Etikettarkiv: Narkossyster

Röster från Marieberg

ASP Bladet har mött upp två personer som jobbar inom den rättpsykiatriska vården i Kristinehamn, för att fråga hur de ser på vården och dess framtid.

Undertecknad möter bland annat Margareta, som är 55 år gammal och har arbetat större delen av sitt yrkesliv som narkossyster. Sedan 1976 har hon funnits inom sjukvården, med erfarenheter inom exempelvis Värmlands läns landsting och Karlskoga sjukhus. Efter en tid som sjukvårdsrådgivare på Medhelp AB började hon arbeta på allmänpsykiatrin avd. 20, där hon var kvar under 4 års tid för att sedan fortsätta vid Mariebergs rättspsykiatri där hon är kvar än idag.

Vårt andra intervjuobjekt är 60 år gamla Håkan som har blivit rik på erfarenhet i sitt arbete, då han har varit skötare sedan 1969. Han började inom allmänpsykiatrin för att senare börja jobba vid rättspsykiatrin i Kristinehamn.

Hur har psykiatrivården utvecklats genom åren?
Margaretha: Det har skett en kraftfull förbättring. Jag har inte varit med så länge, men de stora slutna anstalterna har avvecklats. Det är fler patienter som nu är utslussade i kommunal regi och i öppenvården. Behandlingen av patienten är betydligt mer human än tidigare, man arbetar med patienten i centrum. Patienten är och skall idag vara delaktig i vården.

Håkan: Ja, det är komplext. Det har förändrats genom tiden och det har gått i cykler. Patienten har hamnat i centrum på ett helt annat vis nu. Det är den största förändringen.

Kan ni märka skillnad inom vården på grund av nedskärningar?
Margareta: Absolut, men det märks kanske mer inom allmänpsykiatrin. Personalnedskärningar har ju skett på alla plan inom vården och det går inte obemärkt förbi.

Håkan: Personella resurser har dragits ner och det har man märkt. Det har blivit mer att göra på mindre huvuden så att säga. Det är så överlag i samhället.

Tror ni att det kan ske förändringar inom psykiatrivården på Mariberg genom flytten till stora sjukhuset i Kristinehamn?
Margareta: Ja, det blir ett bättre patientflöde mellan avdelningarna. Jag tror också att man kan ha en bättre övergripande kontroll på patientflöde och behandlingar med den nya uppbyggnaden och strukturen på vården.

Håkan: Jovisst blir det så. Det öppnar upp mer resurser. Jag tror särskilt att patienten kommer att få bättre sanitetsutrymmen, lokalerna blir fräschare. Sen kommer det att bli mer utbyggt med öppenvård. Kringresurserna kommer att hamna under ett och samma tak.

Tror ni att psykiatrivården kommer att bli alltmer begränsad i framtiden, att öppenvården tar över alltmer?
Margareta: Det kan nog inte bli mycket mer öppenvård än vad vi har idag. Men om det blir mer så kommer samarbetet mellan sluten- och öppenvård bli mycket klarare och strukturerad.

Håkan: Ja, i och för sig, det kan den komma att bli. Men det behöver inte bli så. Vårdens olika delar skall gå hand i hand. Det ena förtar inte det andra.

Numera finns särskilda gruppboenden inom psykiatrin, hur ser ni på det?
Margareta: Det är positivt för patienten, utslussningen via gruppboenden vara en början till ett eget boende så småningom. Det är en bra form för dem som inte riktigt orkar med ett eget boende – under en tid eller som permanent lösning.

Håkan: Jo, det är naturligtvis bra. Det är många som inte skulle klara sig annars. Jag tänker bland annat på många av dem som skrevs ut under åren 1995-96.

Sist men inte minst, ni har säkert något speciellt minne ni kommer ihåg ifrån tiden ni varit inom vården. Har ni något speciellt ni vill dela med oss?
Margareta: Nej, ingenting jag vill delge eller prata om.

Håkan: Nej, det kan jag inte berätta – det är sekretessbelagt. Patientens integritet måste skyddas.

Anonym vårdare: Under Mariebergs tid har det varit många förändringar. Vi hade 1000  patienter här inskrivna förr och på söndagar hade vi bland annat biovisning. Man kan även nämna att Marieberg var självförsörjande från början och att hela området var inhägnat – vilket gällde både personal och patienter.

Text: Jane Alsing Foto: Henrik Sjöberg