Etikettarkiv: rehabilitering

Ny aktör i Karlstad: Work for you AB

Här står från vänster till höger: Helena Berkes, Mattias Ransfeldt, Margareta Finnqvist och Pernilla Löfkvist.

Sedan 1 september i år finns en ny verksamhet i Karlstad som arbetar för att få långtidsarbetslösa ut i arbete, studier eller starta eget. Det handlar om företaget Work for you och vi har träffat dem för att få reda på mer.

När startade verksamheten i Karlstad?

– Vi öppnade 1 september i år. Vi har även kontor i Hagfors och Karlskoga. I Sverige finns vi på ett tjugotal orter och huvudkontoret ligger i Kista. Företagets grundare har lång erfarenhet inom  rehabilitering och företaget har arbetat mycket med omställning och arbetsmarknad.

Avtal med Arbetsförmedlingen

– I grunden till Work for you’s verksamhet ligger ett avtal som man fått genom en upphandling med Arbetsförmedlingen (AF). Rollen som man har är att vara en kompletterande aktör, en kompletterande förmedling. Man har lång erfarenhet av att arbeta med långtidsarbetslösa i allmänhet, men nu har avtal tecknats att speciellt inrikta sig för funktionsnedsatta som har behov av specialistkunskaper. I dagsläget har kontoret i Karlstad cirka 80 deltagare och 4 anställda.

Vilka är ni som arbetar här?

– I Värmland är vi fem personer för tillfället som arbetar för Work for you. Det gemensamma för oss är att vi tidigare har arbetat med människor och kommit i kontakt med psykisk ohälsa. Vi känner också till arbetsmarknaden för målgruppen och hur myndigheterna fungerar.

Hur konceptet ser ut

– På Work for you arbetar man individanpassat genom så kallat ”empowerment”. Ordet kommer från engelskan och kan översättas till ”egenmakt”. Tanken är att deltagaren ska kunna ta makten över sitt eget liv när det gäller arbete och sysselsättning, och att rustas för arbetsmarknaden.

Målsättningen är att deltagaren antingen kommer ut i ett jobb, eller någon form av egen försörjning som exempelvis studier, och att arbetsförmågan fastställs. Den kan vara 25, 50 eller 100%. Det kan också vara så att det inte finns någon förmåga att arbeta.

I processen att förmedla jobb till deltagarna hör även personalens kompetens att hitta dolda arbeten och även att skapa nya arbeten som är anpassade efter personens förmåga. Många gånger innebär det att vara som detektiver för att få tag i lämpliga lösningar.

Hur går det till?

– En handläggare på Arbetsförmedlingen anvisar en person till Work for you på max 6 månader. Förutsättningen är att arbetssökanden befinner sig i fas 1 eller fas 2. När man skrivs in som arbetssökande på AF börjar man i fas 1 som varar i 150 arbetsdagar. Under denna period ska man aktivt söka jobb. Sedan går man över i fas 2 vars längd är 300 arbetsdagar. I denna period sätts extra stödåtgärder in. Fas 3 finns också, men i det läget kan man inte komma till Work for you.

Vad en deltagare tycker

– Det är ett bra sätt för mig som långtidsarbetslös. Det är värdefullt att träffa ”arbetskamrater” i samma situation, vi är som en familj. Man har en tillåtande atmosfär här också, det finns förståelse när man har sina bra och dåliga dagar. Efter vad vi vill veta mer om, bjuder man in olika aktörer som berättar om sin verksamhet. Jag hoppas och tror att detta kan leda till ett jobb.

Work for you ger resultat

– Efter att ha varit i gång i ungefär tre månader, så har man lyckats förmedla arbete till en handfull personer. Utöver det är flera i praktik, som kommer att leda till jobb efter årsskiftet.


Text: Karl-Peter Johansson

En sjuk försäkring

ASP Bladets reporter Olle Stagnér beskriver i detta nummers debattartikel en havererad sjukförsäkringsreform. Bilden om det ”fuskande folket” som aktivt överutnyttjar systemet för att få sjukpenning stämmer inte, menar bland annat flera samhällsforskare.


Flera rapporter krossar myterna om att sjukfrånvaron i Sverige beror på fusk och överutnyttjande. Fusket är marginellt visar sociologen Tor Larsson vid Uppsala universitet i en undersökning som han har gjort i en mellansvensk kommun. Ett fall var en myglare när han gick igenom 102 sjukfall. Resten var undersköterskor som hade ont i muskler och leder. En tredjedel hade mycket tydliga diagnoser. Åtta var svårt cancersjuka.

Statsvetaren och forskaren vid Malmö högskola Björn Jonson kommer fram till samma slutsats i boken ”Myten om sjukfrånvaron”. I boken visar han på hur påståenden om fusk och överutnyttjande antingen var felaktiga eller grovt överdrivna. Han pekar på att det inte var antalet sjukskrivningar som ökade mellan år 1996-2002. 85 procent av sjukfrånvarons ökning berodde i stället på att sjukskrivningsperioderna blev längre.

