Etikettarkiv: resursfördelning

På Jobbet: Erik Ramsell

pa-jobbet-webERIK RAMSELL

Ekonomichef

Vad innebär ditt jobb som ekonomichef? Främst är det att ha ett övergripande ansvar över förvaltningens ekonomi, att den sköts och att den går ihop. Driva ekonomistyrningen så att vi gör rätt saker med pengarna. Det innebär lite mer konkret att jag gör ett budgetförslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Jag redogör för behov o.s.v. Att skriva ett bra underlag till dem så att de kan ta ett bra beslut. Sedan är det även den interna budgetprocessen, att fördela de pengar vi får från kommunfullmäktige internt. Det innebär även att ekonomin skall följas upp och att bokföringen skall stämma enligt de lagar som finns. Jag ansvarar även för att de IT-system (ekonomi- och verksamhetssystem) vi har fungerar utifrån våra behov. Jag har även kontakt med nämden och nämdordförande och jobbar tätt ihop med politikerna och vår förvaltningsdirektör. Det är med andra ord mycket övergripande saker men även detaljarbete ibland.

Hur påverkar den globala krisen förvaltningen? Vi har egentligen inte haft en aning om hur den kommer påverka oss förrän fram till förra veckan men vi har ju sett att arbetslösheten ökat med rekordmånga varsel. Det besked vi fick här nyligen är att just vår förvaltning kommer inte drabbas så mycket för man har tagit till sig de argument vi haft: Vi kommer inte få mindre att göra utan snarare tvärtom och i och med det även högre kostnader. Det enda som man har gjort hos oss är att man lagt besparingskrav på 1½ miljon av vår nettobudget och det är ganska lite med tanke på att den minskade skatteintäkt som man har under den här treårsperioden är ungefär 600 miljoner. Så vi klarar oss väldigt bra och vi har lyckats i våra samtal med politikerna om att vi måste stå tämligen orörda. Däremot får vi inga uppräkningar som man får varje år i budgeten så där kommer vi ha ett litet rationaliseringskrav och det innebär ungefär mellan 8 och 9 miljoner för oss på årsbasis men då ska vi ha i åtanke att vi, bara den här förvaltningen, omsätter nästan en halv miljard så det blev inte alls lika hårt som vi trodde det skulle bli.

Eftersom den här krisen kommer leda till högre arbetslöshet så kan man ju undra varför politikerna inte vill höja er budget? Ja, det är en bra fråga… Det politikerna gjort är att de dels inte tagit från oss några pengar och det är det absolut viktigaste. Det överskott vi har med oss som ligger på c.a. 10 miljoner kronor trodde vi inte att vi skulle få använda men det kommer vi att få göra för just arbetsmarknadsinsatser. Det innebär att man kommer att arbeta mycket ihop med gymnasiet med yrkesutbildningar och liknande för de som har blivit arbetslösa så att de när det sedan vänder snabbt skall kunna få ett jobb. Det kommer satsas mycket på det.

Vad har du för mål med ditt jobb? Målet är att vi har en välskött förvaltning rent administrativt, det är ju min uppgift. Att vi klarar budgeten och även att vi får den budget vi behöver. Att vi lyckas förmedla våra behov till beslutsfattarna ser jag nästan som det allra viktigaste.

Vad är det för svårigheter med ditt jobb? En av de största svårigheterna är att vi är så enormt beroende av omvärlden och faktorer som inte vi kan påverka egentligen och som vi inte kan förutse. Vi vet ju aldrig hur många som behöver försörjningsstöd till skillnad från i skolan där man varje år vet hur många elever som kommer att komma. Vi vet aldrig hur många som far illa och behöver vår hjälp. Vi kan inte veta, vi kan bara gissa.

Vad har du för yrkesbakgrund? Jag är ekonom, främst företagsekonom. Jag har även studerat statsvetenskap och nationalekonomi. De senaste åtta åren har jag jobbat här inom Karlstads kommun, tidigare jobbade jag på arbetsmarknadsförvaltningen (innan den slogs ihop med social-förvaltningen) och innan det så jobbade jag som administrativ chef på ett naturbruksgymnasium uppe i Piteå. Dessförinnan studerade jag vid Linköpings universitet men innan det så jobbade jag c.a. tio år inom industrin på ett företag som heter Sandvik Steel.

Vad har du för framtidsvisioner gällande ditt arbete? Önskan om att det skulle finnas fler resurser finns ju alltid. Det jag annars skulle önska är kanske att vi hade mer flexibilitet gällande resursfördelningen, en annan modell helt enkelt som vore lite mer som en ”gummisnoddsbudget”. En sak som jag också har som vision är att mer få ut vad vi gör till samhället för de flesta känner inte till vad det faktiskt är sysslar med. Gjorde inte de här människorna som finns inom förvaltningen det de gör så skulle vi ha ett mycket sämre samhälle, så är det. Det är enligt mig väldigt stort att jobba inom en sådan här förvaltning för jag ser vilka bra saker som faktiskt görs. Det är en viss tillfredsställelse när man ser saker som går bra – Det gör verkligen nytta det här arbetet.

Text: Kajsa Jansson  Foto: Robert Olsson