Etikettarkiv: mord

Minskat våld till följd av smartare drickande

Utav cirka de 9 miljoner människor som lever i Sverige så dricker 4- 500 000 tusen personer på tok för mycket, man kan säga att dessa har en alkoholkonsumtion som är skadlig.

Ny statistik säger att vi har börjat dricka på ett annat sätt mot hur vi gjort tidigare. Idag konsumerar vi mer av de lite mindre alkoholprocenthaltiga dryckerna. Exempelvis kan det handla om alkoläsk och öl istället för starksprit. Myndigheterna menar att det kommer mycket gott ur att vi gjort det här valet, statistiken visar också att vi ändrat våra dryckesvanor.

Det ser man bland annat genom att mindre antal människor dör på olika sätt. Risken att bli dödad på ett sätt som är alkoholrelaterat är klart störst i Stockholm, samtidigt är Stockholm den region där det dödliga våldet har minskat mest. Dagens Nyheter har i en artikel visat på detta samband, att det har skett förändringar i samhället på grund av ändrade dryckesvanor. Sedan finns det givetvis fler faktorer än ändrade alkoholförändringar som påverkar det minskade våldet.

Krogar och klubbar

Det bor många människor i Stockholm och de har ett stort utbud av krogar och klubbar. Många klubbar är öppna ända fram till fem på morgonen. Utöver det går också många vidare till både svartklubbar och efterfester. Med andra ord så finns det ett stort nöjesutbud i Stockholm. Självklart är även drogutbudet stort i en sådan miljö. För det är inte många som kan festa fram till nio, tio på morgonen utan att ta droger. Då är en lina av något slag underlättande, så att man lättare kan vara kung på dansgolvet ända fram till morgonkvisten.

DN sammanfattar det hela på följande sätt: ”Under de åtta-tio år som har gått sedan EU-inträdet har den totala alkoholkonsumtionen i Sverige ökat. Samtidigt har konsumtionsmönstret ändrats. Vi dricker mindre intensivt och ungdomar tenderar att vara mer måna om att hålla stilen. Allt detta dämpar risken för att bråk ska leda till döden.”

Dagens nyheter menar att trenden gäller över hela Sverige, men städer som Göteborg och Stockholm märks det väldigt tydligt.

Färre mord

En annan orsak till varför Stockholms mordfrekvens faller snabbare än andra regioner kan vara att stockholmarna ofta får snabbare hjälp till sjukvård. Även att avstånden inte är så långa. Förutsättningarna att få akut vård efter exempelvis en knivattack är störst i den största staden. Den faktorn är viktigast för att minska dödligt våld i nöjeslivet och på andra offentliga platser.

Kommer de här positiva tendenserna fortsätta?

Man kan tänka sig att de andra regionerna kommer i kapp, det vill säga att mordfrekvenserna även minskar där. Det har även skrivits och uppmärksammats att den kriminella världen i Malmö har blivit mer våldsam. Det är till och med så att dödligt våld är vanligare i Malmö än Stockholm. I Malmös fall sker det dödliga våldet ofta inom ramen för kriminella konflikter.

– Bortser man från gängen är det inte ett våldsamt län, säger Sven Granath som är en brottsforskare.

Internationellt är den svenska mordfrekvensen mycket låg. Norges är något lägre och Tysklands ungefär densamma. Finland har mer än dubbelt så mycket mord som i Sverige. USA:s mordfrekvens är ungefär fem gånger så hög som Sveriges.

Men det är ingenting mot hur det ser ut i delar av Latinamerika. Tittar man på de våldsammaste länderna där så ser man att det är cirka 30-50 gånger värre än i Sverige. I Mexiko så är det så mycket annat än alkoholen som spelar roll, tex. att knarkkartellerna ligger i krig mot myndigheter, polis eller soldater. De ligger alltid i krig mot någon. Därför befinner sig dödssiffran i Mexiko på över 12 000 personer per år.

 Text: Christer Adrian

Källa: Dagens nyheter

Våldet i Samhället

valdI dagstidningarna kan man så gott som dagligen läsa om våldshandlingar ute på stan. Att någon blir mördad är mer eller mindre vardagsamat. Har nutiden blivit mer våldsbenägen, är en fråga man kan ställa sig.

Man kan läsa nästan varje dag om mord eller misshandel i Karlstad. En liten stad som Karlstad har hamnat i fokus vad gäller gatuvåldet i Sverige. Vi läser om det dagligen i våra lokala dagstidningar.

För ca. 20 år sedan dränktes en kvinna i älven, som jobbade vid ett socialkontor i Karlstad.. Det handlade om ett icke utbetalt socialbidrag. Gärningsmannen slog till efter en krogrunda.

Det är numera inte ovanligt att tonåringar, barn, blir rånade på sina mobiltelefoner och pengar när de vistas ute på stan, och ofta attackerar gärningsmännen i grupp. Att vandra ensam i centrum på kvällarna ökar risken att bli rånad. Det används ofta tillhyggen, som knivar eller tårgas, som kan orsaka svåra personskador.

Affärerna i centrum har stora problem med snatterier. Inte bara dyra varor är begärliga, utan man snattar även i “kort-datum-disken”. Det körs ochså mycket bil i Värmland. Andelen körkortslösa och drogpåverkade bilförare har ökat markant.

Själv har jag blivit lite för gammal att springa på gator och torg på kvällarna och jag hänger inte med längre i den nya ungdomsmentaliteten. Jag undrar dock vart samhället är på väg?

Har våldsbenägenheten blivit större, och så mycket grövre sedan jag var ung, eller handlar det helt enkelt om att det uppmärksammas i media på ett annat sätt numera?

I vår stad händer det något nästan dagligen. Vad kan vi göra för att få slut på det här beteendet? Är det en fråga för kommunen att ta tag i, eller handlar det om vad vi som medborgare och föräldrar kan göra?

Stefan Gustafsson