att få folk att leva ett självständigt och bra liv, trots missbruk och psykiska funktionsnedsättningar.

I den målsättningen ingår att klara eget boende och behålla sitt boende. Bistånd ges bland annat i form av boendestöd och behandlingsinsatser och syftar till att människor ska kunna leva med en skälig levnadsnivå och ha ett gott liv.

Idag finns det inte så många hemlösa som saknar tak över huvudet, då det finns en ”tak över huvudet-garanti” i Karlstad. Detta betyder att de hemlösa får hjälp med att hitta en tillfällig lösning eller ett akutboende. Däremot finns cirka 150 personer som inte har ett eget hem.

Det är brist på bostäder i Karlstads kommun och det är konkurrens om lägenheterna. Målgruppen är inte heller den mest attraktiva. Socialtjänsten är också helt beroende av att de får tillgång till lägenheter av bostadsbolagen.

– Det är inte bara en fråga för Socialförvaltningen, utan hela kommunen har ett ansvar för detta. Det måste finnas någon som tar emot våra målgrupper och hjälper oss att hitta själva bostaden, för just den har vi ju inte, säger Brita.

Bostadssociala kontrakt
Det finns i dagsläget en uppgörelse mellan Socialförvaltningen och bostadsbolagen att förvaltningen ska få ett antal lägenheter varje år till definierade målgrupper. Förvaltningen är garant för hyra med mera och brukarna hyr sedan lägenheterna i andra hand, med möjlighet att få ett förstahandskontrakt om allt utfaller väl.
Det skapar så kallade ”bostadssocialkontrakt” för dem som behöver detta.

– Våra klienter tillhör dessa målgrupper. Vi arbetar med missbrukare som genomgått en rehabilitering, eller människor med psykiska funktionshinder. Det ligger till grund för att de ska få ett sådant kontrakt, säger Brita Anderson.

Socialförvaltningen får förstahandskontraktet och klienten får ett andrahandskontrakt som är förknippat med vissa villkor. Men på sikt är det tänkt att klienten ska få ta över lägenheten själv om allt går som det ska.

– Personer med ett långvarigt psykiskt funktionshinder saknar inte i lika stor grad bostad, då vi försöker förebygga att man blir av med den genom att man får hjälp att sköta den, genom bostadsstöd, säger Elisabet.

Trots bostadsbristen kämpar alltså USB på för att förverkliga kommunens vision om att ingen ska behöva gå hemlös, trots försvårande omständigheter i form av allvarliga missbruksproblem eller psykisk sjukdom.

Text: Joanna Halvardsson
Foto:  Per Rhönnstad