Etikettarkiv: Politik i Sverige

Politik i Sverige, lätt som en plätt?

IMG_6745Att hänga med i politiken är inte alltid lätt. Hur är politiken i Sverige uppbyggd och vilka begrepp/ord är bra att känna till?

Ordet politik kommer från grekiskan och betyder ”det som rör staten”. I Sverige har vi parlamentariskt demokratiskt styre, vilket betyder att de som styr landet är valda av folket.

I vårt land har vi val vart fjärde år. Sedan 2013 genomförs valet den andra söndagen i september. För att ha rösträtt måste man ha fyllt 18 år senast på valdagen, vara svensk medborgare och någon gång ha bott i Sverige.

Ett politiskt parti är en grupp människor som har samma värderingar, mål och idéer (ideologier) om hur samhället ska styras. I Sverige finns det många politiska partier, och alla som vill kan starta ett parti.

Riksdagen beslutar
Den svenska staten består av en rad olika personer och enheter. Vi har en statschef, riksdag, regering och domstol. Statschefen, det vill säga kungen, har ingen politisk makt, utan har en representativ roll.

Riksdagen utgörs av 349 personer (ledamöter). Deras uppgifter är att besluta i viktiga frågor och stifta nya lagar. För att en person ska kunna sitta i riksdagen krävs det att man är 18 år, svensk medborgare och medlem i ett politiskt parti. De 349 platserna, som kallas för mandat i riksdagen, fördelas utifrån hur de röstberättigade röstar i valen.

32234234För att få komma in i riksdagen måste ett parti få minst fyra procent av rösterna i ett riksdagsval.
Efter valet utser riksdagen en talman, som är en person som sedan leder riksdagens arbete. Talmannens första uppgift är att ge förslag på en person i riksdagen som ska bli statsminister. Förslaget godkänns eller ogillas av Riksdagen genom röstning. Statsministern utser regeringen, som består av ministrar för olika poster t.ex. utrikes-, jämställdhets- och finansminister.

Statsministern bestämmer själv vilka poster och personer han vill ha i sin regering. Regeringens arbetsuppgifter är att ge förslag eller propositioner på lagändringar och göra en statsbudget som Riksdagen måste ta ställning till. Om en enskild person eller grupp i riksdagen ger ett förslag till Riksdagen kallas det motion.

Regeringen utför
Regeringen styr Sverige genom att genomföra de beslut som riksdagen har tagit, som till exempel att höja eller sänka skatten. Regeringens uppgifter är också att utse generaldirektörer till statliga myndigheter, såsom Försäkringskassan, Polismyndigheten med flera, och att arbeta med internationella relationer.

32234234Efter valet 2014 finns det åtta partier i riksdagen. De är Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna (före detta Folkpartiet), Centerpartiet, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Regeringen består av Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Vänsterpartiet stödde regeringens budget, de andra partierna sitter i opposition (regeringens motståndare). Det är viktigt att ha oppositionspartier i riksdagen, för att granska och kritisera regeringens förslag och beslut.

Rösta
Utöver dessa partier som sedan valet 2014 utgör vår riksdag, finns det många fler partier med olika åsikter och idéer. Nästa gång vi har val är 2018, och på politiskapartier.se finns lättläst information om olika partiers ideologier. Att välja är enligt FN en mänsklig rättighet och det är varje individs förmån att uttrycka sin åsikt genom lika rösträtt för alla.

Text: Ylva Alsterlind
Illustration: Maria Lundby Bohlin
Foto: Melker Dahlstrand/
Riksdagsförvaltningen