Etikettarkiv: Psykiatrihuset i Karlstad

En patients syn på nya psykiatrihuset

I maj blev jag sjuk och blev inlagd på en av de nya avdelningarna i det nya psykiatrihuset i Karlstad. I vår har det skrivits ganska mycket om hur förhållandena har varit där. Det som jag har läst i tidningarna har mest berört personalförhållandena på sjukhuset.

Text: En patient på avd 45  Nu vill jag ge min egen syn på hur det var att ligga inne på en av de nya avdelningarna, samt den vård jag som patient fick. När jag nu blickar tillbaka på den tiden jag låg inne, så är det ett par saker som jag inte var tillfreds med.

Den första och mest allvarliga saken jag tänker ta upp, är bristen på en kontinuitet i den vård man får. Efter ett par dagar på avdelningen så fick jag träffa en läkare och tillsammans kom vi fram till vilka insatser jag var i behov av. Läkaren gav ett förtroendeingivande intryck. Vid utskrivningen fick jag träffa en ny läkare. Efter ett par veckor, så ringde jag den psykiatriska öppenvården och hörde mig för om det fanns någon planering gjord som min första läkare hade föreslagit. Man hade konstaterat att det inte fanns någon lämplig terapeut och ingen ny läkartid var inbokad. Personalen på öppenvården skulle skriva ett meddelande om att jag ville träffa min ansvariga läkare.

Nu kommer det stora problemet hur den slutna psykvården fungerar här i länet. Den läkare som jag fick träffa var en s.k hyrläkare och hon stannade bara kvar i två veckor. Jag tycker att det är helt oacceptabelt att psykiatrin ska vara beroende av läkare som kanske bara stannar i två veckor, som i mitt fall. Det här skapar en massa oro hos patienter och personal. På två veckor är det omöjligt för den behandlande läkaren att sätta sig in i alla patienters olika vårdbehov och hur den förra läkaren hade planerat vården. Om det här får fortsätta så kommer patientsäkerheten att hotas.

Det finns ytterligare en sak jag vill ta upp, och det är kring patienttelefonen på avdelningen. Den är placerad ute i korridoren utanför ett patientrum. Det finns en liten skärm som knappt döljer den som pratar i telefonen. Att prata enskilt och ostört är det inte fråga om. Allt man säger kan alla uppfatta på avdelningen. I bland förekommer det att patienter gråter eller är upprörda när de pratar i telefonen. Det här påverkar hela stämningen på avdelningen. Eftersom alla kan höra samtalet och det finns patienter som mår mycket dåligt av starka känsloyttringar. Man får höra saker om andra patienter som man inte borde höra. Jag vet inte hur de ansvariga har tänkt när de placerade telefonen som de gjorde. Självklart vill man kunna ha privata samtal utan att alla kan höra vad man säger. Telefonen borde genast byggas in, så at man kan prata ostört!

Ja, det här var det som jag reagerade starkast mot. Det stora problemet med att psykiatrin är så helt beroende av hyrläkare för att fungera måsta politikerna ta tag i. Det är säkert ingen lätt uppgift för de ansvariga och det är jag fullt medveten om. Men som det fungerar nu får det inte fortsätta att göra. Det här med patienttelefonen borde kunna åtgärdas ganska lätt och snabbt tycker jag.

Det finns också saker som jag tyckte var en klar förbättring mot hur det var tidigare. Att få egna rum och möjligheten att krypa upp och sätta sig i fönstersmygen kändes jätteskönt och rogivande. Att få inflytande av vilken mat man skulle få uppskattade jag också. Personalen som arbetade på avdelningen var dessutom omtänksam och medkännande.

Text: En patient på avd 45

Foto: Per Rhönnstad

Så här flyttar avdelningarna in i nya psykiatrihuset

110228 – Psykiatriska jourmottagningen och avdelning 1 i Karlstad flyttar och bemannar avdelning 43 samt den psykiatriska akutmottagningen.
110307 – Avdelning 3 i Karlstad (Klaragården) flyttar och bemannar avdelning 42.
110314 – Avdelning 20 i Kristinehamn flyttar och bemannar avdelning 45.
110316 – Avdelning 19 i Kristinehamn flyttar och bemannar avdelning 44.
110328 – Avdelning 2 i Arvika flyttar och bemannar avdelning 46 till att börja med, senare också avdelning 41 (2011-04-04).
110404 – Från och med detta datum kommer avdelningarna att fungera enligt planering och vara bemannade med ”rätt” personal.
110527 – Invigning av psykiatrihuset, som sker i samband med den psykiatrikonferens vilken kommer att hållas i Karlstad.

Foto: Per Rhönnstad

Nya psykiatrihuset – En konstnärlig upplevelse

Det nya psykiatrihuset i Karlstad hade öppet hus där de bland annat visade upp sina nya konstinköp. Elsa Hallbäck konstansvarig inom landsstinget berättade att konsten har en central betydelse i huset. Den ska vädja till de friska krafterna inom människan och ska även fungera som en hjälp för att orientera sig i huset.

