Etikettarkiv: Monotoni

Hög motivation är bra för hälsan

Det är farligt att vara understimulerad. Att ständigt göra samma saker påverkar vår hälsa negativt. Att människor behöver mål att sträva mot är en gammal sanning som ofta kommer på skam i arbetslivet.

Att vara understimulerad på jobbet eller att inte ha någon hobby kan på sikt innebära att man kan bli utbränd.

Forskarna varnar för den nya diagnosen ”bored out”. Tråkiga och monotona arbeten som inte utmanar vårt intellekt och vår problemlösningsförmåga har en negativ påverkan på vår jobbhälsa. Detta är något som ofta kommer i skymundan i dagens diskussioner om arbetsmiljö, där det ofta talas om att ”gå in i väggen”.

Nu slår Tyska forskare larm om hälsoriskerna med att först och främst att ha tråkigt på jobbet. I en undersökning som omfattade 1 200 Tyska förvärvsarbetare undersöktes kopplingen mellan att vara understimulerad på jobbet och psykisk ohälsa. Forskarna konstaterade att inte bara hög arbetsbelastning utan även understimulans kan ha en negativ inverkan på vårt psykiska välbefinnande. Enligt forskargruppen är understimulans inte bara en fråga för industriarbetare utan även för andra yrkesgrupper.

En nordamerikansk studie visar att hjärnan vilar vid monotona och alltför ensidiga arbetsuppgifter. Med magnetröntgenkamera mätte forskarna hjärnaktiviteten hos dem som utförde enformiga arbeten. Resultatet visade att hjärnan vid ensidiga arbetsmoment, vare sig personen ville eller inte, automatiskt gick ner i viloläge – med misstag som följd.

Inom 10-15 år hoppas forskarna ha tagit fram någon form av varningssystem som kan användas för att förhindra olyckor i samband med monotona arbetsuppgifter. Självklart så påverkas vi alla olika när det gäller det ena eller det andra. Men risken med monotona arbetsuppgifter kan vara att det tär på kreativiteten, och med det så dör en smula av den individuella entusiasmen.

Vad är det då som gör att folk står ut med trista jobb? En sak som betyder mycket för vår förmåga att härda ut när vi känner leda inför våra arbetsuppgifter är att vi har bra ledare, bra chefer.

Som med mycket när man ska leda grupper av olika slag – det kan gälla allt från att leda ett fotbollslag till att leda en grupp som utför trista arbeten – är en skicklig ledare ofta nyckelfiguren för att åstadkomma ett bättre arbetsklimat och goda resultat.

Ibland kan en chef göra underverk med en grupp där en annan ledare har misslyckats. I en fotbollsliknelse kan man säga att ett och samma lag ena året inte kan vinna någonting, medan det följande säsong, efter att ha bytt tränare, vinner allt som går att vinna. En ny röst i omklädningsrummet kan vända skutan på rätt köl och få alla spelare att prestera på den inneboende nivå som samtliga äger. Detsamma gäller givetvis i arbetslivet.

Motivation – ett verktyg för att påverka människor

Och vad utgör ofta skillnaden mellan de som lyckas och de som inte gör det? Att den som får gruppen att börja producera ofta är en mycket skicklig motivator.

Eftersom låg arbetsmoral är en effekt av de monotona arbetsuppgifterna krävs större insatser för att öka motivationen. Risken är att lönen blir den enda drivkraften. Jag kan tänka mig att många går till jobbet med en längtan efter att arbetsdagen ska ta slut (för att inte tala om arbetsveckan). För många är ju måndagar veckans värsta dag – och den stora blinkande ljusglimten är den 25 varje månad. Därför är det viktigt att arbetsledare både behärskar och begriper motivationens positiva effekter på omgivningen. Om en ledare förstår motivationspsykologi kan ett positivt arbetsklimat skapas som bidrar till att flera olika behov stimuleras samtidigt.

Hur som helst, anledningen till att jag skrev denna artikel var för att trycka på att det är ack så viktigt med bra ledare, som inser vikten av att motivera sin personal. Själv har jag stött på både goda som dåliga chefsexemplar. Ett av de bättre träffade jag under lumpartiden. Den grupp jag tillhörde var vid tjänstgöringens början klart medelmåttig, men vi utvecklades efter en tid till plutonens klart bästa enhet. Varför? Vi hade turen att ha en gruppchef som var grym på att MOTIVERA oss.

Text: Christer Adrian