Etikettarkiv: NPV

Nyheter: Nätverket Psykiatri Värmland firar ett år

För ett år sedan, den elfte augusti, bildades nätverket. Detta första år, har i mångt och mycket bestått av att forma verksamheten i Förgätmigej-rummet på Nya psykiatrihuset, och arbetet med vård- och stödsamordning.

Nätverkets syfte

Syftet kan sammanfattas i orden; samverkan och samarbete. I dagsläget är man en grupp som samarbetar för att vara en resurs för brukare och anhöriga.– Men vi kan bli fler, menar Ann-Marie Johansson som är en av initiativtagarna till Nätverket Psykiatri Värmland (NPV).

För närvarande består NPV av representanter från Föreningen för Psykiatriskt Samarbete (FPS), Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) och Handikappförbunden Värmland, samt själverfarna personer som inte företräder någon särskild förening.

Förgätmigej-rummet

I det nya psykiatrihuset finns ett rum som kallas Förgätmigej. Detta rum är till NPV:s förfogande. På onsdagar, mellan klockan 16-19, är rummet öppet för den som vill komma in för att prata med någon som har egen erfarenhet av att vara patient eller anhörig. Tanken är i första hand inte att diskutera vården och dess innehåll, men ändå att lyssna och bidra med ett gott samtal utifrån den egna erfarenheten.

Vård- och stödsamordning

NPV:s arbete inom detta område har främst varit i samverkan med Karlstads universitet och projektgruppen Integrerad psykiatri, som är ett samarbete mellan Landstinget i Värmland, Nätverket Psykiatri Värmland och Region Värmland. I nuläget ligger arbetet tillsammans med universitetet i träda, men samarbetet med projektgruppen är däremot aktivt. I denna grupp representeras nätverket av personer med brukar- eller anhörigerfarenhet.

Arbetet framöver

– Jag tycker att vi är en bit på väg, men vi står inför stora utmaningar då det gäller att nå ut till personal, brukare, anhöriga och övriga, såsom politiker och andra beslutsfattare, berättar Ann-Marie Johansson för ASP Bladet.

Text: Karl-Peter Johansson Foto: Per Rhönnstad