Etikettarkiv: rökavvänjning

Ett hjälpsystem för rökfrihet

ASP Bladet träffade Anna-Lena Wahlfors för att få oss en inblick i hur systemet med rökavvänjningen sker. Det är ett samarbete mellan kommunen och företaget Previa där hela 70 procent lyckas sluta röka.

Anna-Lena är kontaktperson för programmet för rökavvänjning, men det är fler sköterskor som har gruppmötena. Hon kallar sig coach och nikotinavvänjare. Previa som hon jobbar hos är en partner till Karlstads kommun för att erbjuda hjälp att sluta röka eller snusa, en hjälp som måste finnas när kommunen fört in rökförbud i sin policy.

Anna-Lena träffar de personer som gått in i programmet och många där är negativa till förbudet och känner sig tvingade att sluta: att vilja sluta med tobak måste komma från en själv menar hon. Bara rökning ingår i policyn, då snusning och nikotinläkemedel inte stör omgivningen på samma sätt. Det är dessutom lättare att smyga med snus.

– Vi har gruppträffar och läkaren här skriver ut läkemedel på recept, berättar Anna-Lena. Nikotinersättning är sådant man får köpa själv. Man kan bli mer motiverad när man får köpa själv. Man kan också se det som så, att om man slutar röka så har man pengar över för att köpa nikotinläkemedel med. Sedan får de förstås hjälp från oss coacher.

Kommunen finansierar

Både gruppmötena och de individuella träffarna med både läkare och sjuksköterskor finansieras av kommunen.

– Hjälpverksamheten har hållit på i flera år med egna koncept som Previa stått för, både individuellt eller i grupp, men den här gruppverksamheten är ny från nyåret 2012. Det nuvarande upplägget, Well-at-Work, kommer från läkemedelsföretaget Pfizer.

– Det är på individnivå en vinst att bli nikotinfri, både hjärt- kärlsjukdomar och risken för cancer minskar. Cheferna får en friskare personal och på samhällsekonomisk nivå kostar rökning samhället ofantligt mycket pengar.

Med denna metod lyckas cirka 70 procent sluta röka, något som är svårt att lyckas med på egen hand. Programmet pågår ungefär fyra månaders tid och tre månader efter avslutat program hålls ett uppföljningsmöte för att se hur det går: det är en extra sporre för att se om de fortfarande är rökfria. För kommunanställda finns här en möjlighet att bli fri från tobak:

– Vill man sluta röka får man gärna höra av sig till oss, då man kan detta från jobbet och dessutom på arbetstid, blir hennes slutliga ord.

 Text: Maria Lundby Bohlin