Etikettarkiv: Pia Holmstrand

Man släcker inte bara bränder på räddningstjänsten

234234Det pågår en ständig planering av vårt samhälle, vägar ska fungera, man ska vara förberedd vid el – och vattenavbrott i kommunen. Något Pia Holmstrand, säkerhetsansvarig och Jonas Gerborn säkerhetskoordinator vid Räddningstjänsten har koll på.

Ser över säkerheten
– Vi på Räddningstjänsten försöker ligga steget före, planerar och tittar över säkerheten för olika eventuella problem som kan uppstå. Ifall en vattenledning springer läck, tittar vi över hur många tankbilar med vatten som behövs, samt vilken plats tankbilen ska stå i vid bostadsområdet, på skolor och sjukhuset för att alla ska kunna få färskvatten så snabbt som möjligt. Vi är också med och planerar på säkra vägar till sjukhuset, säger Pia.

Inför ett elavbrott är räddningstjänsten också med och planerar, vilka personer och fastigheter som behöver reservkraft. Sjukhuset har egen reservkraft, brandstationen har ett eget dieseldrivet kraftverk. Stadshuset har några rum med extra reservkraft som slår på vid elavbrott.

– Vi har också reservkraft på släpkärra, vi kan köra ut med till exempelvis äldreboende eller andra behövande. Vi tittar också på hur man evakuerar personer från olika boenden, säger Pia vidare till ASP Bladet.

Burkar och torrvaror
För att klara av ett eventuellt elavbrott, har Jonas Gerborn förslag på vad man kan göra, för att vara bra förberedd.
– Ta för vana, att ha några konserver hemma, som man håller ett rotationssystem på för att kunna hålla ett bästföredatum på burkarna, även lite torrvaror är bra att ha med i skåpet. Lägg gärna dit en ficklampa, batterier, trangiaköket, t-sprit, tändstickor och dunkar för färskvatten.

– Det är bra om man kan utrusta sitt hem med brandvarnare, brandsläckare och brandfilt. Som en säkerhetsåtgärd vid en eventuell brand, fyller Pia i.

Nyttig övning på fältet
Under översyn av enhetschefen Roger Hesselius, provar Jonas och ASP Bladets reporter på att släcka en brand med brandfilt, påhejade av Pia. En övning som egentligen borde vara obligatorisk att prova på för alla, och som egentligen ska sitta i ryggmärgen, ifall olyckan väl skulle vara framme.

SONY DSCDet kändes lite ovant och pirrigt att ta brandfilten i ett stadigt grepp för att närma sig elden. Det var många tankar som snurrade. Hur gör man nu? Tänk om det flammar till, men det gick bra och de var nöjd med insatsen och er reporter var en erfarenhet rikare. Det som är viktigt att tänka på, när du ska se efter om branden är släckt, är att lyfta filten från den sida som vetter ifrån dig. Om det skulle flamma till så är du skyddad ifrån lågorna. Låt gärna filten ligga på en stund för att vara säker på att branden är kvävd.

Det hela blev en mycket lyckad dag.

Tänk på att förebygga
Många olyckor händer på hemmaplan. Äldre person kanske behöver hjälp med att titta över hur det är med halkrisken, hur det ser ut med mattorna på golvet, hur halksäkra är de? Har du åldern inne, finns Fixarservice, som kan hjälpa till att sätter upp gardinerna, för att minimera riskerna att råka ut för ett lårbensbrott, om man klättrar på stolar och stegar själv.

Text och foto: Lotta Tammi

Tips hur du säkrar hemmaplan
MSB har en sida som heter Din säkerhet, på nätet. Där kan man hitta många bra tips. De finns på www.dinsäkerhet.se. Räddningstjänsten har också många bra tips om vad man ska tänka, och återfinns på www.räddningstjänsten.se. Polisen har nu ett nytt telefonnummer vid icke brådskande händelser, tips och upplysningar, 114 14. Polisen svarar dygnet runt.

Vad är POSOM-GRUPPEN?

SONY DSCFör tjugo år sedan gick kommunerna Karlstad, Hammarö, Grums, Kil, Forshaga och Munkfors samman med Svenska kyrkan för att bilda Psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM-GRUPPEN) som är ett stöd vid olyckor och katastrofer.

Verksamheten startade efter den svåra bussolyckan som skedde 1988 i Norge, där många svenska ungdomar från Kista i Stockholm var inblandade. Man såg hur bra Norge tog hand om anhöriga som drabbades, kring svåra stora händelser.

– Med kommunen och kyrkans hjälp, har man byggt upp en grupp av frivilliga människor, som ska kunna vara ett stöd för drabbade personer, vid svåra olyckor och större katastrofer, säger Pia Holmstrand.

POSOM-GRUPPEN består av cirka ett sjuttiotal frivilliga stödpersoner som tillhör Karlstadsregionen, i gruppen ingår Grums, Forshaga och Munkfors. Hela verksamheten leds och styrs av representanter från landstinget, skolor, fritidsverksamheter, räddningstjänsten, polis, svenska kyrkan, socialförvaltningarna och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

Aktiveras vid kris
Pia berättar vidare:
– Posom-Gruppen aktiveras när det sker en större olycka. Till exempel vid en bil, buss, tågolycka eller en brand. Gruppen stöttar och hjälper personer som blivit drabbade i samband med olyckan, eller andra tragiska händelser. Det är det ansvariga befälet på plats som ringer SOS-alarm och säger att det nu har skett en tragisk händelse och att familjen behöver stöd. Då kan man aktivera en eller två personer som åker ut och ger det stöd personerna behöver.

Vid en aktivering av gruppen, kan stödet bestå av att ordna de praktiska sakerna i ett kaotiskt skede. Den drabbade kanske behöver hjälp med att ringa in någon anhörig eller ett försäkringsbolag. Eller bara en medmänniska att prata med. Stödet ska vara en förlängning av samhällets ordinarie resurser, en första hjälpinsats, fram tills att landstinget, svenska kyrkan eller andra kommunala verksamheter tar över.

Bli en medmänniska
Den som uttrycker önskan att bli stödperson blir kontaktad av någon i ledningsgruppen för vidare samtal. Utbildningen sker i samarbete med Sensus, där man i första skedet lär sig att bäst ta hand om människor som har hamnat i katastrof. Beroende på typ av olycka/kris, försöker ledningen hitta posom-stödjare, som passar till det behov som händelsen har. De strävar efter också efter att få ett brett spektra på ålder och erfarenhet, och att stödjarna ska kunna jobba i den egna kommunen. Att alltid jobba minst två och två. Det ställs inga särskilda krav på förkunskaper, utan det är ditt intresse, av att vilja hjälpa och stötta dina medmänniskor i kris, som är den största meriten.

Text och foto: Lotta Tammi

Om du vill veta mer om POSOM eller bli stödperson, kontakta Räddningstjänsten via e-post: posom@karlstad.se