Etikettarkiv: Orangeriet

Ett samspel i rätt riktning

Att ge nya möjligheter till personer som har varit utanför arbetsmarknaden under lång tid är en viktig insats för  samhället. Det är detta som Samspelet jobbar med. ASP Bladet besökte Annika Dahlman, arbetskonsulent på Samspelet, för att få en närmare inblick i deras verksamhet.

I det nordvästra hörnet av Stadsträdgården ligger Orangeriet, en byggnad med anor från mitten av 1800-talet. I denna fina och inspirerande miljö  har Samspelets sina lokaler. Annika Dahlman som arbetar där är tydligt engagerad i sitt yrke. Ett jobb som är till för att unga människor med funktionsnedsättningar i sin tur även de ska komma närmare arbetsmarknaden.

– Det gäller att fokusera på här och nu, vad personen behöver för att denne ska få ett jobb. Samspelet har tillkommit för att hjälpa deltagarna. Jag jobbar med personer som är långt ifrån arbetsmarknaden, berättar Annika Dahlman.

FLERA HUVUDMÄN
Samspelet är en organisation som bildades 2008 och är en sammanslutning mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landstinget och kommunerna Karlstad, Hammarö, Grums och Kristinehamn. Med andra ord står dessa samarbetsparter bakom organisationen, ett praktiskt exempel på den allt större orienteringen mot samordning som så ofta talas om.

Inom Samspelet finns två delprojekt: Futuro och VäxtKraft. Dessa två projekt i sin tur erbjuder flera olika aktiviteter som friskvård, yoga, inspirerande måleri och jobbsökaraktiviteter. Denna bredd menar Annika har sitt syfte. Det gäller samtliga aktiviteter som står till buds. Att måla kan exempelvis bidra till att deltagaren bättre lär sig att fokusera och bättra på sin självkänsla. Känslan av att uppleva att man är bra på något är viktigt  och ger deltagaren självförtroende.

– Det gäller att hitta något som gör dem lugna och trygga, menar hon.

Annika säger också att den röda tråden i Samspelet är arbete. Målet är att finna en praktik som kan leda till ett jobb. För att lyckas med detta måste man ta hänsyn till deltagarens problematik. Alla har olika bakgrund som har skapat den man är.

Samspelet betonar arbetet med individen. Deltagarna betraktas inte som en livlös klump, utan får hjälp utifrån sina egna livserfarenheter.

ROM BYGGDES EJ PÅ EN DAG
Steg för steg är tanken att deltagarna ska kunna ta mot ett bättre och mer självständigt liv. För som bekant byggdes inte Rom på en dag, och för en person som har varit sjukskriven länge kan mera avslappnande aktiviteter vara ett sätt att vänja sig vid nya sociala sammanhang.

– Vi jobbar mycket med stegförflyttningar. Det är kul när deltagarna växer som människa. Det är något man lever på länge, menar Annica Dahlman.

Annika menar att det är svårt att mäta mänsklig utveckling. Samspelet använder begreppet stegförflyttning för att få en bild av deltagarnas förändring över tid.

En person kan ha vara varit isolerad på grund av arbetslöshet och inte haft något socialt umgänge. Genom Samspelet kan den personen få ett socialt sammanhang, tack vare praktik eller de projekt som Samspelet har till förfogande. Stegförflyttningen från utanförskap till att få en fast punkt i tillvaron är ett stort steg, som inte går att mäta med pengar.

För att bli deltagare måste man bli remitterad från landstinget, arbetsförmedlingen eller kommunen. De själva summerar sitt uppdrag på följande sätt: ”Syftet är att genom samordnad rehabilitering hjälpa människor som hamnat illa till på grund av sjukdom, arbetslöshet, familjeförhållanden eller något annat. När en partner uttömt sina egna möjligheter att hjälpa en människa fram till egen försörjning genom arbete eller studier kan verksamhet finansierad av Samspelet vara en möjlighet mot målet egen försörjning.”

I olika organisationer och företag används utvärderingen som verktyg för se hur projekt har gått. Deltagarna utvärderar Samspelet efter tre och nio månader. De får anonymt sätta betyg på Samspelets verksamhet, utifrån frågor som exempelvis kan vara om de har blivit sedda eller fått den hjälp de vill ha.

Varje deltagare har även en individuell handlingsplan som får sin form redan vid remittering. Den löper hela vägen genom Samspelet och vid periodens slut utvärderas deltagarens resultat.

Alla utvärderingar till trots, finns det andra värden som är minst lika värdefulla. Den personliga utvecklingen är ett sådant. Samspelet visar att det att det går att gå bortom siffror och statistik samt arbeta med  människor utifrån ett humant och värdigt sätt.

Surfa in på http://www.samspelet.se för att lära dig mer om dem.

Text: Henrik Sjöberg Foto: Per Rhönnstad