Jonson pekar på två förklaringar till varför sjukskrivningarna blev längre. För det första så bidrog nedskurna stadsbidrag till ett havererat rehabiliteringssystem. För det andra så innebar 1990-taletskrisen stora negativa konsekvenser för kommuner och landstingens verksamheter.

Den nya politiken har grundats på myter och vandringssägner enligt Jonson. Det är inte fusk och missbruk som är förklaringen till sjukskrivningarna. Det finns en rad åtgärder som är möjliga att pröva argumenterar han: fler lönebidragsanställningar, plusjobb, sociala arbetskooperativ och samhall.

TCO: s Sture Nordh, Ingalill Björn Astma, allergiförbundet och Anne Carlsson från Reumatikerförbundet menar i samma anda att vi behöver bygga ut en ”alternativ arbetsmarknad” där de som inte klarar en anställning på den öppna arbetsmarknaden kan få ett jobb. Tidningen NSD argumenterar också att det nu gäller att snabbt skapa konkreta alternativ till alla de som har eller kommer att fasas ut från sjukförsäkringen.

Ungefär en tredjedel som söker primärvård har psykiska problem, säger Region Skåne om psykisk ohälsa och sjukskrivning. Det finns ett starkt samband mellan nedsatt psykiska hälsa och sjukskrivningar. De två viktigaste orsakerna till sjukskrivning från arbetet är belastningssjukdomar och psykiska problem där stress i kombination med brist på inflytande har en central roll. Att förbättra den psykiska hälsan innebar att man måste arbeta på flera nivåer för att förbättra det psykiska välbefinnandet för individer och samhälle.

Studieförbundet Sensus skriver under kampanjen ”tema fattigdom” att det kan många gånger vara svårt för personer med funktionsnedsättning att få jobb. Var sjätte europé i arbetsför ålder klassas som funktionshindrad. Bland 65 miljoner funktionshindrade européer är det bara 50 procent som har ett arbete, vilket kan jämföras med 68 procent för den övriga befolkningen.

Text: Olle Stagnér Foto: Kajsa Jansson

Nätverket RSMH-Ordmakt

Under detta år, 2010, kommer vi i ASP bladet att ha en artikelserie som vi kallar ”Förening i fokus”. Här tittar vi närmare på olika föreningar, organisationer och nätverk, både stora som små, med den gemensamma nämnaren att man på olika sätt verkar för personer med erfarenhet av psykisk ohälsa.

Denna gång är nätverket RSMH-Ordmakt i fokus.

Hur nätverket kom till
Initiativtagare till bildandet av RSMH-Ordmakt är Håkan Barck från Landskrona. Han arrangerade en upptaktskurs på Löftadalens folkhögskola mellan 6-7 april 2002, och på denna kurs kom man fram till att bilda ett nätverk. Det var nämligen så att en av kursdeltagarna satt med i RSMHs förbundsstyrelse, och kursens mening var att låta denna styrelseledamot ta upp frågan om nätverket Ordmakt på ett förbundsstyrelsemöte. Den 10 april 2002 godkände förbundsstyrelsen att låta Ordmakt vara ett nätverk inom RSMH och därmed hade nätverket RSMH-Ordmakt kommit till.

Poängen med poesi- och novellskrivande
Att skriva poesi och noveller kan vara ett sätt att återhämta sig samt att bearbeta sig själv och sina känslor. Nätverket erbjuder mötesplatser där man kan och vågar prata om poesiskrivande samt novellskriveri.

Vad är RSMH-Ordmakt?
Det handlar inte om en skriverigrupp, där en person leder gruppen, utan om ett gemensamt intresse. Ordmakt innebär att öka sitt självförtroende och att utbyta olika erfarenheter. Det handlar om kamrater, vilka stöttar varandra, när det gäller skriveriverksamhet. Ett tillvägagångssätt för en lokalförening inom RSMH att öka sitt kamratstöd.

Nätverkets organisation
Sättet som RSMH-Ordmakt är organiserat på, ser inte ut på traditionellt vis. Nätverket har ingen styrelse med ordförande, sekreterare och kassör. Istället leds arbetet av en så kallad projektgrupp, och i denna grupp finns en basgrupp som utgör den innersta kärnan. Gruppens arbete leds av två gruppledare, som kan sägas motsvara ordförandeposten i en traditionell förening.

Verksamheten
Nätverkets projektgrupp har tagit fram ett workshopstudiematerial med temat ”Vad är bra poesi?”, och ett annat sådant material med temat ”Skriv dig hel! Skriv dig psykiskt frisk!” är under framställning.

RSMH-Ordmakt arrangerar också skrivarkurser, poesifestivaler och annat inom området poesi och novellskrivande. Nätverket har även en medlemsportal på Internet

Text: Karl-Peter Johansson  Foto: Per Rhönnstad