 

Det nya psykiatrihuset är byggt med fyra stora ljusschakt som har fått en konstnärlig utsmyckning av Alexander Lervik. Konstverken utgår från fåglars livscykel. I ett schakt har man ett stort fågelägg, i det andra har man småfåglar sittandes på grenar. Det tredje inrymmer 60 stycken flygande fåglar och i det fjärde schaktet har man två stora flygande fåglar vars vingspann går upp till två meter.

Symboliken med fåglar har gjorts för att fåglarna symboliserar en frihetskänsla. Allt är gjort i glas med LED-ljus som finns inom fåglarna och denna utsmyckning har kostat en och en halv miljon kronor.

– Konsten finns för att skapa en god miljö och den skall vara stödjande i patientarbetet. Den skall även stödja patienternas friska jag, säger Elsa Hallbäck

Den vägledande konsten är utformad på ett sådant sätt att olika korridorer har olika teman: exempelvis instrument, vatten och träd. Det skall göra det lättare att hitta i huset. Konstnären heter Rolf Gustavsson. Utanför entrén står det en skulptur som har namnet Öppet klot och den har gjorts av Ulf Johansson.

– En bild kan plockas ner eller bytas ut om en patient mår dåligt utav den, man måste ha respekt för individen säger Elsa Hallbäck.

De tavlor som behövdes köptes in från olika konstgtallerier. Patienterna själva får inte sätta upp någon konst på väggarna såvida han/hon inte är en etablerad konstnär.

Text: Olle Stagnér
Foto: Henrik Sjöberg

Nya psykiatrihuset börjar ta form

Nu börjar psykiatrihuset som byggs vid Centralsjukhuset verkligen att ta form. ASP Bladet var inbjudna till en informationsträff på projektkontoret för en visning av den nya byggnaden.

Inledande information
Det var på torsdagskvällen, den 12 november, som en grupp från olika anhörig- och brukarorganisationer hade blivit inbjudna för en visning av Hus 1 (psykiatrihuset) och Hus 2. Inledningsvis fick vi se ett bildspel om byggprojektet. Efter bildspelet tog vi på oss hjälmar, säkerhetsvästar och arbetsskor. Därefter började rundvandringen i de båda huskropparna.

Psykiatrihusets innehåll
I detta hus kommer följande lokaler och verksamheter att finnas:

 • Psykiatrisk akutmottagning
 • Slutenvårdsavdelningar
 • Länsgemensam specialiserad öppenvård: Ätstörningsenhet / Psykogeriatrisk mottagning / Neuropsykiatriskt utrednings- och behandlingsteam
 • Beroendemottagning
 • ECT-verksamhet
 • Lokaler för forskning och utveckling
 • Lokaler för länsrätt
 • Lägenhet för anhöriga
 • Lokal för brukarorganisationer

I det nya huset kommer cirka 230 personer att arbeta.

Fördelning av vårdplatser
Sammanlagt kommer det att finnas 84 vårdplatser. Dessa är fördelade enligt följande:

 • Förstämningssjukdomar
 • Allmän avdelning 14 platser
 • Avdelning inriktning mot äldre 14 platser
 • Avdelning inriktning mot svåra ätstörningar 14 platser
 • Psykossjukdomar
 • Akut avdelning 12 platser
 • Halvakut avdelning 12 platser
 • Avdelning för patienter med
 • psykisk sjukdom och beroendeproblematik 12 platser
 • Psykiatrisk intensivvård 6 platser

Enkelrum och internet
På slutenvårdsavdelningarna kommer varje patient att ha ett eget enkelrum. I dagrummen på dessa avdelningar kommer det att finnas tillgång till internet. Uppkopplingen sker externt, för om det skulle ske via landstinget hade man varit uppbunden till olika policybestämmelser.

Därför blir det både enklare och mer hanterbart med en extern anslutning. Anledningen till att man kommer att hålla internet tillgängligt, är dels att man ska kunna betala sina räkningar, dels att hålla den sociala kontakten med sitt nätverk levande.

För de som är rökare får rökning ske ute på balkongerna, som är väl tilltagna. I väggen kommer det att vara möjligt att tända sin cigarett, så man slipper att hålla reda på lösa tändare eller tändstickor.

Lokal för brukarorganisationerna
Brukarföreningarna kommer att få disponera en lokal, som inreds och möbleras av landstinget. Sedan är det upp till föreningarna själva på vilket sätt man ska använda sig utav detta utrymme.

Kostnad och tidpunkt
Totalkostnaden för de båda husen som nu byggs, är beräknad till cirka 1,5 miljarder kronor. Psykiatrihuset antas kunna tas i bruk strax innan årsskiftet 2010/2011.

Text: Karl-Peter Johansson  Foto: Per Rhönnstad