Etikettarkiv: Patrik Jansson Tjernberg

Ett gruppboende som hittar hem

324324Boendet på Fagottgatan för personer med psykiska funktionsnedsättningar har lagts ner och istället har ett nytt boende på Malmtorgsgatan sett dagens ljus. Här får vi här möta Patrik Jansson Tjernberg, som arbetar där som samordnare.

Vad är boendet på malmtorgs­gatan för ett sorts boende?
– Malmtorgsgatan är ett gruppboende eller ett så kallat boende med särskild service.

Vilka vänder det sig till?
– Det vänder sig till personer med någon form av psykisk funktionsned­sättning.

Hur många lägenheter finns?
– Boendet har 14 lägenheter varav tio stycken är ettor och fyra är tvåor.

Vem får erbjudande om att bo där?
– Ett beslut skall ha tagits av våra socialsekreterare om behov av bostad med särskild service. Sedan beror det på hur behovet för den enskilde ser ut om denne skall få ett erbjudande om lägenhet på Malmtorgsgatan eller om ett annat boende är mer aktuellt.

Hur ser en vanlig dag ut?
– Ja, jag vet inte om det finns någon vanlig dag då alla dagar ser olika ut. Grunden är dock stöttning för våra bo­ende på olika sätt. Det kan vara i deras lägenheter eller hjälp med transport till olika möten som de behöver ta sig till. Det kan vara inhandling av mat eller kanske en biltur för att komma ut och göra en social aktivitet.

Hittar ni på några aktiviteter?
– Varje torsdag har vi husmöten där våra boende har möjlighet att komma med idéer och förslag och om det är genomförbart, så försöker vi att på helgerna genomföra de önskade aktivite­terna. Nu i uppstartsfasen har det dock varit svårt att få tiden att räcka till, men jag tror att det snart kommer att fung­era lika bra som det tidigare gjorde på Fagottgatan.

Hur skiljer ni er från andra boenden?
– Gruppboenden kan ju se olika ut. Vissa har vaken bemanning dygnet runt och vissa har bemanning dygnet runt men med sovande nattpersonal, som här på Malmtorgsgatan. Sedan finns även något som kallas för trapphusboende där det finns personal dag, kväll och helg men inte nattetid.

Vad har ni för förhoppningar om framtiden gällande malm­torgsgatan?
– Vi hoppas att vi skall kunna ge våra boende en trygghet och de verktyg som de behöver för att kunna växa och bli så självständiga som möjligt. Vi ser inte det här som ett boende livet ut, utan för­hoppningen är att alla skall kunna ha ett eget boende med, eller helst utan, stöd.

Text: Kajsa Jansson
Foto: Per Rhönnstad