Etikettarkiv: Mjölkkor

Räntans gård

Ett par mil söder om Kristinehamn ligger Räntans gård. Den ingår i konceptet Grön arena och man har avtal med Kristinehamns kommun om att ta emot deltagare enligt SoL och LSS. Vi har besökt gården för att få veta mer.

En familjegård

Gården drivs av Göran och Linnéa Kihlström samt dottern Elin. Göran är bonde på heltid och Linnéa arbetar även halvtid som diakon, men det är Elin som sköter kontakten med Kristinehamns kommun. Hon är socionom och har arbetat tidigare inom kommunpsykiatrin i Jönköping.

Gårdens historia

Elin tillhör den femte generationen på gården. Elins morfar fick möjlighet att på 60- och 70-talet köpa loss mark så att gården blev i den storlek man kan se idag. Han byggde också ut ladugården så att man fram till 1985 hade 28 mjölkkor. Generationsskiftet ägde rum 1981. Med tiden har boskapsdjuren varierat. Efter korna hade man köttdjur, sedan kravgrisar och efter det inga djur, utan var istället inriktad på skogsnäring. Gårdens areal omfattar ca 750 hektar, mestadels skog, och en del av denna yta arrenderas ut som åkermark. Idag har ladugården byggts om på nytt, den här gången till lokaler som används i Grön arena verksamheten med matplats, kök, toalett och ombytesrum samt snickeri.

Grön arena

Vid en middag på vårkanten 2008 kom man att diskutera gårdens framtid. Känslan av att vara vid ett vägskäl hade infunnit sig hos Elin och hennes föräldrar. Hur skulle gårdsverksamheten se ut för att kunna överleva? Så förde en av dem Grön arena på tal, vilket man nappade på.

Sedan tre år är Räntans gård en verksamhet inom konceptet Grön arena som administreras av Hushållningssällskapet. I Kristinehamnstrakten finns tre stycken sådana gårdar som har skrivit avtal med kommunen.

I en broschyr från Grön arena kan man läsa:

”Lantbrukare och gårdsbrukare inom Grön arena erbjuder olika tjänster inom social omsorg, skola och hälsa/rekreation, där kontakt med natur och djur, kan förändra livet för många. Målet är att erbjuda ett nytt landsbygdskoncept som ett intressant komplement till verksamheter inom kommuner, näringsliv och organisationer. […] Gårdar som är medlemmar i Grön arena får stöd i form av rådgivning, kompetensutveckling och möjlighet att delta i nätverksträffar, seminarier och studieresor, i syfte att utveckla sin idé och verksamhet på landsbygden.”

Grön arena bygger på en idé hämtad från Norge där det kallas In paa tunet (In på gården) och är ett projekt finansierat av EU och Region Värmland fram till 2011.

Avtal med kommunen

Efter upphandling tecknade Räntans gård i november 2010 ett ettårigt avtal med Kristinehamns kommun om en kompletterande verksamhet för insatser enligt SoL och LSS. Insatserna syftar till att ge en meningsfull sysselsättning för deltagarna genom att följa bondens vardag. Man har också en överenskommelse med kommunen om att ta emot elever från gymnasieskolans individuella program. För detta ändamål är Elin Kihlström visstidsanställd på heltid fram till årsskiftet.

Sysslorna på gården

De sysslor deltagarna kan ägna sig åt är mångahanda. Det är djurhållning i stallet, vedhantering, underhåll på gården, gräsklippning, trädgårdsarbete, snickeri mm. Man kan även hjälpa till med lunchen.

De djur man har är kor, får, hästar, kaniner, katter och hunden Ester. Många av djuren har köpts in för deltagarnas skull. Själva ekonomin ligger däremot i skogsnäringen.

I genomsnitt tar man emot 5 deltagare per dag, men taket ligger på 7 stycken. För att få komma till gården som deltagare krävs beslut från en handläggare på kommunen. Innan beslutet tas gör man ett studiebesök tillsammans. Beslut om insats kan grunda sig antingen på SoL eller LSS. Sammantaget består deltagarna av dels elever och dels personer med insatsbeslut, men man känner sig ändå som en enda stor familj.

Visionen

På Räntans gård vill man för varje enskild deltagare vara ett steg på vägen till en positiv förändring. Man tror att kontakten med djur och natur kan vara både stimulerande och läkande för deltagarna.

Förhoppningen är nu att få en förlängning av avtalet med Kristinehamns kommun och att vara en förebild och en inspirationskälla, så att fler gårdar tar efter konceptet, och att fler människor kan få ta del av hjälpen i det goda som en Grön arenagård kan ge.

– Vi kan verkligen rekommendera det här sättet att arbeta på. För mig handlar det om en livsstil som passar mig utmärkt. Jag har lyckats kombinera min utbildning till socionom med mina intressen, och det kan knappast bli bättre, säger Elin Kihlström.

Text: Karl-Peter Johansson

Foto: Per Rhönnstad